Evidencia slovenských audiovizuálnych diel

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o audiovízii / novela ), ktorý nadobudol účinnosť
1. júla 2015, vedie verejne prístupnú evidenciu slovenských audiovizuálnych diel.

metodické usmernenie – registrácia diel

registračný formulár – word  registračný formulár – odt *registračný formulár – pdf

application for entry of slovak audiovisual work - word / application for entry of slovak audiovisual work - odt / application for entry of slovak audiovisual work - pdf


Zoznam slovenských audiovizuálnych diel evidovaných po 1. júli 2015

 

Zoznam slovenských audiovizuálnych diel evidovaných pred 1. júlom 2015

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o audiovízi /  novela )   ktorý nadobudol účinnosť
1. júla 2015, vedie verejne prístupnú evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii.

metodické usmernenie – registrácia osôb

registračný formulár – word registračný formulár – odt * /  registračný formulár – pdf

 

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízií po 1. júli 2015


Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízií evidovaných (podľa kategórií)
pred 1. júlom 2015  Ministerstva kultúry SR.

* pre otvorenie formulára vo formáte odt (OpenDocumet) je potrebné
do koncového zariadenia inštalovať voľne stiahnuteľný software Open Office


Kontakt: Mgr. art. Lukáš Würfl, tel.: + 421 2 5710 1505
e-mail: lukas.wurfl@sfu.sk