Zoznam osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel500, o.z.    
Textilná 4, 04012 Košice –Nad Jazerom právnická osoba IČO:42244919
začiatok činnosti: 20.10.2011    


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997    


ANČA, o.z.    
Štefánikova16, Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:42128323
začiatok činnosti:5.6.2019    


ADVANCED MEDIA LIMITED, s.r.o.    
Ovručská 9 Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:44535244
začiatok činnosti: 05.08.2009    


ARAR, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:46293591
začiatok činnosti: 1.1.2019    


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti:20.12.2005    


Anzio, s.r.o.    
Mliekarenská 9 Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:47240539
začiatok činnosti: 04.09.2013    


Barbarella production, s.r.o.    
Novackého 2, 841 04 Bratislava právnická osoba IČO:47211865
začiatok činnosti: 22.06.2013    


Beetle, s.r.o.    
Topoľová 3 Marianka 900 33 právnická osoba IČO:36737780
začiatok činnosti: 06.05.2009    


Boris Šima    
Tylova 19 Bratislava 831 04 fyzická osoba - podnikateľ IČO:43442081
začiatok činnosti: 01.01.2007    


B PRODUCTION, s.r.o.    
Vysoká 2/B Bratislava  811 06 právnická osoba IČO:52359581
začiatok činnosti: 18.5.2019    


CinemArt, s.r.o.    
Lamačská cesta 97  Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti:1.1.2016    


Cinematik, s.r.o.    
Bitúnková 1453/23 Stupava 900 31 právnická osoba IČO:45302847
začiatok činnosti: 7.12.2009    


Cinetica, s.r.o.    
J.Rumana 29/10 Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:46348018
začiatok činnosti: 05.11.2011    


CineType, s.r.o.    
J.Rumana 29/10  Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:35834161
začiatok činnosti:22.03.2002    


DRYEYE Film, s.r.o.    
Watsonova 1, Košice 044 01 právnická osoba IČO:53694511
začiatok činnosti: 15.4.2021    


ekran, s.r.o.    
Urbánkova 5, 811 04 Bratislava právnická osoba IČO:44550880
začiatok činnosti: 05.02.2009    


EMEDI, s.r.o.    
Ľubická cesta 1268/33 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36758485
začiatok činnosti: 1.4.2020    


escadra, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:46605355
začiatok činnosti: 22.3.2012    


Family FILM, s.r.o.    
Nám. Ľ. Štúra 24 Banská Bystrica 974 05 právnická osoba IČO:44677006
začiatok činnosti: 06.03.2009    


FRAME FILM, s.r.o.    
Gessayova 2494/35 Bratislava- Petržalka 851 03 právnická osoba IČO:45468907
začiatok činnosti: 31.03.2010    


Filma, s.r.o.    
Jarková 77 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:45411131
začiatok činnosti: 22.2.2010    


FilmWorx Studios s.r.o.    
Bajkalská 13495/7A Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:42232473
začiatok činnosti: 1.1.2018    


filmotras s.r.o.    
358 Vištuk 900 85 právnická osoba IČO:46713379
začiatok činnosti: 01.09.2012    


Filmpark studios, s. r. o.    
Ružová dolina 615/19 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:46404376
začiatok činnosti: 05.11.2011    


Film Institute, o.z.    
Turá Lúka 55 Myjava 907 03 právnická osoba IČO:50821628
začiatok činnosti: 15.2.2021    


Filmové štúdio Danuvius,s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:53639804
začiatok činnosti: 1.1.2022    


FULLEYE, s.r.o.    
Studenohorská 6  Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:50499165
začiatok činnosti: 24.9.2016    


Furia Film plus, s.r.o.    
Ivanská 850/3 Zálesie 900 28 právnická osoba IČO:45429383
začiatok činnosti: 05.03.2010    


Gabriel Gröber    
Medená 16  Bratislava 811 02 fyzická osoba - podnikateľ IČO:35440139
začiatok činnosti: 21.07.1999    


GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    
Vyšehradská 8 Bratislava-Petržalka 851 06 právnická osoba IČO:46972773
začiatok činnosti: 15.01.2013    


GRAND SLOVAKIA, s.r.o.    
Okružná 128 Dudince 962 71 právnická osoba IČO:36011045
začiatok činnosti: 1.6.2019    


Guča,s.r.o.    
Šancová 15 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:47856001
začiatok činnosti:1.1.2014    


Hailstone, s.r.o.    
Smreková 3095/22 Žilina 010 07 právnická osoba IČO:47392371
začiatok činnosti: 11.09.2013    


Hamster FILM, s.r.o.    
Námestie Ľudovíta Štúra 24 Banská Bystrica 974 05 právnická osoba IČO:46727931
začiatok činnosti:  12.07.2013   26.5.2015


Horský film Poprad, n.f.    
Nábrežie Jána Pavla II, 2802/3  Poprad 058 01 právnická osoba IČO:31949517
začiatok činnosti:  1.4.2019    


HoryZonty, o.z.    
Radlinského 9 Trenčín 911 05 právnická osoba IČO:42018641
začiatok činnosti: 1.4.2019    


ilovefilm, s.r.o.    
Športová 121/7 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:35691859
začiatok činnosti: 06.06.2012    


IRISFILM, s.r.o.    
Zaježová 158 Pliešovce 962 63 právnická osoba IČO:51419742
začiatok činnosti: 18.5.2020    


Ivana Tirpáková    
Budatínska 3063/67  Bratislava 851 06 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:51203979
začiatok činnosti: 1.1.2018    


kaleidoscope, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:50178709
začiatok činnosti: 19.3.2016    


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku    
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013    


La Plata Production, s.r.o.    
Silvánová 23/B Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:46910042
začiatok činnosti: 23.9.2020    


Laxton, s.r.o.    
Západný rad 37 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:46394486
začiatok činnosti: 1.6.2021    


LJ Production, s.r.o.    
Pribinova 1172/7,  Púchov 02001 právnická osoba IČO:46910387
začiatok činnosti: 12.9.2018    


Martin Tokár    
Vinné 36, 072 31 fyzická osoba - podnikateľ IČO:44702248
začiatok činnosti: 01.05.2012    


MEBA Production, s.r.o.    
Haburská 16, 821 01 Bratislava právnická osoba IČO:45485666
začiatok činnosti: 30.06.2010    


MEDIAPULZ, s.r.o.    
Klemensova 5 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:36615153
začiatok činnosti:15.12.2017    


Medical Trade, s.r.o.    
Bullova 1 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:35882701
začiatok činnosti: 10.1.2018    


Mediarik, o.z.    
Lipová 28 Viničné  90023 právnická osoba IČO:50646109
začiatok činnosti: 30.10.2019    


Memory film, s.r.o.    
Tatranská 96 Banská Bystrica 947 11 právnická osoba IČO:47166347
začiatok činnosti:29.5.2013    


Mgr. art. Peter Morávek - Film    
Trenčianska 37 Bratislava 821 09 fyzická osoba -podnikateľ IČO:48319902
začiatok činnosti: 8.2.2019    


Mgr. Mária Harasztiová    
Medzilaborecká 142/17, Bratislava 82103 fyzická osoba -podnikateľ IČO:32118821
začiatok činnosti: 20.07.2009    


Mgr. Miroslava Dírerová    
Udavské 443, Udavské, 06731 fyzická osoba -podnikateľ IČO:46442855
začiatok činnosti: 01.01.2012    


Mgr. art. Simona Vallovičová - 4 FILM    
Lúčka 558/5, Láb 900 67 fyzická osoba -podnikateľ IČO:41330145
začiatok činnosti: 14.12.2004    


MIRAFOX, s.r.o.    
Rajská 8 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:36755320
začiatok činnosti: 1.1.2008    


MPhilms, s.r.o.    
Horná 5 Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:45354731
začiatok činnosti: 16.01.2010    


Nota Media, s.r.o.    
Veternicová 27 Bratislava - Karlova Ves 841 05 právnická osoba IČO:44473397
začiatok činnosti: 01.11.2008    


Nový film, o.z.    
Škultétyho 28 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:42105404
začiatok činnosti: 26.3.2019    


NUNEZ NFE, s.r.o.    
Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:45427518
začiatok činnosti: 17.06.2010    


Oto Vojtičko OTTO -QUELLE    
Hlavné námestie 32/76, Kežmarok, 06001 právnická osoba IČO:30647649
začiatok činnosti: 6.03.1992    


OPONA STUDIO, s.r.o.    
Agátová 3, Viničné 90023 právnická osoba IČO:47137908
začiatok činnosti: 24.4.2013    


OZ Menachem    
Obchodná 7 Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:53533976
začiatok činnosti: 14.1.2021    


Peter Kotrha -ERMINEA    
Jána Milca 771/15, Žilina, 01001 fyzická osoba -podnikateľ IČO:41793684
začiatok činnosti: 02.09.2005    


Peter Hledík Barok Film    
Gogolova 27 Trenčianske Teplice 914 51 fyzická osoba -podnikateľ IČO:17390818
začiatok činnosti: 1990    


Piknik Pictures, s.r.o.    
Staré Grunty 61 Bratislava  841 04 právnická osoba IČO:36752649
začiatok činnosti: 15.03.2007    


plackartnyj, s.r.o.    
Tylova 1044/19 Bratislava-Nové Mesto 831 04 právnická osoba IČO:47691433
začiatok činnosti: 19.02.2014    


positive film, s.r.o.    
Konventná 19 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46076158
začiatok činnosti: 29.03.2011    


Povykom    
Moravské Lieskové 284, 916 42 právnická osoba IČO:42372631
začiatok činnosti: 30.5.2014    


Punkchart films, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:45282528
začiatok činnosti: 26.11.2009    


peacemaker films, s.r.o.    
Pavla Horova 26 Bratislava 841 08 právnická osoba IČO:52445933
začiatok činnosti: 2.9.2021    


PHOENIX FILM, s.r.o.    
Cez vody 13/19 Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01 právnická osoba IČO:47690844
začiatok činnosti: 01.07.2014    


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997    


RAFAEL, s.r.o.    
Pezinská 25 Chorvátsky Grob 900 25 právnická osoba IČO:46936823
začiatok činnosti: 2.10.2020    


rEhit, s.r.o.    
Hlavné námestie 32/76 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36504246
začiatok činnosti: 28.7.2021    


Samuel Ivaška    
Ševčenkova 29  Bratislava 851 01 fyzická osoba- podnikateľ IČO:43526403
začiatok činnosti: 24.9.2016    


Sandberg Film, s.r.o.    
Štítová 6/745 Bratislava - Devín 841 10 právnická osoba IČO:45322180
začiatok činnosti: 09.12.2009    


SATURN POSTPRODUCTION, s.r.o.    
Hornádska 16 Bratislava 821 07 právnická osoba IČO:46557261
začiatok činnosti: 17.2.2012    


SHARMANT, s.r.o.    
Vajnorská 10 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:36705675
začiatok činnosti: 6.12.2019    


Staviarsky production, s.r.o.    
Lomnická 5754/2 Prešov 080 05 právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 1.3.2017    


STONE PP, s.r.o.    
Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:36867501
začiatok činnosti: 23.3.2010    


STUDIO STRELBA    
Novozámocká 792/3 Komjatice 941 06 právnická osoba IČO:50053116
začiatok činnosti:1.9.2022    


sentimentalfilm, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:44473222
začiatok činnosti: 08.11.2008    


Slobodná kultúra, s.r.o.    
Volgogradská 11065/20, Prešov 08001 právnická osoba IČO:54034370
začiatok činnosti: 1.2.2023    


Slovenský filmový ústav    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:00891444
začiatok činnosti: 1.1.1991    


SONAF -Slovak National Film Agency, a.s.    
Royova 27 Bratislava 831 05 právnická osoba IČO:47819014
začiatok činnosti: 25.06.2014    


Spolok PAMODAJ, o.z.    
B. Němcovej 4035/2, Martin, 03601 právnická osoba IČO:42391491
začiatok činnosti: 23.01.2015    


STUDIO 727, s.r.o.    
Bystrická 32 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:35805684
začiatok činnosti: 13.2.2001    


Surosound, s.r.o.    
Elektrárenská 1 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:35893745
začiatok činnosti: 20.7.2004    


Trnka, n.o.    
Jašíkova 9  Bratislava 821 03 právnická osoba IČO:45737037
začiatok činnosti: 25.10.2011    


TRIGON PRODUCTION, s.r.o.    
Hríbová 9 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35699507
začiatok činnosti:  2.10.1996    


Ultrafilm, s.r.o.    
Ukrajinská 10 Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:36687260
začiatok činnosti: 14.10.2006    


Ústav pamäti národa    
Miletičova 19 Bratislava 820 18 právnická osoba IČO:37977997
začiatok činnosti: 1.1.2006    


VARIAFLEX, s.r.o.    
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osoba IČO:47375728
začiatok činnosti: 1.1.2018    


VIAFILM, s.r.o.    
Na Vŕšku 10 Bratislava 811 01 právnická osoba IČO:43796176
začiatok činnosti: 06.11.2007    


VINŢAFILMS s. r. o.    
Brezová 2004/14 Zlaté Moravce 953 01 právnická osoba IČO:54707960
začiatok činnosti: 2.7.2022    


Viva Studio, s.r.o.    
Osadná 10 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:31357792
začiatok činnosti: 16.08.1993    


VISIONPRO MEDIA, s.r.o.    
Gajova 8 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47880651
začiatok činnosti:31.5.2018    


W PRESS, a.s.    
Partizánska 2 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35907266
začiatok činnosti: 01.04.2011    


Známa Firma, s.r.o.    
Gajova 9 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47160829
začiatok činnosti: 1.1.2016