Elo Havetta bol v svojej dobe novátorský režisér, jeho tvorba vyšla na blu-ray a DVD nosičoch

Režisér, scenárista, kameraman a fotograf Elo Havetta bol všestranný umelec s originálnou poetikou. Pred svojou predčasnou smrťou stihol nakrútiť dva celovečerné filmy, zrelý a svieži debut Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a film Ľalie poľné (1972), ktorý patrí k najpozoruhodnejším dielam slovenskej kinematografie. Oba filmy vyšli pod názvom Elo Havetta Collection na 2-DVD a 2-blu-ray nosičoch spolu s Havettovými krátkymi študentskými snímkami z pražskej FAMU.


TS / 23. november 2020

„Havetta bol ostro ironický tvorca s nadaním vidieť a zobraziť v postavách svojho diela nádheru spojenia komiky človeka s jeho hlbokou ľudskosťou. Jeho postavy hýria samozrejmosťou a odzbrojujúcou úprimnou smiešnosťou bez toho, aby poskytli materiál na posmech alebo súcit. Hovoria a konajú tým najprirodzenejším spôsobom, sú to zemité postavy s robustnou, až rabelaisovskou prostotou, v jeho filmoch vykreslené s porozumením a so sympatiami práve pre ich samozrejmú ľudskosť. O tejto ľudskosti je celé dielo tvorcu,“ spomína na svojho kolegu režisér Eduard Grečner v eseji Tragické nadanie Ela Havettu. Grečnerova spomienka je súčasťou bookletu nového vydania a pochádza z jeho publikácie Film ako voľný verš, ktorú v roku 2015 vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) v edícii Studium.


Slávnosť v botanickej záhrade (1969)
Elo Havetta absolvoval štúdium odboru fotografie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, od roku 1961 študoval réžiu na FAMU v Prahe. Než nakrútil svoj debutový film, zbieral skúsenosti ako fotograf, knižný grafik, výtvarný redaktor, živil sa aj ako pomocný režisér a epizódny herec, mal skúsenosti s bábkovým divadlom či aranžérstvom. So svojím rozhodujúcim spolupracovníkom, scenáristom Luborom Dohnalom, sa zoznámil na pražskej FAMU a spoločne vytvorili scenár Havettovho režijného debutu Slávnosť v botanickej záhrade.

Slávnosť v botanickej záhrade možno charakterizovať ako farebnú féeriu o potrebe zázraku v ľudskom živote, vypovedá aj o očarení prírodou a o radosti zo života a pohybu. Havetta vo filme originálne spája inšpirácie naivným maliarstvom, dielami francúzskeho impresionizmu a nemou filmovou groteskou, čerpá tiež z tradícií a ľudových zvyklostí obyvateľov Západného Slovenska. Film má mozaikovité rozprávanie, o ktorom v nedávnom rozhovore pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk Lubor Dohnal povedal, že „pokiaľ film na diváka pôsobí ako ´koláž´, produkt náhody, sled predstáv, z ktorých predchádzajúca evokuje tú nasledujúcu, potom sa nám podarilo niečo podstatné. Bola to rafinovaná metóda kamuflovanej improvizácie, dosť starostlivo premyslená, s prihliadnutím na rad psychologických, estetických, kultúrnych významov a s potrebou vytvoriť pôsobivú štruktúru, ktorá by sa neopierala o obvyklé stavebné postupy.“

Druhý a zároveň posledný celovečerný film Ela Havettu Ľalie poľné vznikol ako tvorivá parafráza Šikulovej prózy Nebýva na každom vŕšku hostinec. Jeho hrdinami sú vojnoví veteráni, ktorí sa vracajú z prvej svetovej vojny do rodného kraja, kde sa snažia dať svojmu životu zmysel, nájsť opäť istotu a lásku. Rovnako silná je však aj ich túžba po tuláctve a voľnom živote. Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné Ela Havettu minulý rok vo svetovej premiére s úspechom uviedol prestížny Festival Lumière v Lyone, jeden z najväčších a najrešpektovanejších medzinárodných festivalov klasického filmu.

Elo Havetta vstúpil do slovenskej kinematografie v 60. rokoch minulého storočia spolu s Jurajom Jakubiskom a Dušanom Hanákom. Bola to generácia, ktorá priniesla nový pohľad na svet, no ich poetika sa navzájom líšila. „Pre Havettu a jeho rovesníkov je hra osou života, jeho jadrom i zmyslom. Práve vďaka hre mladí

filmári/umelci objavovali nové súvislosti, vzopreli sa nude a monotónnosti. Havetta sa nevyhýba ani tragickým polohám, absurdite či smútku, ale vždy ich zobrazuje spôsobom, ktorý skôr spája, než rozdeľuje, zjednocuje gýč a vznešenosť, grotesku a tragiku, bolesť a nadšenie,“ priblížil jeho tvorbu v mesačníku Film.sk filmový historik Václav Macek. Podľa režiséra Eduarda Grečnera „Havetta sa podstatne odlišuje od Jakubiska i Hanáka. Možno iba ľutovať, že sa jeho tvorba tak skoro tragicky uzavrela – z hľadiska štýlu a poetiky podnes nemá nasledovníka. Potreba voľnosti a slobody, miestami až anarchisticky nástojčivá, poznačila Havettovo dielo aj život a stala sa prapríčinou konfliktu s dobou, v ktorej žil. (...) Zomrel veľmi mladý, čiastočne na otrasy akoby zdivočenej doby (tesne po okupácii v auguste 1968), ale najmä na následky vlastnej znásobenej senzibility duše, ktorá nevládala uniesť nesmiernu ťarchu protirečivých požiadaviek rýchlo sa meniacej spoločenskej klímy.“


Ľalie poľné (1972)
Súčasťou nových vydaní oboch celovečerných filmov na 2-DVD a 2-blu-ray nosičoch sú aj Havettove krátke študentské filmy z pražskej FAMU Svatá Jana (1963), 34 dnů absolutního klidu (1965) a Předpověď: nula (1966), ktorý Macek považuje za generačný manifest študentov FAMU. Na nosičoch sa nachádza aj dokumentárny film Slávnosť osamelej palmy, ktorý v koprodukcii s SFÚ v roku 2005 nakrútili režiséri Marko Škop a Juraj Johanides. Dokument je poctou Elovi Havettovi a účinkujú v ňom viacerí jeho spolupracovníci. Nosiče obsahujú slovenské a anglické titulky a tiež slovenské titulky pre nepočujúcich. Autorom vizuálu je grafický dizajnér Marek Kianička.


Blu-ray nosič Elo Havetta Collection:
http://www.klapka.sk/blu-ray/blu-ray-elo-havetta-colection

DVD nosič Elo Havetta Collection:
http://www.klapka.sk/dvd/elo-havetta-colection-2dvd

Viac o režisérovi Elovi Havettovi (1938 – 1975):
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_auth-0004077-Havetta-Elo-19381975/

Slávnosť v botanickej záhrade (1969)
O filme: http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000251-Slavnost-v-botanickej-zahrade-hrany-film/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=J5sFbA2jxHs

Ľalie poľné (1972)
O filme: http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000122-lalie-polne-hrany-film/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yOVtLaweZ5Q&list=PLe6y98_
nfD4c4RCo8HAmCpT0R5kI7Sa1V&index=20


Vydanie 2-DVD a 2-blu-ray nosiča Elo Havetta Collection finančne podporil

Vydanie 2-DVD a 2-blu-ray nosiča Elo Havetta Collection finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA)


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk