Zoznam osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu0000, s.r.o.    
Bzovícka 14 Bratislava 851 07 právnická osoba IČO:54805767
začiatok činnosti: 12.9.2022    


500, o.z.    
Textilná 4, 04012 Košice –Nad Jazerom právnická osoba IČO:42244919
začiatok činnosti: 20.10.2011    


ARAR, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3, Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:46293591
začiatok činnosti: 1.1.2019    


ARYTMIA, s.r.o.    
Františka Schmuckera 3 Bratislava 851 10 právnická osoba IČO:52210979
začiatok činnosti: 15.2.2019    


ANČA, o.z.    
Štefánikova 16 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:42128323
začiatok činnosti: 16.11.2007    


ART FILM FEST s.r.o.    
Tomášikova 30C Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:48284254
začiatok činnosti: 27.8.2015    


ART FILM FEST, n.o.    
Skuteckého 13 Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:50830082
začiatok činnosti: 29.3.2017    


ARTILERIA, s.r.o.    
Drobného 23 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36706787
začiatok činnosti: 5.12.2006    


ARTICHOKE, s.r.o.    
Čapkova 16, 811 04 Bratislava právnická osoba IČO:35864842
začiatok činnosti: 31.1.2023    


ARINA, s.r.o.    
Winterova 14 Piešťany 921 01 právnická osoba IČO:36258377
začiatok činnosti: 6.2.2004    


ARINAFILM, s.r.o.    
Dulovo nám. 4 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:54548039
začiatok činnosti: 5.5.2022    


Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.    
Grösslingová 43 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:30812976
začiatok činnosti: 21.6.1993    


Asociácia slovenských kameramanov    
Svoradova 2  Bratislava 813 01 právnická osoba IČO:36067091
začiatok činnosti: 6.6.2000    


Asociácia producentov animovaného filmu, o.z.    
Vištuk 277, 900 85 právnická osoba IČO:42263603
začiatok činnosti: 25.7.2012    


ASOCIÁCIA NEZÁVISLÝCH PRODUCENTOV    
Grösslingová 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:45734011
začiatok činnosti: 17.9.2010    


Atrakt Art, o.z.    
Gallayova 43 Bratislava 841 02 právnická osoba IČO:36066273
začiatok činnosti: 1.3.2020    


AZYL Production, s.r.o.    
Panenská 13 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35799498
začiatok činnosti: 1.1.2005    


Boiler, o.z.    
Lazaretská 13 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:42268044
začiatok činnosti: 16.1.2013    


Bright Sight Pictures, s.r.o.    
Žilinská 10 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:50922777
začiatok činnosti: 12.10.2022    


BFILM, s.r.o.    
Vajnorská 18 Bratislava - 831 04 právnická osoba IČO:45655839
začiatok činnosti: 28.6.2010    


B PRODUCTION, s.r.o.    
Vysoká 2/B Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:52359581
začiatok činnosti: 18.5.2019    


Cinematik, s.r.o.    
Lazaretská 2398/11 Bratislava 81108 právnická osoba IČO:45302847
začiatok činnosti: 7.12.2009    


CINEFIL, o.z.    
Mäsiarska 35 Košice 040 01 právnická osoba IČO:42240549
začiatok činnosti: 15.12.2010    


Creative Industry Forum    
Grösslingová 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:42168929
začiatok činnosti: 31.12.2019    


CHARACTER - Film Development Association    
Konventná2,  Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:42181771
začiatok činnosti: 8.10.2010    


Človek v ohrození, n.o.    
Baštová 343/5 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:50082001
začiatok činnosti: 2.1.1999    


DANAE Production, s.r.o.    
Šoltésovej 14 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:53327772
začiatok činnosti: 30.9.2020    


DOM KULTÚRY V ČADCI    
Matičné námestie 1434/11 Čadca 022 01 právnická osoba IČO:37798740
začiatok činnosti: 1.1.1991    


Disco sailing, o.z.    
Štefánikova 879/7 Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:52000842
začiatok činnosti: 11.10.2018    


DIFFERENT, o.z.    
Andrejová 88  Andrejová 086 37 právnická osoba IČO:30852552
začiatok činnosti:15.6.2021    


D.N.A., s.r.o.    
Šancová 3563/100 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:35814209
začiatok činnosti: 19.11.2020    


DRYEYE Film, s.r.o.    
Watsonova 1 , Košice 044 01 právnická osoba IČO:53694511
začiatok činnosti: 15.4.2021    


EALLIN NOMAD Slovakia, s.r.o.    
Špitálska 57/16 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:44774958
začiatok činnosti:4.6.2021    


EMEDI, s.r.o.    
Ľubická cesta 1268/33 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36758485
začiatok činnosti: 1.4.2020    


Engo, s.r.o.    
Bulharská 35 Tranava 917 01 právnická osoba IČO:31376053
začiatok činnosti: 1.10.2020    


European Media Centre, o.z.    
Osuského 6, Bratislava 851 03 právnická osoba IČO:42171881
začiatok činnosti: 1.1.2010    


FILMTOPIA, s.r.o.    
Vtáčnik 1 Vtáčnik 1 Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:46819002
začiatok činnosti: 7.9.2012    


FilmPress.sk, o.z.    
Čsl.parašutistov 15 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:42172659
začiatok činnosti: 1.4.2009    


FILM EUROPE, s.r.o.    
Matúškova 10 Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:35934271
začiatok činnosti: 7.5.2005    


Film Expanded, o.z.    
Haburská 211/20 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:51898616
začiatok činnosti: 1.9.2018    


Film Institute, o.z.    
Turá Lúka 55 Myjava 907 03 právnická osoba IČO:50821628
začiatok činnosti: 15.2.2021    


Filmový klub 23 Dolný Kubín    
Pelhřimovská  1192/4 Dolný Kubín 026 01 právnická osoba IČO:37910361
začiatok činnosti: 12.8.2004    


Filmové štúdio Danuvius, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:53639804
začiatok činnosti: 1.1.2022    


Fool Moon, s.r.o.    
Vištuk 277 Vištuk 900 85 právnická osoba IČO:44992122
začiatok činnosti: 30.6.2021    


FOTOFO, o.z.    
Prepoštská 2087/4 Bratislava 814 099 právnická osoba IČO:30811911
začiatok činnosti: 1.5.2021    


Fotobežka, o.z.    
Dončova 1443/5, Ružomberok 034 01 právnická osoba IČO:51223686
začiatok činnosti: 4.1.2022    


Francúzska aliancia Košice    
Hlavná 68 Košice 040 01 právnická osoba IČO:31311181
začiatok činnosti: 1.1.2020    


FURIA FILM, s.r.o.    
Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:36681971
začiatok činnosti: 1.1. 2006    


Hailstone, s.r.o.    
Smreková 3095/22 Žilina 010 07 právnická osoba IČO:47392371
začiatok činnosti: 11.9.2013    


HITCHHIKER Cinema, s.r.o.    
Konventná 2 , 811 03 Bratislava právnická osoba IČO:46540474
začiatok činnosti: 9.2.2012    


Horský film Poprad, n.f.    
Nábrežie Jána Pavla II, 2802/3 Poprad 058 01 právnická osoba IČO:31949517
začiatok činnosti: 17.3.1993    


HoryZonty, o.z.    
Radlinského 9 , 911 05 Trenčín právnická osoba IČO:42018641
začiatok činnosti: 1.4.2019    


Hory a mesto, o.z.    
Strmé sady 5805/16 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36070360
začiatok činnosti: 28.9.2001    


Iniciatíva Inakosť, o.z.    
Rajská 4 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:37995545
začiatok činnosti: 1.1.2007    


JandL, marketing a reklama, s.r.o.    
Štefánikova 6  Bratislava 81105 právnická osoba IČO:31356036
začiatok činnosti: 10.6.2020    


kaleidoscope, s.r.o.    
Špitálska 20, 811 08 Bratislava právnická osoba IČO:50178709
začiatok činnosti: 19.3.2022    


KFS production, s.r.o.    
Krátka 134/12, 900 46 Most pri Bratislave právnická osoba IČO:44168870
začiatok činnosti: 26.10.2022    


Kinema, s.r.o.    
Astrová 6 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:36360414
začiatok činnosti: 1.1.2001    


KINEMATOGRAF, s.r.o.    
Grösslingová 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:46470786
začiatok činnosti: 13.12.2019    


KINEČKO, o.z.    
Hviezdoslavova 1 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:42265991
začiatok činnosti: 5.17.2007    


Kolsa Films SK s.r.o.    
Záhradnícka 87 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO: 53549899
začiatok činnosti: 1.3.2022    


Keď môžem pomôžem, o.z.    
Moldavská 9, 04011 Košice právnická osoba IČO:51278561
začiatok činnosti: 9.12.2020    


Kultúrne zariadenia Petržalky    
Rovniakova 3 Bratislava 851 02 právnická osoba IČO:00179949
začiatok činnosti: 1.1.1996    


Kysucké kultúrne stredisko v Čadci    
Ul. 17. novembra 1258 Čadca 022 01 právnická osoba IČO:36145203
začiatok činnosti: 1.1.2012    


LampART, o.z.    
Karpatská 62,Trenčín 911 01 právnická osoba IČO:37917358
začiatok činnosti: 2.3.2004    


LEON Productions, spol. s.r.o.    
Jadranská 41 Bratislava právnická osoba IČO:35749041
začiatok činnosti: 15.3.2020    


LGM, s.r.o.    
Tomášikova 30C Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:44964692
začiatok činnosti: 14.10.2009    


LIPSTICK s.r.o.    
Koreničova 699/2 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:47606738
začiatok činnosti: 1.11.2022    


MARKÍZA  - SLOVAKIA, s.r.o.    
Bratislavská 1/a Bratislava 843 56 právnická osoba IČO:31444873
začiatok činnosti: 7.11.2019    


METAFORUM, o.z.    
Špitálska 45 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:51911523
začiatok činnosti: 1.3.2019    


Mesto Nové Zámky    
Hlavné námestie 10 Nové Zámky 940 02 právnická osoba IČO:00309150
začiatok činnosti: 1.1.2020    


Mestské kultúrne stredisko    
Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom 915 01 právnická osoba IČO:00350702
začiatok činnosti: 1.12.2021    


Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou    
Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou 094 31 právnická osoba IČO:42089671
začiatok činnosti: 29.7.2021    


Mediálny inštitút, o.z.    
Grösslingová 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:31800131
začiatok činnosti: 31.12.2019    


Media Voice, o.z.    
Okružná 1880/21, 972 51 Handlová právnická osoba IČO:48414085
začiatok činnosti: 30.6.2021    


Mgr. art. Simona Vallovičová - 4 FILM    
Lúčka 558/5, Láb 900 67 právnická osoba IČO:41330145
začiatok činnosti: 14.12.2004    


MIRAFOX, s.r.o.    
Rajská 8 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:41330145
začiatok činnosti: 1.1.2008    


MFF Eko, s.r.o.    
Súťažná 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:35955872
začiatok činnosti: 24.9.2005    


Nadácia City Tv    
Jesenského 12 Košice 040 01 právnická osoba IČO:35506849
začiatok činnosti: 1.1. 1995    


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum- Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

   
Hlohovecká 2 Lužianky 951 041 právnická          osoba IČO:42337402
začiatok činnosti: 1.1.1984    


Nitriansky horský spolok    
Štiavnická 18 Nitra 949 01 právnická  osoba IČO:3797025
začiatok činnosti: 11.11.2006    


Nový film, o.z.    
Škultétyho 28 Prešov 080 01 právnická  osoba IČO:42105404
začiatok činnosti:1.1.2011    


nutprodukcia, s.r.o.    
Lazaretská 13, 811 08 Bratislava právnická  osoba IČO:48281239
začiatok činnosti: 28.8.2015    


Občianske združenie Priatelia divadla a filmu    
Cajlanská 203 Pezinok 902 01 právnická  osoba IČO:42134897
začiatok činnosti: 19.7.2008    


OZ Adrenalín , o.z.    
Myjavská 8 Bratislava 811 03 právnická  osoba IČO:42412501
začiatok činnosti: 15.3.2020    


Palace of Art, s.r.o.    
Čínska 252/27 Košice 040 13 právnická  osoba IČO:51481758
začiatok činnosti: 24.3.2020    


PO.CITY, o.z.    
Chmeľová 6 Ľubotice 080 06 právnická  osoba IČO:42038995
začiatok činnosti: 1.1.2010    


Pop Up Films, s.r.o.    
Chorvátska 2703/6 Bratislava 811 08 právnická  osoba IČO:53022556
začiatok činnosti: 8.9.2020    


PubRes, s.r.o.    
Grösslingova 63 Bratislava 811 09 právnická  osoba IČO:31345824
začiatok činnosti: 31.12.2019    


Punkchart films, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická  osoba IČO:45282528
začiatok činnosti: 22.6.2020    


RAFAEL, s.r.o.    
Pezinská 25 Chorvátsky Grob 900 25 právnická  osoba IČO:46936823
začiatok činnosti: 2.10.2020    


RAMAGU FILM, o.z.    
Štúrova 446/54 Spišská Stará Ves 061 01 právnická  osoba IČO:48412104
začiatok činnosti: 1.10.2020    


SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická  osoba IČO:31755607
začiatok činnosti: 2.9.1997    


SHARMANT, s.r.o.    
Vajnorská 10 Bratislava 831 03 právnická  osoba IČO:36705675
začiatok činnosti: 6.12.2019    


Silverart, s.r.o.    
Tichá 4 Bratislava 811 02 právnická  osoba IČO:43788131
začiatok činnosti: 15.11.2007    


Slovenský filmový ústav    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická  osoba IČO:00891444
začiatok činnosti:1.1.1991    


Slovenský filmový zväz, o.z.    
Hálkova 717/34 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:00587109
začiatok činnosti: 1.1.2000    


štyri živly, o.z.    
Novackého 564/2 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:31813291
začiatok činnosti: 22.11.2002    


Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby    
Vlastenecké nám.1 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:36068284
začiatok činnosti: 1.9.2001    


Staviarsky production, s.r.o.    
Royova 6764/2 Prešov 080 05 právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 30.6.2020    


STUDIO STRELBA, o.z.    
Novozámocká 792/3, Komjatice, 94106 právnická osoba IČO:50053116
začiatok činnosti: 4.12.2015    


Super film, s.r.o.    
Mýtna 7643/42 , 811 07 Bratislava právnická osoba IČO:43824625
začiatok činnosti: 17.11.2007    


Truc sphérique    
Závodská cesta 3, 010 01 Žilina právnická osoba IČO:36143693
začiatok činnosti: 1.1.1999    


TRAKT, o.z.    
Inovecká 1137/4, Trenčín 911 01 právnická osoba IČO:42148031
začiatok činnosti: 1.7.2021    


Únia filmových distribútorov SR    
Vidlicová 1849/9 Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:30844096
začiatok činnosti: 14.12.1992    


Ústav pamäti národa    
Miletičova 19 Bratislava 820 18 právnická osoba IČO:37977997
začiatok činnosti: 1.1.2006    


VARIAFLEX, s.r.o.    
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osoba IČO:47375728
začiatok činnosti: 1.1.2018    


VŠMU- Filmová a televízna fakulta    
Svoradova 2 , Bratislava 813 01 právnická osoba IČO:00397431
začiatok činnosti: 1.1.1990    


VINŢAFILMS, s. r. o.    
Brezová 2004/14 Zlaté Moravce 953 01 právnická osoba IČO:54707960
začiatok činnosti: 2.7.2022    


VIRUSfilm, s.r.o.    
Grösslingová 2574/69, Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:52180387
začiatok činnosti: 6.2.2019    


za ! amfiteáter, o.z.    
Pražská 1 Zvolen 960 01 právnická osoba IČO:42308518
začiatok činnosti: 20.12.2014    


Za hranicami, o.z.    
Javorová 1329/11, Veľký Biel  90024 právnická osoba IČO:51431173
začiatok činnosti: 2.3.2018    


Známa Firma ,s.r.o.    
Gajova 9, Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47160829
začiatok činnosti: 1.1.2016