KONTAKT:


Slovenský filmový ústav

Grösslingová 32

811 09 Bratislava 1


IČO: 891 444

DIČ: 2020831439

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000070641/8180


tel.: + 421 2 5710 1501 – spojovateľ

+ 421 2 5710 1503 – sekretariát GR

fax: + 421 2 5296 3461

e-mail: sfu@sfu.sk


kontakty na zamestnancov SFÚ