CinemArt SK, s.r.o.    
Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava  právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti: 1.1.2016 ukončenie činnosti:  


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997 ukončenie činnosti:  


kaleidoscope, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:50178709
začiatok činnosti: 19.3.2016 ukončenie činnosti:  


Guča,s.r.o.    
Šancová 15 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:47856001
začiatok činnosti: 1.1.2014 ukončenie činnosti:  


STUDIO 727, s.r.o.    
Bystrická 32 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:35805684
začiatok činnosti: 13.2.2001 ukončenie činnosti:  


Surosound, s.r.o.    
Elektrárenská 1 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:35893745
začiatok činnosti: 20.7.2004 ukončenie činnosti:  


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997 ukončenie činnosti:  


TRIGON PRODUCTION, s.r.o.    
Hríbová 9 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35699507
začiatok činnosti: 2.10.1996 ukončenie činnosti:  


SATURN POSTPRODUCTION, s.r.o.    
Hornádska 16 Bratislava 821 07 právnická osoba IČO:46557261
začiatok činnosti: 17.2.2012 ukončenie činnosti:  


Filma, s.r.o.    
Jarková 77 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:45411131
začiatok činnosti: 22.2.2010 ukončenie činnosti:  


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti: 20.12.2005 ukončenie činnosti:  


Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku    
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013 ukončenie činnosti:  


escadra, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:46605355
začiatok činnosti: 22.3.2012 ukončenie činnosti:  


Peter Hledík Barok Film    
Gogolova 27 Trenčianske Teplice 914 51 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:17390818
začiatok činnosti: 1990 ukončenie činnosti:  


MEDIAPULZ, s.r.o.    
Klemensova 5 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:36615153
začiatok činnosti: 15.12.2017 ukončenie činnosti:  


 

Staviarsky production, s.r.o.    
Lomnická 5754/2 Prešov právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 1.3.2017 ukončenie činnosti: