Slovenský filmový ústav prijme projektového manažéra / manažérku kancelárie Creative Europe Desk Slovensko na zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 1. júla 2020

Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie (1.stupeň), angličtina úroveň B2 (ďalší jazyk – francúzsky, nemecký – výhodou), práca s počítačom (MS Office, internet, skúsenosti s aktualizáciou webových stránok a s prácou s mailchimpom výhodou), znalosť audiovizuálneho prostredia, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť. Platové podmienky sú v zmysle platových tabuliek platných pre rok 2020 zákona č.553/2003 Z.z.