DogDocs o.z.    
Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina právnická osoba IČO:42148260
začiatok činnosti: 21.4.2010 ukončenie činnosti:  


CinemArt SK, s.r.o.    
Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava  právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti: 1.1.2016 ukončenie činnosti:  


Ing. Michal Číž - štúdio KONČIAR    
Radničné námestie 14, Banská Štiavnica 96901 fyzická osoba - podnikateľ IČO:47545381
začiatok činnosti: 8.2.2016 ukončenie činnosti:  


LECA production, s.r.o.    
Červeňova6, Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46079424
začiatok činnosti: 7.3.2016 ukončenie činnosti:  


Peter Mercell    
Strážska cesta17, Zvolen 96001 fyzická osoba -podnikateľ IČO:47142359
začiatok činnosti: 1.3.2016 ukončenie činnosti: 4.4.2017


TATRA FILM, s.r.o.    
Vajnorská 89 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:31338925
začiatok činnosti: 30.12.1992 ukončenie činnosti: 31.12.2015


BONTONFILM, a.s.    
Na vrátkách1/F Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36006858
začiatok činnosti: 5.6.1996 ukončenie činnosti:  


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997 ukončenie činnosti:  


CONTINENTAL FILM, s.r.o.    
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:35730897
začiatok činnosti: 30.10.1997 ukončenie činnosti:  


PIXLA produktion, s.r.o.    
Plavecký Štvrtok  511 Plavecký Štvrtok 90068 právnická osoba IČO:48084069
začiatok činnosti: 1.7.2016 ukončenie činnosti:  


Art4,s.r.o.    
Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36869716
začiatok činnosti: 1.7.2016 ukončenie činnosti:  


GARFIELD FILM, s.r.o.    
Pernek 346/ 900 53 právnická osoba IČO:45240540
začiatok činnosti: 13.12.2013 ukončenie činnosti:  


Filmservice Slovakia, v.o.s.    
Brečtanova 1 Bratislava 833 14 právnická osoba IČO:31390285
začiatok činnosti: 27.2.1995 ukončenie činnosti:  


Magic Box Slovakia, s.r.o.    
Brečtanova 1 Bratislava 833 14 právnická osoba IČO:31390285
začiatok činnosti: 27.2.1995 ukončenie činnosti:  


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997 ukončenie činnosti:  


SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.    
Winterova č. 29 Piešťany 921 29 právnická osoba IČO:34144790
začiatok činnosti: 1.1.2000 ukončenie činnosti:  


Vydavateľstvo Dixit, s.r.o.    
Bjornsonova 4 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:31396071
začiatok činnosti: 12.4.2011 ukončenie činnosti:  


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti: 20.12.2005 ukončenie činnosti:  


Konferencia vyšších rehoľných predstavených  na Slovensku

   
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013 ukončenie činnosti:  


Róbert Fiľo - Wide Road Films    
Letná 16     Stropkov 091 01 fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti: 28.4.2015 ukončenie činnosti:  


SKY FILM, s.r.o.    
S.Takátsa 1684/19 Komárno 945 01 právnická osoba IČO:47535741
začiatok činnosti: 18.9.2017 ukončenie činnosti:  


SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.    
Senecká 17 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:31382258
začiatok činnosti: 4.11.1994 ukončenie činnosti:  


Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.    
Brnianska 33 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:30812976
začiatok činnosti: 1.4.1993 ukončenie činnosti:  


Hailstone, s.r.o.    
Smreková 3095/22 Žilina 01007 právnická osoba IČO:47392371
začiatok činnosti: 11.9.2013 ukončenie činnosti:  


Známa firma, s.r.o.    
Gajova 9, 811 09 právnická osoba IČO:47160829
začiatok činnosti: 1.1.2016 ukončenie činnosti:  


LJ Production, s.r.o.    
Pribinova 1172/7 , 020 01 Púchov právnická osoba IČO:46910387
začiatok činnosti: 12.9.2018 ukončenie činnosti:  


FULLEYE, s.r.o.    
Studenohorská 6, 841 03 Bratislava právnická osoba IČO:50499165
začiatok činnosti: 24.9.2016 ukončenie činnosti:  


Samuel Ivaška    
Ševčenkova 29, 851 01 Bratislava fyzická osoba- podnikateľ IČO:43526403
začiatok činnosti: 25.10.2018 ukončenie činnosti:  


Film Expanded, o.z.    
Haburská 211/20 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:51898616
začiatok činnosti: 1.9. 2018 ukončenie činnosti:  


Vertigo Distribution, s.r.o.    
Biskupa Kondého 4577/19, 929 01 Dunajská Streda právnická osoba IČO:52121143
začiatok činnosti: 15.2.2019 ukončenie činnosti:  


VIRUSfilm, s.r.o.    
Košická 37, 821 09 Bratislava právnická osoba IČO:52180387
začiatok činnosti: 6.2.2019 ukončenie činnosti: