Na jihlavskom festivale dokumentárnych filmov budú súťažiť aj slovenskí tvorcovia

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava je už tradičným jesenným sviatkom kvalitného dokumentárneho filmu. V jeho tohtoročnom jubilejnom 20. ročníku je účasť slovenskej kinematografie v oficiálnom aj sprievodnom programe široká, o priazeň poroty sa na festivale budú uchádzať dva slovenské filmy. Festival svojich divákov privíta v termíne od 25. do 30. októbra.


TS / 19. október 2016

V súťažnej sekcii festivalu Medzi morami sa o priazeň poroty uchádzajú filmy zo strednej a východnej Európy. Tento rok v nej Slovensko medzi štrnástimi snímkami zastupujú dva filmy, obidva budú na festivale uvedené vo svetovej premiére. Jedným z nich je nový celovečerný dokumentárny film režiséra Roberta Kirchhoffa Diera v hlave (2016) o rasovom prenasledovaní Rómov v strednej Európe počas druhej svetovej vojny. Režisér v ňom v niekoľkých európskych krajinách konfrontuje spomienky posledných pamätníkov rómskeho holokaustu so zabúdajúcou súčasnosťou a jeho film je nielen historickým svedectvom, ale aj výpoveďou o našej prítomnosti. V rovnakej sekcii súťaží aj debutový film Bájka (2016) režisérky Lucie Babjakovej Nimcovej, ktorý režisérka tento rok prezentovala aj na Docu Talents@KVIFF. Tento improvizovaný observačný dokument zobrazuje kúzlo ľudovej piesne zo súčasnej západnej Ukrajiny a režisérka na ňom spolupracovala so škótskym skladateľom, hudobníkom a kurátorom Sholtom Dobiem.


Papierové hlavy (r. Dušan Hanák, 1995)
Pri príležitosti 20. výročia festivalu sa jeho organizátori rozhodli zaradiť do programu sekciu Jihlavský manifest, ktorú tvorí dvadsať zásadných filmových esejí z rokov 1997 až 2016. Podľa festivalových dramaturgov „vrstvy významov v napätí medzi spoločenskou významnosťou a intímnymi pohľadmi v kinematografickej praxi naznačujú obsahovú i štylistickú rozľahlosť jihlavského programu počas dvadsiatich rokov trvania festivalu“. Slovenskú kinematografiu v tomto filmovom výbere reprezentuje význačný slovenský strihový dokument Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v rokoch 1945 – 1989, ktorý bol uvedený na prvom ročníku festivalu za

osobnej účasti režiséra. Film vďaka projektu SK PRES diváci uvidia v reštaurovanej a zdigitalizovanej podobe.

Zo slovenských tvorcov jihlavský festival divákom predstaví aj dramaturga, scenáristu a režiséra Pavla Sýkoru (1931 – 1970), kľúčovú osobnosť slovenského dokumentu 60. rokov minulého storočia. Počas dielne venovanej jeho tvorbe sa premietne séria najvýraznejších Sýkorových krátkometrážnych autorských portrétov Vlado Marienka Jojo starý otec (1966), Spoveď (1968), ABCD (1969) a Malý gazda (1969), v ktorých preniká bez slov až do vnútorného prežívania zobrazovaných osobností. Lektorom dielne je slovenský filmový teoretik Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon, a osobne sa jej zúčastní aj slovenský filmový dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc, niekdajší Sýkorov spolupracovník. V nesúťažnom programe festivalu sa premietnu aj dve súčasné minoritné slovenské koprodukcie zo sekcie Dokument ČT Trabantom do posledného dychu (2016) v réžii cestovateľa a filmára Dana Přibáňa a O čo ide Idě (2016) režiséra Tomáša Kudrnu.

V sprievodnej časti festivalu určenej pre filmových profesionálov Industry budú počas celodennej konferencie Fascinace na tému distribúcie experimentálnych filmov za účasti medzinárodných expertov z oblasti distribúcie a prezentácie experimentálnych a avantgardných filmov uvedené krátke experimentálne filmy významných slovenských konceptuálnych umelcov Vladimíra Havrillu LIFT (1972) a Ľubomíra Durčeka Informácia o rukách a ľuďoch (1982) a Domov (1983). V časti Industry sa tiež uskutoční Masterclass svetovo úspešného slovenského kameramana a predovšetkým fotografa Martina Kollara, spojený s projekciou jeho režijného celovečerného debutu 5 October (2016), ktorý nakrútil o svojom bratovi pred náročnou operáciou, a prípadová štúdia „case study“ slovenských dokumentaristov Petra Kerekesa, Mareka Šulíka a Martina Kollara pod názvom Všetko je ináč. Vo vzdelávacom a propagačnom projekte Emerging Producers, združujúcom európskych producentov dokumentárnych filmov, bude slovenským reprezentantom Marek Urban, producent spoločnosti sentimental film. Slovenský filmový ústav (SFÚ) v programe pre profesionálov zastúpi Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ, ktorá sa zúčastní diskusného panelu venovaného filmovej prezentácii a inštitúciám na podporu a prezentáciu národných kinematografií.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Jihlave je etablovaným podujatím v kontexte stredoeurópskeho audiovizuálneho priestoru v oblasti autorskej dokumentárnej tvorby a každoročne sa stretáva s významnou odozvou doma i v zahraničí.


Viac informácií o festivale nájdete na http://www.dokument-festival.cz/ a na www.aic.sk.
Presskit k aktuálnemu 20. ročníku festivalu: http://www.dokument-festival.cz/press-detail/29242%7C1013-press-kit


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk