Aktuálny semester vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet prekvapí novými témami aj filmami

Cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet nie je novinkou, za päť rokov svojej existencie si získal široký okruh priaznivcov, ktorí sa zaujímajú o históriu aj súčasnosť kinematografie. Aktuálny druhý semester tretieho vydania sa začne 26. septembra 2017 v Kine Lumière a bude venovaný obdobiu od 30. do 60. rokov minulého storočia. Prinesie nové témy, neopozerané filmy a už teraz je možné sa naň registrovať. Otvorený je pre všetkých záujemcov.


TS / 19. september 2017

Filmový kabinet mapuje dejiny kinematografie s dôrazom na vybrané témy jednotlivých období. Jeho aktuálny druhý semester pod názvom Obdobie zrenia je zameraný na dobu od 30. do 60. rokov minulého storočia a charakteristické smery a hnutia, vývinové tendencie i dôležitých tvorcov z týchto rokov predstaví opäť prostredníctvom desiatich stretnutí spojených s projekciou filmu, lektorským výkladom a diskusiou. „Program sme oproti predchádzajúcim vydaniam ´vynovili´ a prevažnú väčšinu filmov uvedieme v rámci Filmového kabinetu po prvý raz. V spolupráci s hosťujúcimi lektormi sme pripravili aj celkom nové tematické bloky,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič. Spolu s estetikom Jurajom Oniščenkom sú hlavnými lektormi Filmového kabinetu od jeho vzniku.


Rozhovor (r. Francis Ford Coppola, 1974)
Na desať stretnutí druhého semestra Filmového kabinetu sú pripravené témy Zvuk vo filme, Poetický realizmus, Film noir medzi USA a Francúzskom, Taliansky neorealizmus, ďalej úplne nové témy Európski exulanti v Hollywoode, Smiech ako zbraň či Poľská filmová škola. Kabinet priblíži aj  najvýznamnejších tvorcov svojej doby ako Orson Welles, Robert Bresson a Alfred Hitchcock, ktorí ovplyvnili formovanie a vývoj kinematografie.

Prvé stretnutie venované zvuku vo filme sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 o 18.00 hod. a spojené bude s projekciou filmu Rozhovor (r. Francis Ford Coppola, 1974) Rozhovor (1974) Francisa Forda Coppolu. Podľa Michaloviča film dátumom svojho vzniku „nespadá do sledovaného obdobia, no dotýka sa fenoménu zvuku, ktorý v ňom zohráva dôležitú úlohu nielen ako filmový výrazový prostriedok, ale aj v rámci príbehu.“

Frekventanti počas štyroch mesiacov ďalej uvidia filmy Deň začína (1939) Marcela Carného, Druhý dych (1966) Jeana-Pierra Melvillea, Casablanca (1942) Michaela Curtiza, Nesmrteľný príbeh (1968) Orsona Wellesa, Proces Jany z Arku (1962) Roberta Bressona, Zázrak v Miláne (1951) Vittoria de Sicu, Hitchcock/Truffaut (2015) Kenta Jonesa, Popol a diamant (1958) Andrzeja Wajdu a slovenský film Čert nespí (1956) Petra Solana a Františka Žáčka. Výberom nielen archívnych, ale aj súčasných  filmov sa lektori Filmového kabinetu pokúšajú „poukázať na ´živosť´ dejín kinematografie. Nevnímame ich ako cintorín mŕtvych diel, ale ako niečo stále živé a prítomné v súčasnej filmovej tvorbe,“ uzatvára Michal Michalovič.

Druhý semester Filmového kabinetu 2017/2018 je otvorený pre všetkých záujemcov, prihlasovať sa naň je možné do 26. septembra 2017 na registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/sk/.  Účastnícky poplatok je 20 eur pre nových záujemcov a 15 eur pre frekventantov prvého cyklu tretieho vydania Filmového kabinetu: Od zrodu po Kristove roky. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po úspešnom absolvovaní výstupného testu aj oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Druhý semester Obdobie zrenia potrvá do 23. januára 2017.


Viac informácií o druhom semestri a filmoch Filmového kabinetu:
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9774

Podmienky prihlásenia a registrácia na Filmový kabinet:
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9777

Viac informácií o cykle Filmový kabinet:
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9080

FB profil cyklu Filmový kabinet:
https://www.facebook.com/FilmovyKabinet/?fref=ts


Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v januári 2013. SFÚ ho organizuje v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk