CinemArt, s.r.o.    
Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava  právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti: 1.1.2016 ukončenie činnosti:  


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997 ukončenie činnosti:  


kaleidoscope, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:50178709
začiatok činnosti: 19.3.2016 ukončenie činnosti:  


Guča,s.r.o.    
Šancová 15 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:47856001
začiatok činnosti: 1.1.2014 ukončenie činnosti:  


STUDIO 727, s.r.o.    
Bystrická 32 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:35805684
začiatok činnosti: 13.2.2001 ukončenie činnosti:  


Surosound, s.r.o.    
Elektrárenská 1 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:35893745
začiatok činnosti: 20.7.2004 ukončenie činnosti:  


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997 ukončenie činnosti:  


TRIGON PRODUCTION, s.r.o.    
Hríbová 9 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35699507
začiatok činnosti: 2.10.1996 ukončenie činnosti:  


SATURN POSTPRODUCTION, s.r.o.    
Hornádska 16 Bratislava 821 07 právnická osoba IČO:46557261
začiatok činnosti: 17.2.2012 ukončenie činnosti:  


Filma, s.r.o.    
Jarková 77 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:45411131
začiatok činnosti: 22.2.2010 ukončenie činnosti:  


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti: 20.12.2005 ukončenie činnosti:  


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku    
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013 ukončenie činnosti:  


escadra, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:46605355
začiatok činnosti: 22.3.2012 ukončenie činnosti:  


Peter Hledík Barok Film    
Gogolova 27 Trenčianske Teplice 914 51 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:17390818
začiatok činnosti: 1990 ukončenie činnosti:  


Medical Trade, s.r.o.    
Bullova 1 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:35882701
začiatok činnosti: 10.1.2018
ukončenie činnosti:
 


MEDIAPULZ, s.r.o.    
Klemensova 5 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:36615153
začiatok činnosti: 15.12.2017 ukončenie činnosti:  


Staviarsky production, s.r.o.    
Lomnická 5754/2 Prešov právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 1.3.2017 ukončenie činnosti:  


OPONA STUDIO, s.r.o.    
Agátová 3, 90023 Viničné právnická osoba IČO:47137908
začiatok činnosti: 24.4.2013 ukončenie činnosti:  


VISIONPRO MEDIA, s.r.o.    
Gajova 8 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47880651
začiatok činnosti: 31.5.2018 ukončenie činnosti:  


LJ Production, s.r.o.    
Pribinova 1172/7, 02001 Púchov právnická osoba IČO:46910387
začiatok činnosti: 12.9.2018 ukončenie činnosti:  


FULLEYE, s.r.o.    
Studenohorská 6, 841 03 Bratislava právnická osoba IČO:50499165
začiatok činnosti: 24.9.2016 ukončenie činnosti:  


Samuel Ivaška    
Ševčenkova 29, 851 01 Bratislava fyzická osoba -podnikateľ IČO:43526403
začiatok činnosti: 24.9.2016 ukončenie činnosti:  


FilmWorx Studios s.r.o.    
Bajkalská 13495/7A Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:42232473
začiatok činnosti:1.1.2018 ukončenie činnosti:  


Mgr. art. Peter Morávek - Film    
Trenčianska 37 Bratislava 821 09 fyzická osoba -podnikateľ IČO:48319902
začiatok činnosti:8.2.2019 ukončenie činnosti:  


Cinematik, s.r.o.    
Bitúnková 1453/23 Stupava 900 31 právnická osoba IČO:45302847
začiatok činnosti:7.12.2009 ukončenie činnosti:  


Nový film, o.z.    
Škultétyho 28 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:42105404
začiatok činnosti: 26.3.2019 ukončenie činnosti:  


HoryZonty, o.z.     
Radlinského 9, 911 05 Trenčín právnická osoba IČO:42018641
začiatok činnosti: 1.4.2019 ukončenie činnosti:  


Horský film Poprad, n.f.    
Nábrežie Jána Pavla II, 2802/3, 058 01 Poprad právnická osoba IČO:31949517
začiatok činnosti: 1.4.2019 ukončenie činnosti:  


GRAND SLOVAKIA, s.r.o.    
Okružná 128, Dudince právnická osoba IČO:36011045
začiatok činnosti: 1.6.2019 ukončenie činnosti:  


ANČA, o.z.    
Štefánikova16, Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:42128323
začiatok činnosti: 5.6.2019 ukončenie činnosti:  


Povykom    
Moravské Lieskové 284, 916 42 právnická osoba IČO:42372631
začiatok činnosti: 30.5.2014 ukončenie činnosti:  


Ivana Tirpáková    
Budatínska 3063/67, 851 06 Bratislava fyzická osoba- podnikateľ IČO:51203979
začiatok činnosti: 1.1.2018 ukončenie činnosti: