Film.sk vstúpil do nového roka s moderným layoutom, rozšíreným obsahom a plnofarebný

Mesačník Film.sk o filmovom dianí (nielen) na Slovensku vstúpil do svojho devätnásteho ročníka v novej vizuálnej i obsahovej podobe. Zväčšil formát, zmenil grafickú úpravu, je plnofarebný a obsahovo sa rozrástol o nové rubriky. Stále sa sústreďuje na dianie v slovenskej kinematografii, no jeho zámerom je podľa slov šéfredaktora Daniela Bernáta v úvodníku januárového čísla „obzerať sa viac po svete“.


TS / 15. január 2018

O novej podobe časopisu uvažovala redakcia už dlhšie, aktuálna zmena jeho formátu je už druhá, ktorej sa kedysi útly mesačník „do vrecka“ dočkal. Časopis vďaka tomu získal modernejšiu a kreatívnejšiu podobu. Cieľom bolo, „aby bola grafika prehľadnejšia a čitateľnejšia, aby Film.sk ponúkal dobrý priestor na uplatnenie textu s obrazovým materiálom na jednu stranu. Formát sme chceli zväčšiť aj z pragmatického dôvodu, aby časopis na seba viac upozornil už na pohľad a aby bol výraznejší, keď sa jednoducho položí niekde do predajne. Je to identický rozmer, ako má Cahiers du cinèma, ktorého formát považujeme za ideálny,“ hovorí Daniel Bernát. Nový vizuál tak ponúka väčšiu flexibilitu, necháva vyniknúť fotografie a je čitateľsky pútavejší.

Zmeny časopisu sa týkajú aj jeho obsahovej stránky, no pôvodný zámer informovať o filmovom dianí na Slovensku a o slovenskom filme zostane zachovaný. Podľa Bernáta sa mesačník bude venovať „slovenskému prostrediu, slovenským tvorcom a filmom, a zároveň posilníme prieniky so zahraničím v tom zmysle, že ktorákoľvek nová rubrika, ktorá sa viaže na medzinárodné prostredie, sa zároveň dotýka aj toho slovenského. Chceme sa otvoriť aj pohľadom zo zahraničia, aby sme neboli izolovaní v našom okruhu názorov.“ Takýto charakter má rubrika Zažili sme, týkajúca sa zahraničných tréningových programov, workshopov či festivalov z pohľadu slovenského tvorcu alebo autora, i rubrika Pohľad zvonka, určená zahraničným autorom a ich reflexii nášho audiovizuálneho prostredia cez ich skúsenosti.

Nové rubriky obohatia Film.sk aj o zaujímavosti z domáceho kinematografického prostredia a pripomínať budú aj historické udalosti nášho filmu. Rubrika Filmy inak upozorní na fenomény súvisiace s výrobou filmu, jeho prezentáciou a vnímaním. „Chceme sa v nej venovať napríklad slovenskej experimentálnej scéne, amatérskej tvorbe, predstaviť netradičné druhy prehliadok a prezentácií filmov v rôznych priestoroch, zážitkové podujatia, lektorované prehliadky, alebo podujatia pre zrakovo postihnutých a iné,“ vysvetľuje Bernát. Pribudla aj rubrika Zásadné filmy, v ktorej slovenskí filmoví tvorcovia prezrádzajú, ktoré filmy mali na nich zásadný vplyv v rozhodovaní sa pre svoju profesiu, a rubrika TV tip

s informáciami o archívnych filmoch v slovenských televíziách s dôrazom na to, ako vznikali a kto stál v ich pozadí.

Základné stavebné rubriky časopisu Téma, RozhovorRecenzia i ďalšie stabilné rubriky zostanú zachované. V januárovej  Téme sa časopis zaoberá kontroverznými reakciami na tri dokumentárne filmy Sedliacky rozum (r. Vít Janeček a Zuzana Piussi), Medzi nami (r. Zuzana Límová) a Vďaka Bohu, že je piatok (r. Jan Beddegenoodts), Rozhovor pre toto číslo poskytla slovenská herečka Alexandra Borbély, čerstvá držiteľka Európskej filmovej ceny za najlepšiu herečku vo filme O tele a duši (r. Ildikó Enyedi). V  časti recenzií si čitatelia môžu prečítať o filmoch Axolotl Overkill (r. Helene Hegemann), Vážený občan (r. Gastón Duprat, Mariano Cohn) a Medzi nami, v novej podobe časopisu dostane priestor viacero filmov aj v podobe kratších recenzií. Takto Film.sk recenzuje v januári filmy Dvojitý milenec (r. François Ozon), Miesto splnených túžob (r. Paolo Genovese), Star Wars: Poslední Jediovia (r. Rian Johnson) a Svadba (r. Stephan Streker). Servisné rubriky Kalendárium a Premiéry budú v časopise v redukovanej podobe, čo len potvrdzuje snahu redakcie posunúť informačný charakter periodika viac k jeho hodnotiacej polohe. Januárové číslo tiež obsahuje bodovanie ôsmich celovečerných filmov druhého polroka 2017 a štúdie venované kompletnej hranej dokumentárnej a animovanej tvorbe uplynulého roka.

Nové číslo mesačníka o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk, ktorý vsunutím zátvorky svoju zmenu avizuje aj v podtitule, je v predaji vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk a v Kine Lumière za 2,50 €. V roku 2018 vstúpil do 19. ročníka ako graficky i obsahovo otvorenejší, flexibilnejší a modernejší časopis, pričom jeho prioritou zostáva tlačená podoba. „Je pravdou, že mediálny výstup sa dnes posúva do online sféry,“ hovorí Daniel Bernát, „ale ja sa stotožňujem s názormi, že čoraz väčším presunom do online sféry sa iba posilňuje menej koncentrované čítanie textov cez elektronické verzie. Tlačený spôsob predávania informácií si vyžaduje sústredenejšie čítanie aj písanie, koncentrovanie na samotný text. Myslím si, že v situácii, keď sa veľký dôraz kladie predovšetkým na online prezentáciu informácií, má väčší zmysel zachovať tlačené médium, navyše na Slovensku jediné takto špecializované, aby čitatelia mali aj možnosť iného prístupu k informáciám.“ Novinkou bude zasielanie mesačného newslettra pre prihlásených online odberateľov.


Viac na www.filmsk.sk a na https://www.facebook.com/mesacnikfilmsk/?fref=ts.


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk