V Kine Lumière sa vo februári začne tretí semester úspešného vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet

Vzdelávací cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet otvára vo februári v Kine Lumière svoj tretí semester. S názvom Cesty dospelosti mapuje obdobie od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti. Po dvoch úspešných semestroch sa jeho prednášky a projekcie začnú 4. februára 2016 a ešte stále je možné sa na ne registrovať. Semester potrvá do konca mája 2016.


TS / 25. január 2016

Tretí semester Filmového kabinetu vychádza z predpokladu, že na začiatku 60. rokov 20. storočia dozrievala v kinematografii generácia tvorcov, ktorá už môže hovoriť o dejinách filmu. „Práve toto sa ukazuje ako zásadný moment. Kinematografia reflektuje samu seba, pracuje so svojou tradíciou, nadväzuje na ňu, alebo ju radikálne odmieta, dochádza k jej zhodnocovaniu či prehodnocovaniu. Toto obdobie sa nesie v znamení nových vĺn, medzigeneračných výmen a revolt, pričom nasledujúce dekády smerujú k výraznej individualizácii, roztriešteniu, atomizovaniu kinematografie. Už nejestvujú školy, smery, prúdy, hnutia, zaznamenávame skôr protichodné procesy lokalizácie a globalizácie kinematografie, ktoré na seba narážajú a dávajú vyvstať postmoderne,“ hovoria v úvode programového bulletinu lektori Filmového kabinetu, filmový teoretik Michal Michalovič a estetik Juraj Oniščenko.


Jules a Jim (r. François Truffaut, 1962)
Témou prvej prednášky bude Francúzska nová vlna a premena, lektori sa v nej zamerajú na východiská vzniku tohto kinematografického fenoménu vo Francúzsku, kedy debutovalo približne 160 režisérov. Predstavia víziu vtedajších tvorcov, združených okolo časopisu Cahiers du cinéma, akými boli napríklad Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer a François Truffaut. Frekventanti kabinetu sa zoznámia nielen s charakteristickými prvkami francúzskej novej vlny, ale aj s jej dôsledkami. Súčasťou prednášky bude projekcia filmu o dvoch mladých mužoch, zamilovaných do jednej ženy od Françoisa Truffauta Jules a Jim (1962), ktorý sa považuje za jedno z kľúčových diel tohto obdobia.

Počas semestra sa celkovo uskutoční desať stretnutí. Každú projekciu otvorí lektorská prednáška, po nej budú vždy nasledovať projekcia filmu a diskusia. V chronologickom poradí sa semester po úvodnom stretnutí o francúzskej novej vlne bude venovať československej novej vlne, ďalej predstaví Herzovo žánrové panoptikum, Taliansko po neorealizme, transcendentálny štýl

Andreja Tarkovského, nový nemecký film aj nový Hollywood, Dogmu 95 a tiež kvalitnú zábavu v podaní komediálnej skupiny Monty Python. Ukončí ho téma Súčasný slovenský hraný film, spojená s projekciou filmu Koza (2015) Ivana Ostrochovského. Okrem toho účastníci uvidia filmy 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (2010) Martina Šulíka, Spalovač mrtvol (1968) Juraja Herza, Konformista (1970) Bernarda Bertolucciho, Zrkadlo (1975) Andreja Tarkovského, Plechový bubienok (1979) Volkera Schlöndorffa, Zúriaci býk (1980) Martina Scorseseho, Život Briana (1979) Terryho Jonesa a Idioti (1998) Larsa von Triera.

Tretí semester Filmového kabinetu 2015/2016 je otvorený pre všetkých záujemcov. Prihlasovať naň sa je možné do 31. januára 2016, podmienkou je v prvom rade zakúpenie permanentky ONLINE prostredníctvom siete Ticketportal v cene 20,00 EUR a následne vyplnenie registračného formulára na internetovej stránke kina. Vstupenka zo siete Ticketportal je predpokladom na vydanie indexu Filmového kabinetu. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po ukončení oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ) o absolvovaní príslušného semestra kurzu. Tretí semester Filmového kabinetu potrvá do 26. mája 2016.

Cyklus venovaný dejinám svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol z potreby nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku. Už jeho prvé vydanie sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti. Druhý semester druhého vydania trval od septembra 2015 do januára 2016 a opäť dosiahol plnú kapacitu 87 frekventantov. Tí absolvovali desať projekcií spojených s lektorskou prednáškou, z nich dve odborné prednášky pripravili Rastislav Steranka, kurátor Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu a Petra Hanáková, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie a autorka knižnej publikácie o Paľovi Bielikovi. Aj počas tretieho semestra s prednáškami vystúpia hosťujúci lektori.

Viac informácií a program tretieho semestra Cesty dospelosti:
http://www.aic.sk/kinolumiere/archiv-2015/filmovy-kabinet/filmovy-kabinet-cesty-dospelosti.html

Podmienky prihlásenia a registračný formulár:
http://www.aic.sk/kinolumiere/filmovy-kabinet/ako-sa-stat-frekventantom-cyklu-filmovy-kabinet.html

Predaj permanentky na Filmový kabinet cez Ticketportal:
https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=21870

FB profil Filmový kabinet:
https://www.facebook.com/FilmovyKabinet/?fref=tsVzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu v januári 2013. SFÚ ho organizuje v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond  


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk