Kniha Best of Slovak Film je reprezentatívnym výberom slovenských filmov a tvorcov

Slovenská kinematografia je bohatá na významné diela aj tvorcov. Výber z nich je obsahom reprezentatívnej obrazovej publikácie Best of Slovak Film 1921 – 1991 v anglickom jazyku od britského filmového publicistu, kritika a historika Petra Hamesa, ktorej druhé vydanie práve prichádza na knižný trh. Ide o diela, ku ktorým Slovenský filmový ústav (SFÚ) vykonáva práva výrobcu a zároveň predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí v minulosti vzniklo. Druhé vydanie vychádza pri príležitosti tohtoročného 55. výročia vzniku SFÚ.


TS / 26. november 2018

„Po prvý raz bola publikácia vydaná v roku 2013 pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu. Jej náklad bol počas nasledujúcich rokov kompletne rozobraný, preto sa ju SFÚ k svojmu tohtoročnému 55. výročiu rozhodol vydať znovu. O publikáciu od momentu vydania prejavovala veľmi živý záujem široká verejnosť, od filmových laikov, cez rôzne kultúrne inštitúcie, až po filmových odborníkov, kritikov a publicistov,“ hovorí na úvod druhého vydania Marián Brázda, vedúci edičného oddelenia SFÚ.

Publikácia Best of Slovak Film 1921 – 1991 obsahuje výber 35 slovenských celovečerných filmov, počnúc snímkou Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa až po Nehu (1991) Martina Šulíka. Filmy v publikácii sú radené chronologicky podľa roku výroby, ku každému filmu je pripojený odborný text, ocenenia filmu, citáty z tlače a ďalšie zaujímavé informácie, sprevádza ich bohatá fotodokumentácia filmových záberov. Na úvodnú časť knihy nadväzujú profily 20 slovenských režisérov, ktorých filmy sa v publikácii nachádzajú.

Autorom jednotlivých textov je renomovaný britský filmový publicista, kritik a historik Peter Hames, ktorý sa špecializuje na východoeurópsku a česko-slovenskú kinematografiu. Na túto tému vydal už niekoľko kníh. „O české a slovenské filmy som sa

začal zaujímať koncom 60. a začiatkom 70. rokov v čase československej novej vlny,“ povedal pri príležitosti prvého vydania publikácie pred piatimi rokmi. „Bol som presvedčený, že toto hnutie je trvalejšie a rôznorodejšie ako podobné prúdy v západnej Európe, francúzsku novú vlnu nevynímajúc. Naskytla sa mi príležitosť napísať na túto tému knihu, čo vyústilo do môjho neutíchajúceho záujmu o túto kinematografiu.“ Za najzaujímavejšie obdobie z dejín slovenskej kinematografie považuje 60. roky. „Obzvlášť pozoruhodné boli diela Hanáka, Jakubiska a Havettu, hoci im politická situácia neumožňovala taký medzinárodný dosah, aký by si zasluhovali. Pri spätnom pohľade na celú dekádu sa však aj v dielach Uhra, Barabáša a Solana odráža podnetný rozmach, ktorý s týmto obdobím súvisel – nehovoriac o Kadárovej práci na Barrandove.“

Druhé vydanie Best of Slovak Film 1921 – 1991 bude predstavené počas seminára Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie v utorok 27. novembra po skončení prednášky Mehelliho Modiho, riaditeľa prestížneho britského vydavateľstva Second Run, ktorý sa stane krstným otcom publikácie. Modiho prednáška pod názvom Je ešte domáce video živé? sa začne o 14.30 hod. Seminár sa koná v Kine Lumière od 26. do 28. novembra.


Publikáciu Best of Slovak Film 1921 – 1991 vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ), jej vydanie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Slovenská asociácia producentov v audiovízii. Publikácia vyšla na 201 stranách, v predaji je za 12 eur vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v Kine Lumière a v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk a na:

http://www.klapka.sk/knihy/best-of-slovak-film-1921-1991.

Viac informácií o seminári Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie:
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-9528


Filmy (35): 322 / Boxer a smrť / Deň náš každodenný... / Drak sa vracia / Chodník cez Dunaj / Iná láska / Ja milujem, ty miluješ / Jánošík / Južná pošta / Kapitán Dabač / Kristove roky / Krvavá pani / Kým sa skončí táto noc / Ľalie poľné / Neha / Noční jazdci / Obrazy starého sveta / Organ / Pieseň o sivom holubovi / Pomocník / Ružové sny / Sedím na konári a je mi dobre / Signum laudis / Sladké starosti / Slávnosť v botanickej záhrade / Slnko v sieti / Šerif a mrežami / Štyridsaťštyri / Tisícročná včela / Tri dcéry / Víťaz / Vtáčkovia, siroty a blázni / Zbojník Jurko / Zem spieva / Zvony pre bosých

Režiséri (20): Stanislav Barabáš / Paľo Bielik / Eduard Grečner / Dušan Hanák / Elo Havetta / Juraj Herz /  Martin Hollý / Juraj Jakubisko / Otakar Krivánek / Viktor Kubal / Miloslav Luther / Stanislav Párnický / Karol Plicka / Dimitrij Plichta / Jaroslav Siakeľ / Peter Solan / Martin Šulík / Dušan Trančík / Štefan Uher / Zoro Záhon
Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk