Zoznam distributérov audiovizuálnych dielars_litera, o.z.    
Mlynská dolina 41  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:30801273
začiatok činnosti: 29.06.2009    


Artileria, s.r.o.    
Drobného 23   Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36706787
začiatok činnosti: 05.12.2006    


atelier.doc, s.r.o.    
Piešťanská 7   Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:43809537
začiatok činnosti: 01.11.2007    


ADVANCED MEDIA LIMITED, s.r.o.    
Ovručská 9  Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:44535244
začiatok činnosti: 05.08.2009    


Akadémia umení v Banskej Bystrici    
J. Kollára 22  Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:31094970
začiatok činnosti:01.01.2009    


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997    


ALMOSTAR, v.o.s.    
Štvrť SNP 128/14 Trenčianske Teplice 914 51 právnická osoba IČO:46340599
začiatok činnosti: 06.10.2011    


ANČA, o.z.    
Štefánikova 16 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:42128323
začiatok činnosti: 1.3.2020    


ARAR, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:46293591
začiatok činnosti: 1.1.2019    


Art4,s.r.o.    
Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36869716
začiatok činnosti: 1.7.2016    


ARTICHOKE, s.r.o.    
Čapkova 16  Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:35864842
začiatok činnosti: 01.02.2010    


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti: 20.12.2005    


Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.    
Grösslingová 48 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:30812976
začiatok činnosti:1.4.1993    


Atrakt Art, o.z.    
Gallayova 43 Bratislava 841 02 právnická osoba IČO:36066273
začiatok činnosti: 1.3.2020    


BONTONFILM, a.s.    
Na vrátkach 1F Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36006858
začiatok činnosti: 5.6.1996    


BFILM, s.r.o.    
Vajnorská 18 Bratislava - 831 04 právnická osoba IČO:45655839
začiatok činnosti: 28.6.2010    


CinemArt SK, s.r.o.    
Grösslingová 2468/51  Bratislava  811 09 právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti: 1.1.2016    


Cinetica, s.r.o.    
J.Rumana 29/10  Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:46348018
začiatok činnosti: 5.11.2011    


CONTINENTAL FILM, s.r.o.    
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:35730897
začiatok činnosti: 30.10.1997    


DANAE Production, s.r.o.    
Šoltésovej 14 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:53327772
začiatok činnosti: 30.9.2020    


DAFilms Slovensko, o.z.    
Mlynská 575/6 Beladice 95175 právnická osoba IČO:53033531
začiatok činnosti:1.4.2021    


Divadelný ústav Bratislava    
Jakubovo nám. 12  Bratislava 813 57 právnická osoba IČO:00164691
začiatok činnosti: 04.07.2011    


DogDocs o.z.    
Bratislavská 415/15  Žilina 010 01 právnická osoba IČO:42148260
začiatok činnosti: 21.4.2010    


EMEDI, s.r.o.    
Ľubická cesta 1268/33 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36758485
začiatok činnosti: 1.4.2020    


ENGO,s.r.o.    
Bulharská 35 Trnava 917 01 právnická osoba IČO:31376053
začiatok činnosti: 2.10.2020    


et cetera group, s.r.o.    
Prúdová 12  Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:46519793
začiatok činnosti: 16.01.2012    


FILM 2000, s.r.o.    
Kpt. Rašu 14  Bratislava 841 01 fyzická osoba IČO:46001174
začiatok činnosti: 08.04.2015    


FILM EUROPE, s.r.o.    
Matúškova 10  Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:35934271
začiatok činnosti: 01.10.2010    


Film Expanded, o.z.    
Haburská 211/20 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:51898616
začiatok činnosti: 1.9. 2018    


Film Institute, o.z.    
Turá Lúka 55 Myjava 907 03 právnická osoba IČO:50821628
začiatok činnosti:15.2.2021    


Filmpark production, s.r.o.    
Bajkalská 9  Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36356212
začiatok činnosti: 28.04.2006    


Filmservice Slovakia, v.o.s.    
Brečtanova 1 Bratislava 833 14 právnická osoba IČO:31390285
začiatok činnosti: 27.2.1995    


FILM EXPANDED Distribution Company, s.r.o.    
Haburská 20 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:53560345
začiatok činnosti: 21.1.2021    


FILMTOPIA, s.r.o.    
Novackého 2  Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:46819002
začiatok činnosti: 07.09.2012    


Filmové štúdio Danuvius, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:53639804
začiatok činnosti: 1.1.2022    


Fly United, o.z.    
Levočská 2/37  Žilina 010 08 právnická osoba IČO:37902041
začiatok činnosti: 10.04.2003    


Forum Film Slovakia, s.r.o.    
Einsteinova 20 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:46148060
začiatok činnosti: 04.05.2011    


FULLEYE, s.r.o.    
Studenohorská 6  Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:50499165
začiatok činnosti: 24.9.2016    


Furča Film, s.r.o.    
Šulekova 10  Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:44332645
začiatok činnosti: 27.02.2009   27.7.2017


Furia Film, s.r.o.    
Ferienčíkova 1  Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:36681971
začiatok činnosti:01.10.2006    


Gabriel Gröber    
Medená 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35440139
začiatok činnosti:21.07.1999    


GARFIELD FILM, s.r.o.    
Pernek 346/ 900 53 právnická osoba IČO:45240540
začiatok činnosti: 13.12.2013    


GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    
Vyšehradská 8  Bratislava 851 06 právnická osoba IČO:46972773
začiatok činnosti: 15.01.2013    


Hailstone, s.r.o.    
Smreková 3095/22 Žilina 01007 právnická osoba IČO:47392371
začiatok činnosti: 11.9.2013    


Ing. Michal Číž - štúdio KONČIAR    
Radničné námestie 14, Banská Štiavnica 96901 právnická osoba IČO:47545381
začiatok činnosti: 8.2.2016    


INOUT STUDIO, s.r.o.    
Palkovičova 9 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:44420773
začiatok činnosti: 01.01.2009    


ita agentúra, s.r.o.    
Čajakova 4033/13 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:31345506
začiatok činnosti: 01.08.1998    


JUNIOR ENTERTAINMENT s.r.o.    
Černyševského 1287/10 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:55713041
začiatok činnosti: 31.8.2023    


KINEMATOGRAF, s.r.o.    
Grösslingová 63   Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:46470786
začiatok činnosti: 21.12.2011    


Konferencia vyšších rehoľných

predstavených na Slovensku

   
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013    


Kultúrne združenie národností a etník

Slovenskej Republiky

   
Pekná cesta 9  Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:34017526
začiatok činnosti: 01.01.2013    


Ladislav Gulik DRAP STUDIO    
Janka Kráľa 1549/44,  Partizánske 958 06 právnická osoba IČO:41680821
začiatok činnosti: 29.03.2006    


La Plata Production, s.r.o.    
Silvánová 23/B Bratislava 902 01 právnická osoba IČO:46910042
začiatok činnosti: 23.9.2020    


Laxton,s.r.o.    
Západný rad  37 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:46394486
začiatok činnosti: 1.6.2021    


LECA production, s.r.o.    
Červeňova6, Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46079424
začiatok činnosti: 7.3.2016    


LIPSTICK, s.r.o.    
Rimavské Janovce č. 432, 980 01 právnická osoba IČO:47606738
začiatok činnosti: 08.01.2014    


LJ Production, s.r.o.    
Pribinova 1172/7 ,  Púchov 020 01 právnická osoba IČO:46910387
začiatok činnosti: 12.9.2018    


Magic Box Slovakia, s.r.o.    
Trenčianska 47  Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:35832550
začiatok činnosti:5.3.2002    


Media Film, s.r.o.    
Námestie Hraničiarov 37,  Bratislava 851 03 právnická osoba IČO:35958863
začiatok činnosti: 14.10.2005    


Mgr. Mária Harasztiová    
Komárnická 20, Bratislava fyzická osoba - podnikateľ IČO:32118821
začiatok činnosti: 20.07.2009    


Mgr. art. Simona Vallovičová - 4 FILM    
Lúčka 558/5, Láb 900 67 fyzická osoba - podnikateľ IČO:41330145
začiatok činnosti: 14.12.2004    


MIRAFOX, s.r.o.    
Rajská 8, Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:36755320
začiatok činnosti: 10.5.2023    


MOTTE, s.r.o.    
Trebuľa 1741/18, Sliač 962 31 právnická osoba IČO:45419965
začiatok činnosti: 03.03.2010    


MULTIKULTÚRA V NÁS, o.z.    
Pekná cesta 9, Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:42182964
začiatok činnosti: 01.01.2013    


Nový film, o.z.    
Škultétyho 28 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:42105404
začiatok činnosti: 1.1.2011    


nutprodukcia, s.r.o.    
Lazaretská 13, 811 08 Bratislava právnická osoba IČO:48281239
začiatok činnosti: 28.8.2015    


OZ Adrenalín , o.z.    
Myjavská 8 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:42412501
začiatok činnosti:15.3.2020    


OZ Menachem    
Obchodná 7 Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:53533976
začiatok činnosti: 14.1.2021    


Pavol Krchňák -Dark Stone    
Závadská 12, Bratislava 831 06 fyzická osoba - podnikateľ IČO:41815904
začiatok činnosti:    


Peter Kotrha -ERMINEA    
L. Novomeského 2671/3, Trenčín 911 08 fyzická osoba - podnikateľ IČO:41793684
začiatok činnosti: 02.09.2005    


