Zoznam prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení1115,o.z.    
P. Križku 393/10 Kremnica 967 01 právnická osoba IČO:42019648
začiatok činnosti : 1.1.2007    


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35710802
začiatok činnosti : 21.2.1997    


A4- Asociácia združení pre súčasnú kultúru, o.z.    
Karpatská 2  Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:30853435
začiatok činnosti: 1.1.2004    


ART CLUB, s.r.o.    
Hviezdoslavova 3 Trnava 917 01 právnická osoba IČO:36830828
začiatok činnosti : 27.6.2019    


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti : 20.12.2005    


Akadémia umení v Banskej Bystrici    
J. Kollára 22 Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:31094970
začiatok činnosti : 01.01.2009    


Baltazár Ryšavý - BOLDI    
Čalovec č.43 Čalovec 946 02 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:40175111
začiatok činnosti : 16.11.2001    


BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 17  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35758911
začiatok činnosti : 11.1.1999    


Bohéma art, o.z.    
Vavilovova 5 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:52972607
začiatok činnosti : 20.5.2020    


BONA FIDE , o.z.    
Gorkého 2 Košice 040 01 právnická osoba IČO:31310711
začiatok činnosti : 16.5.2015    


Centrum kultúry Martin , n.o.    
Námestie S. H. Vajanského 1 Martin 036 49 právnická osoba IČO:37983555
začiatok činnosti : 21.2.2014    


Centrum voľného času , Kino Tatra    
Farbiarska 35/7 Stará Ľubovňa 064 01 právnická osoba IČO:00188131
začiatok činnosti : 10.10.2015    


CINEFIL, o.z.    
Mäsiarska 35 Košice 04001 právnická osoba IČO:42240549
začiatok činnosti : 9.6.2016    


CINEMA 16mm, o.z.    
SNP 968/42  Galanta 924 01 právnická osoba IČO:51847116
začiatok činnosti :4.3.2019    


CINEMAX Bratislava, s.r.o.    
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:47661887
začiatok činnosti : 30.1.2014    


CINEMAX, a.s.    
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:36612367
začiatok činnosti : 21.6.2006    


Cinema City Slovakia, s.r.o.    
Einsteinova 20 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:44066490
začiatok činnosti : 4.5.2011    


Cirkus 49, o.z.    
Prostějovská 68  Prešov, 08101 právnická osoba IČO:37947508
začiatok činnosti : 4.3.2014    


CLASSIC MSL, s.r.o.    
Hlboká 728/1 Podhájska 941 48 právnická osoba IČO:35920092
začiatok činnosti : 8.2.2005    


COOLTAJNER, o.z.    
Jesenského 258/5 Považská Bystrica 017 01 právnická osoba IČO:50158554
začiatok činnosti : 1.10.2019    


DAFilms Slovensko, o.z.    
Mlynská 575/6 Beladice 95175 právnická osoba IČO:53033531
začiatok činnosti : 1.4.2021    


Different, o.z.    
Andrejová 88  Andrejová 086 37 právnická osoba IČO:30852552
začiatok činnosti : 1.1. 2019    


Divadlo Aréna    
Viedenská cesta 10  Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:30777810
začiatok činnosti : 22.10.2015    


Dom kultúry    
Školská 118/1 Sereď 926 01 právnická osoba IČO:31871798
začiatok činnosti : 6.11.1987    


Dom kultúry Kaninka, p.o.    
Ul. SNP 584/3  Kanianka 972 17 právnická osoba IČO:42023335
začiatok činnosti :    


Dom kultúry mesta Handlová    
Námestie Baníkov 3 Handlová 972 51 právnická osoba IČO:00516465
začiatok činnosti : 4.9.2014    


DOM KULTÚRY v Lipt . Mikuláši    
Hollého 4 Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:36139246
začiatok činnosti : 1.7.2001    


Dom kultúry v Námestove    
Štefánikova 208/7 Námestovo 029 01 právnická osoba IČO:00355321
začiatok činnosti : 31.3.1983    


Dom kultúry Javorina Stará Turá, m.p.o.    
Gen. M. R. Štefánika 378 Stará Turá 916 01 právnická osoba IČO:36130125
1.10.2020    


Dom odborov Strojár, s.r.o.    
Nám. S. H. Vajanského 2 Martin 03755 právnická osoba IČO:31572596
začiatok činnosti : 9.11.1992    


Dominikánsky konvent    
Mäsiarska 6 Košice 040 01 právnická osoba IČO:17084521
začiatok činnosti : 3.3.2023    


Eleuzína, o.z.    
Horná ružová 237/1  Banská Štiavnica 969 01 právnická osoba IČO:51876078
začiatok činnosti : 13.9.2018    


Europa Cinema ZV, s.r.o.    
Námestie SNP 3 Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:36646245
začiatok činnosti : 1.6.2012    


Engo, s.r.o.    
Bulharská 35 Trnava 917 01 právnická osoba IČO:31376053
začiatok činnosti : 1.10.2020    


FILM EUROPE, s.r.o.    
Matúškova 10 Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:35934271
začiatok činnosti : 7.5.2005    


Filmová a televízna fakulta VŠMU    
Svoradova 2 , Bratislava 813 01 právnická osoba IČO:00397431
začiatok činnosti : 9.6.1949    


filmový klub Bytča, o.z.    
Lúčna 1014/1 Bytča 014 01 právnická osoba IČO:42064767
začiatok činnosti : 1.9.2008    


Filmpark production, s.r.o.    
Bajkalská 9  Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36356212
začiatok činnosti : 28.04.2006    


Film Institute, o.z.    
Turá Lúka 55 Myjava 907 03 právnická osoba IČO:50821628
začiatok činnosti : 15.2.2021    


Gabriel Krajči    
Mukačevská 4808/47 Prešov 080 01 fyzická osoba - podnikateľ IČO:52398684
začiatok činnosti :    


Golden Apple Cinema, s.r.o.    
Kamenné Pole  4449/3 Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:46760482
začiatok činnosti : 1.12.2013    


Guča,s.r.o.    
Šancová 15 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:47856001
začiatok činnosti : 1.1.2014    


K 13 - Košické kultúrne centrá    
Kulturpark, Kukučínova 2  Košice - Juh 040 01 právnická osoba IČO:42323975
začiatok činnosti : 2.1.2014    


Kino Invest, s.r.o.    
Moskovská 2333/4 B.Bystrica 974 04 právnická osoba IČO:48235181
začiatok činnosti : 26.11.2015    


Kino Mier    
Námestie 1 mája 1 Senec 903 01 právnická osoba IČO:00350125
začiatok činnosti : 1.5.1977    


KINEMATOGRAF    
Grösslingová 63 Bratislava - Staré mesto 811 09 právnická osoba IČO:46470786
začiatok činnosti : 21.12.2011    


kino Mladosť Senica    
Námestie oslobodenia 11/17 Senica 905 01 právnická osoba IČO:00514071
začiatok činnosti : 1.9.1987    


Kino PO, s.r.o.    
Grobská 11/C Bernolákovo 900 27 právnická osoba IČO:53877187
začiatok činnosti : 23.9.2021    


KINOPE,s.r.o.    
Generála Svobodu 1141/3 Partizánske 958 01 právnická osoba IČO:52546551
začiatok činnosti : 1.10.2019    


KINOX.SK, s.r.o.    
Hviezdoslavova 46, Stupava 900 31 právnická osoba IČO:46287531
začiatok činnosti : 28.1.2022    


KOLOTOČE, s.r.o.    
Nám.Š.Moyzesa č.4 Banská Bystrica 97401 právnická osoba IČO:47218495
začiatok činnosti : 27.6.2013    


Komúna, o.z.    
Ružinovská 4814/1 Bratislava 821 02 právnická osoba IČO:50610333
začiatok činnosti : 26.7.2020    


Kultúrne a informačné centrum Čadca    
Matičné námestie 1434/11 Čadca 022 01 právnická osoba IČO:37798740
začiatok činnosti : 1.1.1991    


Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve    
Obrancov Mieru 871/1 Detva 962 12 právnická osoba IČO:31916503
začiatok činnosti : 21.2.2014    


Kultúrne centrum Bojnice, p.o.    
Hurbanovo námestie 19/41 Bojnice 972 01 právnická osoba IČO:42024960
začiatok činnosti : 1975    


Kultúrne centrum Museum, o.z    
J. Mazúra 26  Martin 036 01 právnická osoba IČO:42218993
začiatok činnosti : 1.5.2019    


Kultúrne centrum Modra    
Sokolská 8 Modra 900 01 právnická osoba IČO:00350109
začiatok činnosti : 30.6.1995    


