Dušan Hanák bude čestným predsedom poroty na MFF Kalkata, kde uvedie aj svoju retrospektívu

Tvorba slovenského režiséra Dušana Hanáka rezonuje aj v medzinárodnom prostredí. Najbližšie sa predstaví na jubilejnom 25. medzinárodnom filmovom festivale v Kalkate, kde sa premietne päť režisérových filmov za jeho osobnej účasti. Dušan Hanák bude zároveň čestným predsedom poroty medzinárodnej súťažnej sekcie hraných filmov. Festival začína v piatok 8. novembra a potrvá do 15. novembra 2019.


TS / 4. november 2019

Dušan Hanák je medzinárodne oceňovaný filmový režisér, scenárista a fotograf. „Patrí k slovenským absolventom FAMU v Prahe a ku generácii režisérov, ktorá začala nakrúcať svoje filmy v 60. rokoch 20. storočia. Je mladší ako režiséri českej novej vlny, hoci s niektorými z nich študoval v rovnakej dobe na FAMU. Keď títo režírovali svoje prvé dlhometrážne hrané filmy, on nakrúcal krátke dokumenty, ocenené na festivaloch v Karlových Varoch, Mannheime, Oberhausene, Montevideu a na Bienále mladého umenia v Paríži. Táto skúsenosť ovplyvnila podobu jeho celovečerných filmov,“ hovorí filmový kritik Andrej Obuch, ktorý analyzoval tvorbu Dušana Hanáka pre festival v Kalkate.

Retrospektíva Hanákových filmov na festivale v indickej Kalkate uvedie päť jeho celovečerných filmov. Psychologický príbeh o chorobe jednotlivca a spoločnosti 322 (1969), oceňovaný a medzinárodne najčastejšie uvádzaný dokument zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Obrazy starého sveta (1972), tragikomédie Ružové sny (1976) o dedinskom poštárovi Jakubovi

a cigánke Jolanke, a Ja milujem, ty miluješ (1980), ktorá je emotívnou výpoveďou o ľuďoch z periférie, i dokumentárny film o vzťahu jednotlivca a moci v období vlády totalitného režimu Papierové hlavy (1995), ktorý je o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v rokoch 1945 – 1989.

Hanákovu tvorbu charakterizuje autenticita postáv, ich prejavu i zobrazenia prostredia, v ktorom žijú. Napriek tomu, že výsledný Hanákov film je vždy štylizovaným obrazom, nikdy nestráca aj svoju dokumentárnu hodnotu,“ charakterizuje jeho režijný rukopis Andrej Obuch. „Filmy vytvára tvorivou metódou – spájaním rozmanitých fragmentov reality, útržkov ľudského hovoru, dokumentov, fotografií, obrazov, zvukov a hudby do poetickej filmovej koláže. Intenzita jej použitia sa v jednotlivých filmoch mení v závislosti od spracovania témy a príbehu.“

Dušan Hanák sa retrospektívy svojich filmov zúčastní osobne, zároveň bude čestným predsedom poroty 4. medzinárodnej súťažnej sekcie hraných filmov nazvanej Inovácie v pohyblivých obrazoch. Najlepší film súťaže bude ocenený hotovosťou 78 000 USD  a najlepší režisér získa zlatú trofej a 32 000 USD. V tejto sekcii sa o cenu bude uchádzať aj koprodukčný slovenský film Pomaľované vtáča (2019) Václava Marhoula. Filmový festival v Kalkate sa po prvýkrát konal v roku 1995 ako komorné podujatie, v období posledného desaťročia sa rozrástol a stal sa rešpektovaným festivalom veľkého rozsahu, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť.

„Prezentácia režiséra Dušana Hanáka prostredníctvom retrospektívy jeho piatich filmov a pozícia čestného predsedu dôležitej sekcie filmového festivalu v Kalkate je vzdanie úcty a rešpektu nielen samotnému tvorcovi a jeho tvorbe, ale aj celej československej novej vlne a Slovensku,“ uzatvára Vanda Vacvalová z obchodného oddelenia SFÚ, ktorá stojí za prípravou prehliadky a s režisérom Dušanom Hanákom sa osobne zúčastní festivalu ako zástupca SFÚ.


Viac informácií o 25. MFF Kalkata na:
http://kiff.in/

Viac informácií o režisérovi Dušanovi Hanákovi:
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_auth-0003626-Hanak-Dusan-1938/


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk