Prevádzka Slovenského filmového ústavu
od 14. januára 2022

Sekretariát generálneho riaditeľa
V prevádzke v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 18.00 hod.
Prezenčne je k dispozícii v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.*
Kontakt – 02/ 5710 1503

Vrátnica – pri vstupe prebieha kontroa Covid pasov.*
Otvorená počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 hod.
Kontaktné telefónne číslo do SFÚ – vrátnica 02/ 5710 1501

Knižnica
Otvorená v režime OP.*
Kontakt : Alena Zeman, 02/ 5710 1529, alena.zeman@sfu.sk
Mgr. Zuzana Labovská, 02/ 5710 1504, zuzana.labovska@sfu.sk

Ostatné odborné pracoviská otvorené v režime OP.*

Kino Lumière
V prevádzke v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 1/2022 a č. 2/2022 (režim OP do 100 osôb, resp. 50% kapacity). Súčasne pokračujú on-line projekcie v rámci Kino doma.


Niektorí zamestnanci inštitúcie sú dostupní v rámci home office na e-mailových adresách, prípadne na telefónnych kontaktoch uvedených v tomto zozname.

* Vyžaduje sa preukázanie sa platným Covid-passom, alebo potvrdením o prekonaní Covid-19 nie starším ako 180 dní, prípadne negatívnym testom nie starším ako 48 hodín a dodržanie základných hygienických opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest minimálne respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk, potrebný bezpečnostný odstup.