Prevádzka v budove SFÚ na Grösslingovej 32
v čase núdzového stavu

Sekretariát generálneho riaditeľa
v obmedzenom režime v pracovných dňoch v čase
od 9:00 do 16:30 na telefonický kontakt – 02/ 5710 1503
Prezenčne je sekretariát k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 12:00; od 13:00 do 15:00

Vrátnica – otvorená počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 hod.
Kontaktné telefónne číslo do SFÚ – vrátnica 02/ 5710 1501

Knižnica – otvorená pre odbornú verejnosť nasledovne:
výpožičný čas: utorok: 9.00 – 12.00, štvrtok 14.00 – 16.00 hod.
predbežne budú poskytované iba výpožičné služby knižnice
(nové objednávky a vrátenie zapožičaných kníh)
výpožičky budú realizované výlučne po telefonickom alebo mailovom dohovore s knihovníčkou
Kontakt knižnica: Alena Zeman; tel.: 02 57101529; e-mail: alena.zeman@sfu.sk
Mgr. Zuzana Labovská; tel.: 02 57101504; e-mail: zuzana.labovska@sfu.sk

vyžaduje sa: preukázanie negatívneho testu, nosenie respirátora FFP2, dezinfekcia rúk, potrebný bezpečnostný odstup

 Filmový archív – pre verejnosť zatvorený.
Požiadavky je  možné vybaviť po dohode s pracovníkmi archívu. 
Kontakt archív: Ivana  Vargová – mobil +421 917 437 100; ivana.vargova@sfu.sk
Mgr. Richard Kováčik, PhD. – mobil + 421 948 050 010; richard.kovacik@sfu.sk

Personálne oddelenie
v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.
Kontakt: Ing. Ľubomír Kríž – 02/ 5710 1528, lubomir.kriz@sfu.sk

Útvar ekonomiky a manažmentu – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.
Kontakt: Ing. Marta Šuleková, ArtD. – 02/ 5710 1536, marta.sulekova@sfu.sk,
Ing. Roman Jasovský – 02/ 5710 1520, roman.jasovsky@sfu.sk
Ing. Helena Würflová – 02/ 5710 1516, helena.wurflova@sfu.sk
 


Ostatní zamestnanci inštitúcie sú dostupní v rámci home office na e-mailových adresách, prípadne na telefónnych kontaktoch uvedených v zozname na webovej stránky.