Peter Mercell    
Strážska cesta17, Zvolen 960 01 fyzická osoba - podnikateľ IČO:47142359
začiatok činnosti: 1.3.2016    


Piknik Pictures, s.r.o.    
Mariánska 18,  Stupava 900 31 právnická osoba IČO:36752649
začiatok činnosti: 15.03.2007    


PIXLA produktion, s.r.o.    
Plavecký Štvrtok  511 Plavecký Štvrtok 90068 právnická osoba IČO:48084069
začiatok činnosti: 1.7.2016    


plackartnyj, s.r.o.    
Tylova 1044/19, Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:47691433
začiatok činnosti: 19.02.2014    


Pomoc obetiam nášľapných mín    
Mostová 231, Partizánske 958 04 právnická osoba IČO:42023165
začiatok činnosti: 22.09.2010    


positive film, s.r.o.    
Konventná 19,  Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46076158
začiatok činnosti: 29.03.2011    


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997    


PubRes, s.r.o.    
Grösslingova 63  Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:31345824
začiatok činnosti: 01.01.2008    


Róbert Fiľo - Wide Road Films    
Letná 16   Stropkov 091 01 fyzická osoba IČO:50976605
začiatok činnosti: 28.4.2015    


Samuel Ivaška    
Ševčenkova 29  Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:43526403
začiatok činnosti: 25.10.2018    


SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.    
Senecká 17 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:31382258
začiatok činnosti: 4.11.1994    


sentimentalfilm, s.r.o.    
Špitálska 20, Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:44473222
začiatok činnosti: 08.11.2008    


SKY FILM, s.r.o.    
S.Takátsa 1684/19 Komárno 945 01 právnická osoba IČO:47535741
začiatok činnosti: 18.9.2017    


Slobodná kultúra, s.r.o.    
Volgogradská 11065/20 Prešov 08001 právnická osoba IČO:54034370
začiatok činnosti: 1.2.2023    


Slovenský filmový ústav    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:00891444
začiatok činnosti: 1.1.1991    


SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.    
Winterova č. 29 Piešťany 921 29 právnická osoba IČO:34144790
začiatok činnosti: 1.1.2000    


SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o.    
Dlhá 1424/47,  Senica 905 01 právnická osoba IČO:45330433
začiatok činnosti: 22.12.2009    


SPI International Czech Rep. and Slovakia    
Haburská 35,  Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:35803797
začiatok činnosti: 16.01.2001    


Spolok PAMODAJ, o.z.    
B.Němcovej 4035/2, Martin 036 01 právnická osoba IČO:42391491
začiatok činnosti: 23.01.2015 ukončenie činnosti:  


Staviarsky production, s.r.o.    
Royova 6764/2 Prešov 080 05 právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 30.6.2020    


STUDIO STRELBA    
Novozámocká 792/3 Komjatice 941 06 právnická osoba IČO:50053116
začiatok činnosti: 1.9.2022    


Super film, s.r.o.    
Mýtna 7643/42, 811 07 Bratislava právnická osoba IČO:43824625
začiatok činnosti: 17.11.2007    


TATRA FILM, s.r.o.    
Vajnorská 89 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:31338925
začiatok činnosti: 30.12.1992    


Trnka, n.o.    
Jašíkova 9,  Bratislava 821 03 právnická osoba IČO:45737037
začiatok činnosti: 25.10.2011    


Unicorn Pictures Slovakia, j.s.a.    
Doležalova 15C Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:53446780
začiatok činnosti: 1.1.2018    


Ústav pamäti národa    
Námestie slobody 6, Bratislava 817 83 právnická osoba IČO:37977997
začiatok činnosti: 01.01.2005    


VARIAFLEX, s.r.o.    
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osoba IČO:47375728
začiatok činnosti: 1.1.2018    


Vertigo Distribution, s.r.o.    
Ul. gen. Klapku 68/43 Komárno 945 01 právnická osoba IČO:52121143
začiatok činnosti: 15.2.2019    


Vermona, s.r.o.    
Novozámocká 197 Ivanka pri Nitre 951 12 právnická osoba IČO:54664578
začiatok činnosti: 8.6.2022    


VIRUSfilm, s.r.o.    
Grösslingová 2574/69, Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:52180387
začiatok činnosti: 6.2.2019    


Vydavateľstvo Dixit, s.r.o.    
Bjornsonova 4 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:31396071
začiatok činnosti: 12.4.2011    


W PRESS, a.s.    
Partizánska 2  Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35907266
začiatok činnosti: 01.04.2011    


Známa firma, s.r.o.    
Gajova 9, Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47160829
začiatok činnosti:  1.1.2016