Kultúrne zariadenia Petržalky    
Rovniakova 3 Bratislava 851 02 právnická osoba IČO:00179949
začiatok činnosti : 1.1.1996    


KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    
A. Bernoláka 1 Ružomberok 034 01 právnická osoba IČO:36010456
začiatok činnosti : 1.1.2006    


KÚPELE LÚČKY, a.s.    
Lúčky 530 Lúčky 034 82 právnická osoba IČO:31633218
začiatok činnosti : 1.5.2020    


Ladislav Turba    
Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 fyzická osoba  
začiatok činnosti : 7.7.2020    


LampART, o.z.    
Karpatská 62 Trenčín 911 01 právnická osoba IČO:37917358
začiatok činnosti : 2.3.2004    


Lukáš Lacko    
Volgogradská 30 Prešov 08001 fyzická osoba  
začiatok činnosti : 4.8.2020 ukončenie činnosti:  


M@M, občianske združenie    
J. Mazúra 26 Martin 036 01 právnická osoba IČO:42062969
začiatok činnosti : 21.2.2014    


Malý Berlín, o.z.    
Hospodárska 3617/93  Trnava 91701 právnická osoba IČO:50916211
začiatok činnosti : 1.3.2018    


Mesto Banská Štiavnica    
Radničné námestie 1  Banská Štiavnica 969 24 právnická osoba IČO:00320501
začiatok činnosti : 1.1.1993    


Mesto Bardejov    
Radničné námestie 16 Bardejov 085 01 právnická osoba IČO:00321842
začiatok činnosti : 4.11.1977    


Mesto Dubnica nad Váhom    
Bratislavská 435/8 Dubnica nad Váhom 018 41 právnická osoba IČO:00317209
začiatok činnosti : 28.8.2016    


Mesto Hriňová -Kino Poľana    
Partizánska 1612 Hriňová 962 05 právnická osoba IČO:00319961
začiatok činnosti : 1989    


Mesto Hlohovec    
M.R.Štefánika 1 Hlohovec 920 01 právnická osoba IČO:00312509
začiatok činnosti : 1.1.1930    


Mesto Krupina    
Svätotrojičné námestie 4/4 Krupina 963 01 právnická osoba IČO:00320056
začiatok činnosti : 6.12.2014    


Mesto Lučenec    
Novohradská 1 Lučenec 984 03 právnická osoba IČO:00316181
začiatok činnosti : 1.5.2011    


Mesto Nové Zámky    
Hlavné námestie 10 Nové Zámky 940 02 právnická osoba IČO:00309150
začiatok činnosti : 1.5.1986    


Mesto Poltár    
Železničná 489/1 Poltár 987 01 právnická osoba IČO:00316342
začiatok činnosti : 20.4.2021    


Mesto Spišské Vlachy    
SNP 34, Spišské Vlachy 053 61 právnická osoba IČO:00329657
začiatok činnosti : 29.10.2017    


Mesto Stropkov    
Hlavná 38/2 Stropkov 09101 právnická osoba IČO:00331007
začiatok činnosti : 20.12.2015    


Mesto Svidník    
Sov. hrdinov 200/33 Svidník 089 01 právnická osoba IČO:00331023
začiatok činnosti : 1.10.2013    


Mesto Šaľa    
Námestie Sv. Trojice 7 Šaľa 927 15 právnická osoba IČO:00306185
začiatok činnosti : 1.5.1973    


Mesto Trebišov    
M.R.Štefánika 826/204 Trebišov 075 25 právnická osoba IČO:00331996
začiatok činnosti : 31.10.2014    


Mesto Trenčianske Teplice    
M.R. Štefánika 4 Trenčianske Teplice 914 51 právnická osoba IČO:00312088
začiatok činnosti :1954    


Mesto Trstená    
Bernolákova 96/8 Trstená 028 01 právnická osoba IČO:00314897
začiatok činnosti : 25.2.1961    


Mesto Turčianske Teplice    
Partizánska 413/1 Turčianske Teplice 039 01 právnická osoba IČO:00317004
začiatok činnosti : 1990    


Mesto Vráble    
Hlavná 1221 Vráble 952 16 právnická osoba IČO:00308641
začiatok činnosti : 12.8.2013    


