Filmologický časopis Kino-Ikon otvára širokú diskusiu o filmových festivaloch

Nové číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2018 otvára tému filmových festivalov. Texty zahraničných i domácich autorov hovoria o problémoch, ktorým festivalový svet čelí a ktoré vytvára, celý blok je podnetným čítaním pre nové chápanie konceptu filmového festivalu v modernej dobe. Ku kinematografii nedávnych 90. rokov minulého storočia sa kriticky vracia úvodná štúdia v časopise, nové číslo tradične obsahuje aj filmové a literárne reflexie.


TS / 8. marec 2019

Nové číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2018 otvára tému filmových festivalov. Texty zahraničných i domácich autorov hovoria o problémoch, ktorým festivalový svet čelí a ktoré vytvára, celý blok je podnetným čítaním pre nové chápanie konceptu filmového festivalu v modernej dobe. Ku kinematografii nedávnych 90. rokov minulého storočia sa kriticky vracia úvodná štúdia v časopise, nové číslo tradične obsahuje aj filmové a literárne reflexie.

V ústrednej téme čísla sa prevažne zahraniční autori venujú aktuálnym trendom v tematickom smerovaní a organizácii filmových festivalov. „Reflexia filmových festivalov a festivalového sveta je u nás nedostatočná. Reportáže sa zväčša obmedzujú na výpočet základných informácií a krátky opis filmov, ktoré sa autorovi páčili. Organizátori, členovia komisií fondov i kritici neraz oslavujú veľkosť festivalu a tvária sa, že kvantita je kvalita,“ hovorí v úvode filmový kritik a festivalový dramaturg Tomáš Hudák, editor časopisu Kino-Ikon pre danú tému. Podľa neho na Slovensku chýba diskusia o koncepte festivalu, o jeho premenách a úlohách v digitálnej dobe. Publikované texty chcú tento priestor vytvoriť, „preto nejde o štúdie, ale skôr o osobnejšie ladené eseje filmových kritikov a festivalových dramaturgov,“ dopĺňa. Autori sa venujú festivalovému kurátorstvu, špecializovaným podujatiam a príbuznú tému majú v čísle aj dve historicko-teoretické štúdie o festivaloch experimentálneho filmu. Kino-Ikon texty nedomácich autorov publikuje v slovenskom aj anglickom jazyku, jeho zámerom je preniesť túto diskusiu aj do medzinárodného prostredia.

Recenzovanú rubriku Studium otvára text filmovej teoretičky Kataríny Mišíkovej o peripetiách slovenského filmu v „divokých deväťdesiatych“ rokoch, o poetike a pragmatike reprezentácie politickej situácie u nás v danom období. Problematiku skúma z hľadiska spoločenských a systémových podmienok pre filmovú produkciu, z pohľadu reflexie tém, ktoré v tom čase dominovali v autorskom filme a nachádza aj rozdiely a paralely so súčasnou kinematografiou. Rubrika tiež prináša text Jany Ondrušovej

z Divadelnej fakulty JAMU v Brne o Ladislavovi Grosmanovi, scenáristovi filmu Obchod na korze (1965) režisérov Jána Kadára a Elmara Klosa, o jeho tvorbe i pôsobení v Izraeli. V rubrike Profil zoširoka predstavuje Matej Sotník, študent Katedry audiovizuálnych štúdií VŠMU, život a dielo už zosnulého slovenského režiséra Vladimíra Mičúcha (Aramisova).

Ďalšie pokračovanie seriálu diskusií časopisu v Kine Lumière pod názvom Kino-Ikon Choice, venovaných zaujímavým a progresívnym počinom v kinematografii, približuje dokument Mareka Kuboša Posledný autoportrét (2018). Na stretnutí spojenom s projekciou filmu diskutovali sociologička Oľga Gyárfášová, pomocný biskup rímskokatolíckej cirkvi Jozef Haľko, publicista a básnik Eugen Gindl a režisér filmu Marek Kuboš, debatu  viedol filozof a estetik Peter Michalovič. Na prepis diskusie v čísle nadväzuje v rubrike reflexií mikroprofil Kubošovej tvorby od filmovej publicistky Viery Langerovej.

Rubrika filmových a literárnych reflexií má však oveľa širší záber, venuje sa aj právnej vede na filmovom plátne, filmom s tematikou ortodoxného židovstva, reflektuje monografiu talianskej bohemistky Annalisy Cosentinovej Chvála blbosti, publikáciu Rozhovory s Buñuelom od spisovateľa Maxa Auba aj dve nové knihy o filozofii od Miroslava Petříčka, v rubrike Za okrajom sa časopis vracia k filmu Gaspara Noého Climax (2018). Číslo obohacuje preklad prednášky estónskeho režiséra a teoretika animovaného filmu Üla Pikkova O animácii v ére post-animácie, ktorý sprevádza úvodné zasvätenie do jeho tvorby od filmovej publicistky Kamily Boháčkovej. Súčasťou Kino-Ikonu je opäť filmový občasník študentov audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Frame, tentoraz zameraný na tvorbu Jána Kadára, ktorého storočnicu sme si pripomenuli v minulom roku.


Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon je recenzovaný časopis, dôraz kladie na rozvíjanie myslenia o kinematografii. Vydáva ho Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Kino-Ikon 2/2018 vyšiel na 345 stranách a v predaji je za 3,32 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave a na jej novej internetovej stránke:

http://www.klapka.sk/casopisy/kino-ikon-2-2018


Vydanie časopisu Kino-Ikon 2/2018 podporil


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk