ars_litera, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Artileria, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: 1.1.2016 ukončenie činnosti:  


atelier.doc, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti: 8.2.2016 ukončenie činnosti:  


ADVANCED MEDIA LIMITED, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: 7.3.2016 ukončenie činnosti:  


Akadémia umení v Banskej Bystrici    
    IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


ALMOSTAR, v.o.s.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: 5.6.1996 ukončenie činnosti:  


Art4,s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


ARTICHOKE, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


ARTpoint, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


BARRACUDA MOVIE, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


BONTONFILM, a.s.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


CinemArt SK, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Cinetica, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


CONTINENTAL FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Divadelný ústav Bratislava    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


DogDocs o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


et cetera group, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


FILM 2000, s.r.o.    
  fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


FILM EUROPE, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Film Expanded, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Filmpark production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Filmservice Slovakia, v.o.s.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


FILMTOPIA, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Fly United, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Forum Film Slovakia, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


FULLEYE, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Furča Film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Furia Film, s.r.o.    
Biskupa Kondého 4577/19, 929 01 Dunajská Streda právnická osoba IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


Gabriel Gröber    
Medená 16, 811 02 Bratislava právnická osoba IČO:35440139
začiatok činnosti: ukončenie činnosti:  


GARFIELD FILM, s.r.o.    
     
     


GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    
     
     


Hailstone, s.r.o.    
     
     


Hellios International, s.r.o.    
     
     


Ing. Michal Číž - štúdio KONČIAR    
     
     


INOUT STUDIO, s.r.o.    
     
     


ita agentúra, s.r.o.    
     
     


KINEMATOGRAF, s.r.o.