Mestská informačná kancelária Poprad    
Nám . Sv. Egídia 43/86 Poprad 058 01 právnická osoba IČO:42381193
začiatok činnosti : 28.1.2016    


Mestské centrum kultúry Malacky    
Záhorácka 1919 Malacky 901 01 právnická osoba IČO:00350117
začiatok činnosti : 2005    


Mestské kultúrne a osvetové stredisko    
Strojárska 2060/95 Snina 069 01 právnická osoba IČO:42089697
začiatok činnosti : 1.1.1993    


Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou    
Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou 094 31 právnická osoba IČO:42089671
začiatok činnosti : 29.7.2021    


Mestské kultúrne centrum    
Radničné námestie 4 Spišská Nová Ves 052 01 právnická osoba IČO:00352454
začiatok činnosti : 1.2.1991    


Mestské kultúrne centrum    
SNP 119 Žiar nad Hronom 965 01 právnická osoba IČO:37952005
začiatok činnosti :1.3.2004    


Mestské kultúrne centrum    
Nám. sv. Michala 3 Hlohovec 920 01 právnická osoba IČO:00182877
začiatok činnosti : 1.1.2012    


Mestské kultúrne stredisko    
Radničné námestie 4 Spišská Nová Ves 052 01 právnická osoba IČO:00352454
začiatok činnosti : 1.2.1991    


Mestské kultúrne stredisko    
Námestie Slobody 14/18 Revúca 050 01 právnická osoba IČO:00138789
začiatok činnosti : 11.2.2016    


Mestské kultúrne stredisko    
Hviezdoslavova 4 Nové Mesto nad Váhom právnická osoba IČO:00350702
začiatok činnosti : 10.12.1990    


Mestské kultúrne stredisko    
Námestie osloboditeľov 25Michalovce 071 01 právnická osoba IČO:00186660
začiatok činnosti : 1.1.1985    


Mestské kultúrne stredisko    
Mierové námestie 942/3 Galanta924 01 právnická osoba IČO:00059404
začiatok činnosti : 1.1.1912    


Mestské kultúrne stredisko    
Starý Trh 46 Kežmarok 06001 právnická osoba IČO:00352175
začiatok činnosti : 1.1.1985    


Mestské kultúrne stredisko    
Hasičská 25 Štúrovo 943 01 právnická osoba IČO:00062448
začiatok činnosti : 1.7.2016    


Mestské kultúrne stredisko    
Mariánske Námestie 1 Spišské Podhradie 053 04 právnická osoba IČO:00125598
začiatok činnosti : 20.4.1995    


Mestské kultúrne stredisko    
Námestie odborárov 5  Tlmače 93521 právnická osoba IČO:00060861
začiatok činnosti : 21.7.2017    


Mestské kultúrne stredisko - kino Baník    
Nám. A. H. Škultétiho 4 Veľký Krtíš 990 01 právnická osoba IČO:00363235
začiatok činnosti : 1974    


Mestské kultúrne stredisko - kino Junior    
A. Sládkoviča 2 Levice 934 01 právnická osoba IČO:00060526
začiatok činnosti : 1.1.1995    


Mestské kultúrne stredisko - kino Mier    
Námestie 1 mája 1 Senec 903 01 právnická osoba IČO:00350125
začiatok činnosti : 1.5.1977    


Mestské kultúrne stredisko , Rimavská Sobota    
Nám. Š.M. Daxnera 1723 Rimavská Sobota 979 01 právnická osoba IČO:00358649
začiatok činnosti : 27.9.2012    


Mestské kultúrne stredisko Humenné    
Gorkého 1 Humenné 066 01 právnická osoba IČO:00351865
začiatok činnosti : 4.5.2005    


Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča    
Nám. Majstra Pavla 54 Levoča 054 01 právnická osoba IČO:42080312
začiatok činnosti : 2008    


Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany    
A.Dubčeka 27 Piešťany 92134 právnická osoba IČO:00182869
začiatok činnosti : 1.11.1998    


Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.    
Obchodná 1 Topoľčany 955 01 právnická osoba IČO:36728683
začiatok činnosti : 1.1.2021    


Mestské kultúrne stredisko Tornaľa -Kino Mladosť    
Hlavné námestie 6 Tornaľa 962 01 právnická osoba IČO:42187656
začiatok činnosti : 29.4.2016    


Mestské kultúrne stredisko v Sabinove    
Janka Borodáča 18 Sabinov 083 01 právnická osoba IČO:00149683
začiatok činnosti : 31.3.1992    


Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.    
Námestie Andreja Hlinku 1 Zlaté Moravce 953 01 právnická osoba IČO:42208033
začiatok činnosti : 5.11.2015    


Mestský dom kultúry, príspevková organizácia    
M.R. Štefánika 875/200 Vranov nad Topľou 09301 právnická osoba IČO:35519088
začiatok činnosti : 1.6.1996    


MČ Bratislava - Rača    
Kubačova 21 Bratislava 831 06 právnická osoba IČO:00304557
začiatok činnosti : 15.11.2019    


MLYNY CINEMAS, s.r.o.    
Koceľova 8 Nitra 949 01 právnická osoba IČO:47979372
začiatok činnosti : 30.4.2015    


Monika Povodová - Letné kino STODOLA    
SNP 267 Oslany 972 47 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:47867582
začiatok činnosti : 1.7.2014    


Múzeum SNP    
Kapitulská 23 Banská Bystrica 975 59 právnická osoba IČO:35986077
začiatok činnosti : 1.1.2012    


Nadácia Cvernovka    
Račianska 78 Bratislava 83102 právnická osoba IČO:50063421
začiatok činnosti : 28.6.2018    


Nový film, o.z.    
Škultétiho 28 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:42105404
začiatok činnosti : 26.3.2019    


Nota Media, s.r.o.    
Veternicová 27 Bratislava - Karlova Ves 841 05 právnická osoba IČO:44473397
začiatok činnosti : 01.11.2008    


OBEC MAKOV    
Makov č.60 Makov 023 56 právnická osoba IČO:00314129
začiatok činnosti : 17.4. 2019    


Obec Očová    
SNP 330/110 Očová 962 23 právnická osoba IČO:00320153
začiatok činnosti : 1967    


Obec Rabča    
Hlavná 426 Rabča 029 44 právnická osoba IČO:00314838
začiatok činnosti : 1.9.2015    


Obec Svinná    
913 24 Svinná 141 právnická osoba IČO:00312011
začiatok činnosti : 3.7.2015    


OZ Túlavé Kino    
Ignáca Gešaja  569/25 Zálesie 900 28 právnická osoba IČO:52126200
začiatok činnosti : 2.3.2019    


OZ COOLTAJNER    
Jesenského 258/5 Považská Bystrica 017 01 právnická osoba IČO:50158554
začiatok činnosti : 1.10.2019    


OBEC ZÁVOD    
908 72 Závod právnická osoba IČO:00310158
začiatok činnosti :1.6.2019    


Obec Bánov    
Hviezdoslavova 34 Bánov 941 01 právnická osoba IČO:00308765
začiatok činnosti : 1.1.2020    


Obec Drahovce , Kino Napred    
Hlavná 126 Drahovce 922 41 právnická osoba IČO:00312461
začiatok činnosti : 23.7.2021    


Obec Margecany    
Obchodná 7 Margecany 055 01 právnická osoba IČO:00329347
začiatok činnosti : 1.1.2015    


Park kultúry a odddychu    
Hlavná 50 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:00187437
začiatok činnosti : 2009    


Pezinské kultúrne centrum Pezinok    
Holubyho 42 PEZINOK 902 01 právnická osoba IČO:42129168
začiatok činnosti : 1990    


Plejády, o.z.    
Podhora 1320/28 Ružomberok 034 01 právnická osoba IČO:50542249
začiatok činnosti : 1.9.2017    


PO.CITY, o.z.    
Chmeľová 6 Ľubotice 080 06 právnická osoba IČO:42038995
začiatok činnosti: 1.6.2019    


PRIESTOR súčasnej kultúry, Lučenec    
A. Bernoláka 1, Lučenec 984 01 právnická osoba IČO:42397065
začiatok činnosti : 14.8.2015    


PROFI Company, s.r.o.    
Vasiľov 164  Vasiľov 029 51 právnická osoba IČO:47930161
začiatok činnosti : 1.7.2016    


PubRes, s.r.o.    
Grösslingova 63  Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:31345824
začiatok činnosti : 01.01.2003    


Púchovská kultúra,s.r.o.    
Hoenningovo nám. 2002 Púchov 020 01 právnická osoba IČO:50648616
začiatok činnosti : 1.3.2017    


PX CENTRUM    
Centrum 16/21 Považská Bystrica 017 01 právnická osoba IČO:31118127
začiatok činnosti : 10.4.2015    


RAMAGU, o.z.    
SNP 30/59  Spišská Stará Ves 061 01 právnická osoba IČO:42232473
začiatok činnosti : 1.1.2018    


rEhit, s.r.o.    
Hlavné námestie 32/76 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36504246
začiatok činnosti: 28.7.2021    


Slovenská národná galéria    
Riečna 1  Bratislava 815 13 právnická osoba IČO:00164712
začiatok činnosti : 1.1.2019    


 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.    
Winterova č. 29 Piešťany 921 29 právnická osoba IČO:34144790
začiatok činnosti : 1.1.2000    


Slovenský filmový ústav    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:.00891444
začiatok činnosti : 2011    


Slovenský ľudový umelecký kolektív    
Balkánska 31 Bratislava 853 08 právnická osoba IČO:00164780
začiatok činnosti : 23.6.2016    


SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.    
Kúpeľná 107 Dudince 962 71 právnická osoba IČO:00165506
začiatok činnosti : 1.1.2014    


Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava    
Hlavná 17 Trnava 917 00 právnická osoba IČO:00598135
začiatok činnosti : 1954    


Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.    
M.R.Štefánika 560/4 Myjava 907 01  právnická osoba IČO:36268071
začiatok činnosti : 13.12.2015    


Ster Century Cinemas, s.r.o. .  
Vajnorská 89 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:47907380
začiatok činnosti : 1.11.2014    


stoptime, s.r.o.    
Kozia 17 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:36724807
začiatok činnosti : 2007    


TATRA FILM, s.r.o.    
Vajnorská 89 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:31338925
začiatok činnosti : 30.12.1992    


TATRASPORT ZAMPA, s.r.o.    
Starý Smokovec 62 Vysoké Tatry 062 01 právnická osoba IČO:36484733
začiatok činnosti : 2.7.2020    


Tatranská galéria v Poprade    
Hviezdoslavova 341/12 Poprad 058 01 právnická osoba IČO:37781481
začiatok činnosti : 29.1.2015    


Technické služby Brezno    
Rázusova 16 Brezno 977 01 právnická osoba IČO:00183067
začiatok činnosti : 1.7.2015    


Televízia Turiec, s.r.o.    
Moskovská 1 Martin 036 01 právnická osoba IČO:31647308
začiatok činnosti : 1.4.2004    


TEOTIHUACAN, s.r.o.    
Východná 2338/21 Trenčín 911 08 právnická osoba IČO:47762900
začiatok činnosti : 1.7.2014    


TICHO a spol.    
Školská 14 Bratislava 811 07 právnická osoba IČO:42180881
začiatok činnosti : 29.8.2018    


TRIGON PRODUCTION, s.r.o.    
Hríbová 9 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35699507
začiatok činnosti : 2.10.1996    


Truc sphérique    
Závodská cesta 3 Žilina 010 01 právnická osoba IČO:36143693
začiatok činnosti : 1.1.2003    


UM, o.z.    
Amurská 54 Bratislava 821 06 právnická osoba IČO:50040855
začiatok činnosti : 1.7.2020    


Umelecký klub Prospecta, o.z.    
Sovietskych hrdinov 160/74 Svidník 089 01 právnická osoba IČO:37785869
začiatok činnosti : 1.1. 2019    


Umelecký súbor Lúčnica    
Nábr. I. Kraska 1 Piešťany 921 01 právnická osoba IČO:00164828
začiatok činnosti : 1.6.1980    


VARIAFLEX, s.r.o.    
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osoba IČO:47375728
začiatok činnosti : 1.1.2018    


VERTIGO, o.z.    
Botanická 3 Nitra 94910 právnická osoba IČO:37854968
začiatok činnosti : 9.1.2013    


W PRESS, a.s.    
Partizánska 2  Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35907266
začiatok činnosti : 20.1.2019    


X-BIONIC® SPHERE, a.s.    
Dubová 33/ A Šamorín 931 01 právnická osoba IČO:46640134
začiatok činnosti : 26.7.2016    


za! amfiteáter, o.z.    
Pražská 1 , 960 01 Zvolen právnická osoba IČO:42308518
začiatok činnosti : 31.5.2019