Prevádzka v budove SFÚ na Grösslingovej 32
počas núdzového stavu

Sekretariát generálneho riaditeľa
v obmedzenom režime v pracovných dňoch v čase
od 9.00 do 16.30 na telefonický kontakt – 02/ 5710 1503
Prezenčne je sekretariát k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 16.00 hod.

Vrátnica
– otvorená počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 hod.
Kontaktné telefónne číslo do SFÚ – vrátnica 02/ 5710 1501

Knižnica
– zatvorená pre odbornú verejnosť. V nevyhnutných prípadoch je možné realizovať výpožičky len po telefonckom alebo mailovom dohode s príslušným zamestnancom
Kontakt knižnica: Alena Zeman, 02/ 5710 1529, alena.zeman@sfu.sk
Mgr. Zuzana Labovská, 02/ 5710 1504, zuzana.labovska@sfu.sk

– vyžaduje sa preukázanie sa platným Covid-passom, alebo potvrdením o prekonaní Covid-19 nie starším ako 180 dní, prípadne negatívnym testom nie starším ako 48 hodín a dodržanie základných hygienických opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest minimálne respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk, potrebný bezpečnostný odstup. 

 

Filmový archív
pre verejnosť zatvorený.
– požiadavky vybavované po dohode s pracovníkmi archívu. 
Kontakt archív: Ivana  Vargová – mobil +421 917 437 100; ivana.vargova@sfu.sk
Mgr. Richard Kováčik, PhD. – mobil +421 948 050 010; richard.kovacik@sfu.sk

Personálne oddelenie
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 hod.
Kontakt: Ing. Ľubomír Kríž – 02/ 5710 1528, lubomir.kriz@sfu.sk

Útvar ekonomiky a manažmentu
– v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 hod.
Kontakt: Ing. Marta Šuleková, ArtD. – 02/ 5710 1536, marta.sulekova@sfu.sk,
Ing. Roman Jasovský – 02/ 5710 1520, roman.jasovsky@sfu.sk
Ing. Helena Würflová – 02/ 5710 1516, helena.wurflova@sfu.sk
 Ostatní zamestnanci inštitúcie sú dostupní v rámci home office na e-mailových adresách, prípadne na telefónnych kontaktoch uvedených v zozname na webovej stránky.