Na DVD nosiči vyšiel dokumentárny film o svetoznámom mímovi Milanovi Sládkovi

Legendárny mím a choreograf Milan Sládek je výnimočná osobnosť slovenskej kultúry. Ako mím preslávil Slovensko ďaleko za hranicami našej krajiny. Len nedávno sa dostal do kín dokumentárny film Milan Sládek (2020) režiséra Martina Šulíka venovaný Sládkovej tvorivej a životnej ceste, a už v týchto dňoch si ho diváci môžu pozrieť aj na DVD nosiči s bohatým bonusovým materiálom.


TS / 9. december 2020

Film zachytáva Sládkovu tvorivú i životnú cestu bohatú na neočakávané zvraty. Na začiatku 60. rokov minulého storočia Sládek stál pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Nadväzoval na tvorbu francúzskych mímov Jeana-Gasparda Deburaua, Jeana-Louisa Barraulta či Marcela Marceaua, ale veľmi rýchlo si vypracoval vlastný divadelný jazyk. Jeho predstavenia Hrča, Únos do ticha či Starinár objavili pre domáce publikum novú divadelnú formu a ovplyvnili nielen našich, ale aj európskych divadelníkov.

Po okupácii Československa v auguste 1968 Milan Sládek emigroval do Nemecka. So svojimi predstaveniami precestoval celý svet, založil divadlo pantomímy Kefka i medzinárodný divadelný festival Kaukliar. Dnes žije a pracuje v Kolíne nad Rýnom a napriek tomu, že má viac ako osemdesiat rokov, stále hrá, režíruje, prednáša a cestuje po svete.

Osobnosť Milana Sládka v pútavom dokumente zobrazil režisér Martin Šulík. „Náš film sa pokúša zachytiť jednotlivé obdobia jeho tvorby: na  Slovensku, v Nemecku, ale aj jeho cesty po svete. Na Milanovom diele som chcel zdokumentovať aj premenu samotnej pantomímy, jej transformáciu na rôzne druhy pohybového divadla,“ priblížil vznik filmu režisér Martin Šulík pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. Dokument je bohatý na archívne materiály, fotografie, záznamy z predstavení i výpovede

umelcových spolupracovníkov i samotného Milana Sládka. „Pri práci na tomto filme som si uvedomil generačné prepojenie študentov bratislavskej ŠUP-ky. Sládkovými spolužiakmi boli Elo Havetta, Juraj Jakubisko, Marián Minárik, Vlado Popovič, Jana Pogorielová. Pochopil som aj jeho vzťah k Emilovi Františkovi Burianovi a medzivojnovej divadelnej avantgarde. Mal som radosť, keď som v archíve objavil záznamy predstavení, o ktorých všetci hovoria, ale videl ich len málokto. Potešili ma fotografie z Milanovej mladosti, kde je ako študent zachytený v amatérskom divadle s bratmi Kronerovcami v Považskej Bystrici.“

Dokument Milan Sládek je svedectvom o individuálnom úsilí Milana Sládka i o osudoch celej generácie slovenských divadelníkov. Zároveň preniká hlboko do osobnosti umelca, ktorého formovali nielen umelecké zdroje, ale aj spoločenské udalosti. Súčasťou DVD nosiča je bohatý bonusový materiál v podobe nepoužitých záberov vo filme, nachádza sa na ňom aj krátky hraný film s prvkami dokumentárneho filmu Keď zaznie ticho (1966) režiséra Miroslava Horňáka s pantomímami Milana Sládka. Nosič obsahuje slovenské, anglické a nemecké titulky a tiež slovenské titulky pre nepočujúcich.


Viac informácií o DVD nosiči Milan Sládek nájdete na:
http://www.klapka.sk/dvd/milan-sladek

Viac informácií o filme Milan Sládek nájdete na:
https://asfk.sk/film/milan-sladek/


Vydanie oboch blu-ray nosičov podporil


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk