Zoznam výrobcov slovenských audiovizuálnych diel0000, s.r.o.    
Bzovícka 14 Bratislava 851 07 právnická osoba IČO:54805767
začiatok činnosti : 12.9.2022    


500, o.z.    
Textilná 4, 04012 Košice –Nad Jazerom právnická osoba IČO:42244919
začiatok činnosti : 20.10.2011    


5050 productions, s.r.o.    
Cukrová 14 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:47957778
začiatok činnosti : 13.11.2014    


 A3.Boot Production, s.r.o.    
Staré Grunty 53 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:35802375
začiatok činnosti : 01.03.2010    


4 KRAT, s.r.o.    
Štefánikova trieda 53 Nitra 949 01 právnická osoba IČO:31450792
začiatok činnosti : 12.2.2010    


ACAPU, s.r.o.    
Leškova ulica 7/A Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:45418233
začiatok činnosti : 01.05.2008    


Action Production, s.r.o.    
Tranovského 29 Bratislava 841 02 právnická osoba IČO:36723649
začiatok činnosti : 11.01.2007    


Adam Felix    
Jána Galbavého 912/3 Nitra 949 01 fyzická osoba - podnikateľ IČO:50438158
začiatok činnosti : 19.3.2019    


ADORE FILMS, s.r.o.    
Zámocká 3 Bratislava-Staré Mesto 811 01 právnická osoba IČO:47412828
začiatok činnosti : 26.02.2014    


Admiral Films, s.r.o.    
Miletičova 45 Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:48070441
začiatok činnosti : 21.3.2015    


Akadémia umení v Banskej Bystrici    
J. Kollára 22, Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:31094970
začiatok činnosti : 01.01.2009    


ALEF FILM & MEDIA , s.r.o.    
Tekovská 7 Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:35718463
začiatok činnosti : 16.5.1997    


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:21.2.1997
začiatok činnosti : 21.2.1997    


All4films s.r.o.    
Jasovská 37 Bratislava- Petržalka 851 07 právnická osoba IČO:47604077
začiatok činnosti : 27.2.2014    


ALMOSTAR, v.o.s.    
Štvrť SNP 128/14 Trenčianske Teplice 914 51 právnická osoba IČO:46340599
začiatok činnosti : 06.10.2011    


Anastasia Rudakova    
Sv. Cyrila a Metoda 42 Nová Dedinka 90029 fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti : 1.5.2013    


ANGRY TIGER, s.r.o.    
Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:51672294
začiatok činnosti : 1.1.2020    


Anzio, s.r.o.    
Mliekarenská 9 Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:47240539
začiatok činnosti : 04.09.2013    


ansze, s.r.o.    
Debraď 138, Debraď 045 01 právnická osoba IČO:54218314
začiatok činnosti: 19.9.2022    


ARAR, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3, Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:46293591
začiatok činnosti : 1.1.2019    


ARCHA production, s.r.o.    
Zadunajská cesta 1191/7 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:53246039
začiatok činnosti : 1.5.2022    


ARINA, s.r.o.    
Winterova 1754/14 Piešťany 921 01 právnická osoba IČO:36258377
začiatok činnosti : 06.02.2004    


ARINAFILM, s.r.o.    
Dulovo nám. 4 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:54548039
začiatok činnosti : 5.5.2022    


Art Park, s.r.o.    
Pavlovová 11, Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:48291749
začiatok činnosti : 3.3.2022    


Artactive j.s.a.    
Drotárska cesta 21 / A Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:52377261
začiatok činnosti : 1.3.2020    


ARYTMIA,s.r.o.    
Františka Schmuckera 3, 851 10 Bratislava právnická osoba IČO:52210979
začiatok činnosti : 15.2.2019    


Arolla Film, s.r.o.    
Komenského 501/18  Liptovský Hrádok 033 01 právnická osoba IČO:44998988
začiatok činnosti : 21.11.2009    


ARS FORUM, o.z.    
Daxnerova 23, Rimavská Sobota 979 01 právnická osoba IČO:42193273
začiatok činnosti : 01.01.2011    


ars_litera, o.z.    
Mlynská dolina 3953/41, Bratislava 81102 právnická osoba IČO:30801273
začiatok činnosti : 29.06.2009    


Arsy-Versy, s.r.o.    
Haanova 48 Bratislava - Petržalka 851 04 právnická osoba IČO:45901805
začiatok činnosti : 06.11.2010    


Art4 fun studio, s.r.o.    
Rosná 6 Košice 040 01 právnická osoba IČO:46437886
začiatok činnosti : 01.12.2011    


Art4, s.r.o.    
Vajnorská 167 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36869716
začiatok činnosti : 25.09.2010    


ARTillery, s.r.o.    
Belinského 20 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:35881470
začiatok činnosti: 13.3.2023    


ARTBAR, s.r.o.    
Radlinského 22 Bratislava 811 07 právnická osoba IČO:45415536
začiatok činnosti : 19.02.2010    


ARTICHOKE, s.r.o.    
Čapkova 16 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:35864842
začiatok činnosti : 01.02.2010    


ARTILERIA, s.r.o.    
Drobného 23 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:36706787
začiatok činnosti : 05.12.2006    


ARTpoint, s.r.o.    
Istrijská 80 Bratislava 841 07 právnická osoba IČO:35970031
začiatok činnosti : 20.12.2005    


Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.    
Hurbanovo námestie 7 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:50133985
začiatok činnosti : 2.7.2019    


ATARAX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice    
Puškinova 2 Košice 040 01 právnická osoba IČO:31689647
začiatok činnosti : 1.1.1996    


atelier.doc, s.r.o.    
Piešťanská 7 Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:43809537
začiatok činnosti : 01.11.2007    


ATON Multimedia, spol. s.r.o.    
Rybárska 1 Trenčín   911 01 právnická osoba IČO:31737463
začiatok činnosti : 27.11.1996    


Atrakt Art, o.z.    
Gallayova 43 Bratislava 841 02 právnická osoba IČO:36066273
začiatok činnosti : 1.3.2020    


ATTACK FILM, s.r.o.    
Prúdová 12 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35902809
začiatok činnosti : 08.10.2004    


AZYL production, s.r.o.    
Panenská 13 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35799498
začiatok činnosti : 9.11.2000    


BAD IDEA, o.z.    
Orgovánová 34713/2 Komárno 945 01 právnická osoba IČO:45782415
začiatok činnosti : 8.1.2018    


Barbarella production, s.r.o.    
Novackého 2 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:47211865
začiatok činnosti : 22.06.2013    


Beaver production, s.r.o.    
J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:52036359
začiatok činnosti :    


Beetle, s.r.o.    
Topoľová 3 Marianka 900 33 právnická osoba IČO:36737780
začiatok činnosti : 06.05.2009    


BeOnMind, s.r.o.    
Bosákova 7 Bratislava 851 04 právnická osoba IČO:45637440
začiatok činnosti : 1.12.2017    


BFILM, s.r.o.    
Vajnorská 18 Bratislava  831 04 právnická osoba IČO:45655839
začiatok činnosti : 28.06.2010    


Biograf, literatúra, fotografia, o.z.    
Úprkova 15, Bratislava 81104 právnická osoba IČO:42355966
začiatok činnosti : 04.12.2013    


BLUE FACES, s.r.o.    
Hviezdoslavova 53 Ladce 018 63 právnická osoba IČO:45354642
začiatok činnosti : 01.01.2014    


Blackout productions, s.r.o.    
Zhorínska 10 Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:47433396
začiatok činnosti : 1.10.2013    


BODVA - STUDIO, s.r.o.    
Námestie Mieru 5 Moldava nad Bodvou 045 01 právnická osoba IČO:45866708
začiatok činnosti : 22.9.2010    


Boiler, o.z.    
Lazaretská 2399/13, 81108 Bratislava právnická osoba IČO:42268044
začiatok činnosti : 16.01.2013    


B PRODUCTION, s.r.o.    
Vysoká 2/B Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:52359581
začiatok činnosti : 18.5.2019    


Bright Sight Pictures, s.r.o.    
Žilinská 10 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:50922777
začiatok činnosti : 12.12.2017    


Brodfilm, s.r.o.    
Kopčianska 10 Bratislava  851 01 právnická osoba IČO:44783132
začiatok činnosti : 04.06.2009    


CEPER FILM, s.r.o.    
Štúrova 4330/25 Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:46230114
začiatok činnosti : 27.07.2011    


Cinefilia, s.r.o.    
Nám. Hraničiarov 35 Bratislava-Petržalka 851 03 právnická osoba IČO:47315130
začiatok činnosti : 13.07.2013    


CINEFIL, o.z.    
Mäsiarska 35 Košice 040 01 právnická osoba IČO:42240549
začiatok činnosti: 1.4.2022    


CinemArt SK, s.r.o.    
Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava právnická osoba IČO:50071254
začiatok činnosti : 1.1.2016    


CinePunkt, s.r.o.    
Trieda SNP 61, Košice 040 11 právnická osoba IČO:54031176
začiatok činnosti: 30.8.2021    


Cinetica, s.r.o.    
J. Rumana 29/10 Liptovský Mikuláš 031 01 právnická osoba IČO:46348018
začiatok činnosti : 05.11.2011    


CineType, s.r.o.    
Ďurgalova 2 Bratislava  831 01 právnická osoba IČO:35834161
začiatok činnosti : 22.03.2002    


CINEVISION, s.r.o.    
Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 právnická osoba IČO:50626272
začiatok činnosti : 10.12.2016    


Crazy Company, s.r.o.    
Zámocká 22 Bratislava-Staré Mesto 811 01 právnická osoba IČO:47539241
začiatok činnosti : 06.11.2014    


CULTFILM, s.r.o.    
Bartoškova 8 Bratislava  831 04 právnická osoba IČO:36782084
začiatok činnosti : 25.5.2007    


Čenkovej deti, o.z.    
Vtáčnik 1, Bratislava 83101 právnická osoba IČO:42176379
začiatok činnosti : 01.11.2009    


D.N.A., s.r.o.    
Šancová  3563/100 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:35814209
začiatok činnosti : 14.6.2001    


DARKROOM, s.r.o.    
Brečtanová 1 Bratislava 833 14 právnická osoba IČO:44853262
začiatok činnosti : 08.07.2009    


DANAE Production, s.r.o.    
Šoltésovej 14 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:53327772
začiatok činnosti : 30.9.2020    


DDP, s.r.o.    
Jaselská 2389/2 Zvolen 960 01 právnická osoba IČO:46728970
začiatok činnosti : 23.01.2015    


Divadelný ústav Bratislava    
Jakubovo námestie 2562/12, Bratislava právnická osoba IČO:00164691
začiatok činnosti : 04.07.2011    


Divadlo RAMAGU, o.z.    
Slov. nár. povstania 30/59, Spišská Stará Ves 06101 právnická osoba IČO:42232473
začiatok činnosti : 01.10.2013    


dive 2000 production, s.r.o.    
Farská ulica 22 Nitra 949 01 právnická osoba IČO:44251891
začiatok činnosti : 01.02.2010    


DogDocs o.z.    
Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina právnická osoba IČO:42148260
začiatok činnosti : 21.4.2010    


Dominik György    
Venevská 28 Velký Krtíš 990 01 fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti : 1.1.2010    


DRYEYE Film, s.r.o.    
Watsonova 1, Košice 044 01 právnická osoba IČO:53694511
začiatok činnosti : 15.4.2021    


Dynamo Productions, s.r.o.    
Pasteurovo nám. 5 Košice 040 01 právnická osoba IČO:48125521
začiatok činnosti : 01.04.2015    


EALLIN NOMAD Slovakia, s.r.o.    
Špitálska 57/16 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:44774958
začiatok činnosti : 4.6.2021    


EDIT Studio, s.r.o.    
Donnerova 717/17 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:46049428
začiatok činnosti : 26.02.2011    


EMEDI, s.r.o.    
Ľubická cesta 1268/33 Kežmarok právnická osoba IČO:36758485
začiatok činnosti : 1.4.2020    


ENGO, s.r.o.    
Bulharská 35 Trnava 917 01 právnická osoba IČO:31376053
začiatok činnosti : 2.10.2020    


ekran, s.r.o.    
Urbánkova 5 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:44550880
začiatok činnosti : 05.02.2009    


et cetera group, s.r.o.    
Prúdová 12 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:46519793
začiatok činnosti : 16.01.2012    


Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie, o.z.    
Františkánske nám. 7, 81101 Bratislava právnická osoba IČO:31805604
začiatok činnosti : 05.06.2000    


Európsky inštitút, s.r.o.    
Zámocká 18 Bratislava-Staré Mesto 811 01 právnická osoba IČO:47180811
začiatok činnosti : 29.05.2013    


European Media Centre, o.z.    
Osuského 6 Bratislava 851 03 právnická osoba IČO:42171881
začiatok činnosti : 1.1.2010    


FAJNDIZAJN, s.r.o.    
Boženy Němcovej 321/1 Banská Štiavnica 969 01 právnická osoba IČO:46019928
začiatok činnosti : 03.03.2011    


Family FILM, s.r.o.    
Nám. Ľ. Štúra 24 Banská Bystrica 974 05 právnická osoba IČO:44677006
začiatok činnosti : 06.03.2009    


FANTOMAS PRODUCTION, s.r.o.    
Heyrovského 11 Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:52735028
začiatok činnosti : 16.04.2009    


feel me film, s.r.o.    
Bakošova 24 Bratislava 84103 právnická osoba IČO:36288764
začiatok činnosti : 28.3.2006    


FILM 2000, s.r.o.    
Kpt. Rašu 14 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:46001174
začiatok činnosti : 24.01.2011    


Film Europe, s.r.o.    
Matúškova 10 Bratislava 831 01 fyzická osoba IČO:35934271
začiatok činnosti : 05.02.2009    


FILM SERVIS, s.r.o. (PHOENIX FILM, s.r.o.)    
Cez vody 13/19 Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01 právnická osoba IČO:47690844
začiatok činnosti : 01.07.2014    


Filma, s.r.o.    
Jarková 77 Prešov 080 01 právnická osoba IČO:45411131
začiatok činnosti : 22.2.2010    


Filmaari, s.r.o.    
Björnsonova 3046/16 Bratislava   811 05 právnická osoba IČO:52218571
začiatok činnosti : 16.2.2019    


FILMARIUM, s.r.o.    
Palárikova 12 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:44453744
začiatok činnosti : 13.11.2008    


FilmFrame, s.r.o.    
Černyševského 10 Bratislava  851 01 právnická osoba IČO:35969598
začiatok činnosti : 17.12.2005    


FILMODROM, o.z.    
1.mája 2, Banská Štiavnica 96901 právnická osoba IČO:42299331
začiatok činnosti : 14.03.2012    


Filmová a televízna fakulta VŠMU    
Svoradova 2 , Bratislava 813 01 právnická osoba IČO:00397431
začiatok činnosti : 9.6.1949    


Filmpark production, s.r.o.    
Bajkalská 13495/7A Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:36356212
začiatok činnosti : 28.04.2006    


filmsomnia, s.r.o.    
Hany Meličkovej  20, 841 05 Bratislava  právnická osoba IČO:47968877
začiatok činnosti : 1.2.2021    


Filmservice Slovakia, v.o.s.    
Brečtanova 1 Bratislava 833 14 právnická osoba IČO:31390285
začiatok činnosti : 27.2.1995    


FilmSTart, s.r.o. (BEJA art, s.r.o.)    
Močiar 18 Močiar 969 82 právnická osoba IČO:46929215
začiatok činnosti : 12.12.2012    


FilmWorx Studios s.r.o.    
Bajkalská 13495/7A Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:50710699
začiatok činnosti : 1.1.2018    


Film Institute, o.z.    
Turá Lúka 55 Myjava 907 03 právnická osoba IČO:50821628
začiatok činnosti : 15.2.2021    


Filmové štúdio Danuvius, s.r.o.    
Majerníkova 3048/3 Bratislava  841 05 právnická osoba IČO:53639804
začiatok činnosti : 1.1.2022    


Fluidum Film s.r.o.    
Zámocká 22, 811 02 Bratislava právnická osoba IČO:46827978
začiatok činnosti : 4.11.2015    


Fly United, o.z.    
Levočská 2957/2, Žilina  01008 právnická osoba IČO:37902041
začiatok činnosti : 10.04.2003    


Fool Moon, s.r.o.    
277 Vištuk 900 85 právnická osoba IČO:44992122
začiatok činnosti : 01.10.2009    


Formats Pro Media, s.r.o.    
Púpavová 35 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:45531854
začiatok činnosti : 01.09.2010    


Fórum inštitút pre výskum menšín    
Parkova 49/4 Šamorín 931 01 právnická osoba IČO:34028587
začiatok činnosti : 10.6.2021    


FRAME FILM, s.r.o.    
Gessayova 2494/35 Bratislava 851 03 právnická osoba IČO:45468907
začiatok činnosti : 31.03.2010    


František Czanner- WINGS    
Kríková 12, Bartislava 821 07 fyzická osoba-podnikateľ IČO:41159993
začiatok činnosti : 15.2.2022    


Fresh Fabrik, s.r.o.    
Páričkova 19 Bratislava 821 02 právnická osoba IČO:46853812
začiatok činnosti : 31.1.2020    


FREE COOL IN, s.r.o.    
Zámocká 22 Bartislava 811 01 právnická osoba IČO:35916991
začiatok činnosti: 19.1.2005    


FULLEYE, s.r.o.    
Studenohorská 6 , 841 03 Bratislava právnická osoba IČO:50499165
začiatok činnosti : 24.9.2016    


Furia Film +, s.r.o.    
Ivanská 850/3 Zálesie 900 28 právnická osoba IČO:45429383
začiatok činnosti : 05.03.2010    


Furia Film, s.r.o.    
Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:36681971
začiatok činnosti : 01.10.2006    


GEORGE MILLER, s.r.o.    
Majerníkova 1B/81  Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:47602546
začiatok činnosti : 4.3.2016    


gotthardt film, s.r.o.    
29. januára 649/29 Štrba 059 38 právnická osoba IČO:46073078
začiatok činnosti : 26.4.2016    


GRAND SLOVAKIA, s.r.o.    
Okružná 128, Dudince 962 71 právnická osoba IČO:36011045
začiatok činnosti : 1.6.2019    


GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    
Vyšehradská 8 Bratislava 851 06 právnická osoba IČO:46972773
začiatok činnosti : 15.01.2013    


Green Talk, s.r.o.    
Gorkého 4 Bratislava 811 01 právnická osoba IČO:46370773
začiatok činnosti: 21.5.2021    


Guča,s.r.o.    
Šancová 15 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:47856001
začiatok činnosti : 1.1.2014    


H3- Creative, s.r.o.    
Nerudova 18082/1 Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:50391364
začiatok činnosti : 28.6.2016    


Hailstone, s.r.o.    
Smreková 3095/22 Žilina 010 07 právnická osoba IČO:47392371
začiatok činnosti : 11.9.2013    


Harum production, s.r.o.    
Irkutská 1232/14D Bratislava 851 10 právnická osoba IČO:36806951
začiatok činnosti: 19.7.2007    


Hellios International, s.r.o.    
J. Kollára 24 Čadca 022 01 právnická osoba IČO:45247889
začiatok činnosti : 01.01.2009    


Dayhey, s.r.o.    
Rozvodná 3197/15 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:44075901
začiatok činnosti : 29.03.2008    


HITCHHIKER Cinema, s.r.o.    
Konventná 2 Bratislava   811 03 právnická osoba IČO:46540474
začiatok činnosti : 09.02.2012    


HITCHHIKER FILMS, s.r.o.    
Kollárovo námestie 19 Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:35865148
začiatok činnosti : 02.01.2007    


HODNOTY -ÉRTÉKEK, o.z.    
Nám.mieru 5, 04501 Moldava nad Bodvou právnická osoba IČO:42325480
začiatok činnosti : 12.12.2013    


Holubník, o.z.    
Sienkiewiczova 4, 81109 Bratislava právnická osoba IČO:45782016
začiatok činnosti : 26.2.2016    


Hulapa film, s.r.o.    
Riazanská 36 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:45461163
začiatok činnosti : 15.03.2010    


Hypnotized, s.r.o.    
Leitne 5631/66 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:52281582
začiatok činnosti : 9.10.2019    


IDEAS FILM, s.r.o.    
Hrdličkova 10 Bratislava 831 01 právnická osoba IČO:35821078
začiatok činnosti : 1.1.2001    


Ivan Hronec    
Haburská 89/35  Bratislava 821 01 fyzická osoba-podnikateľ IČO:40013677
začiatok činnosti : 9.12.2008    


ilovefilm, s.r.o.    
Športová 121/7 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:35691859
začiatok činnosti : 06.06.2012    


Ing. Libor Špimr SILVA-FORST    
Aloisa Lutonského 718, Liptovský Mikuláš, 03101 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:32599439
začiatok činnosti : 20.8.2008    


Ing. Michal Číž - štúdio KONČIAR    
Radničné námestie 14, Banská Štiavnica  969 01 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:47545381
začiatok činnosti : 8.2.2016    


Ing. Peter Javornický -Prodes    
Moldavská 11, 040 11 Košice fyzická osoba -  podnikateľ IČO:51128888
začiatok činnosti : 28.10.2008    


Ing.arch. Juraj Krumpolec    
Jelšova 3     Bratislava 831 01 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:35332662
začiatok činnosti : 1.3.2014    


INOUT STUDIO, s.r.o.    
Palkovičova 13 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:44420773
začiatok činnosti : 01.01.2009    


In Vestito, s.r.o.    
Dvořákovo nábrežie 8 ,  Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:36742244
začiatok činnosti : 7.2.2017    


inframe pictures, s.r.o.    
Malé Zalužice 155, 072 34 Zalužice právnická osoba IČO:53750977
začiatok činnosti : 1.2.2022    


IRISFILM, s.r.o.    
Zeježová 158 Pliešovce 962 63 právnická osoba IČO:51419742
začiatok činnosti : 18.5.2020    


Ivana Tirpáková    
Budatínska 3063/67 Bratislava 851 06 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:51203979
začiatok činnosti : 1.1.2018    


Ivo Brachtl    
Povraznícka 11 Bratislava 811 07 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:17404487
začiatok činnosti : 4.7.1991    


J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o.    
Dukelská 972/7-3  Považská Bystrica 017 01 právnická osoba IČO:48146307
začiatok činnosti :    


J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s.r.o.    
Panenská 8 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:47383984
začiatok činnosti : 11.09.2013    


JandL, marketing a reklama, s.r.o.    
Štefánikova 6  Bratislava 81105 právnická osoba IČO:31356036
začiatok činnosti : 1.6.2016    


Jaroslav Vojtek - Vincofilm    
Hany Meličkovej 2989/14 Bratislava 84105 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:40969983
začiatok činnosti : 30.8.2004    


JFK film Jednotná Filmová Kompánia, s.r.o.    
Podhájska 10 Marianka 900 33 právnická osoba IČO:47067420
začiatok činnosti : 03.04.2013    


JM Film, s.r.o.    
Moyzesova 3284/4 Poprad 058 01 právnická osoba IČO:31678190
začiatok činnosti : 01.04.2009    


JMB Film & TV Production Bratislava, s.r.o.    
Búdková 32 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:31343899
začiatok činnosti : 9.3.1993    


K.B.service & consulting, s.r.o.    
Družstevná 2 , 831 04 Bratislava právnická osoba IČO:35823356
začiatok činnosti : 3.9.2018    


K2 production, s.r.o.    
Vavrinecká 54 Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:44752539
začiatok činnosti : 29.04.2009    


K2 studio, s.r.o.    
Oráčska 18 Bratislava-Nové Mesto 831 06 právnická osoba IČO:31400990
začiatok činnosti : 21.02.1997    


KADMEDIA s.r.o.    
Zadunajská cesta 1,85101 Bratislava právnická osoba IČO:44112840
začiatok činnosti :    


kaleidoscope, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:50178709
začiatok činnosti : 19.3.2016    


kerekesfilm,s.r.o.    
Mikovíniho 31 Košice 040 11 právnická osoba IČO:54002095
začiatok činnosti: 23.8.2021    


KFS production, s.r.o.    
Most pri bratislave 134 Most pri Bratislave 900 46 právnická osoba IČO:44168870
začiatok činnosti : 27.3.2017    


KINEMATOGRAF, s.r.o.    
Grösslingová 63 Bratislava - Staré mesto 811 09 právnická osoba IČO:46470786
začiatok činnosti : 21.12.2011    


Kristián Capuliak- The Royal Pixels    
Lermontovova 911/3 Bratislava 811 05 fyzická osoba -podnikateľ IČO:55032231
začiatok činnosti : 1.2. 2022    


Kristián Ganobjak    
Oravské Veselé 177, okres Námestovo 029 62 fyzická osoba SFUOA0123
začiatok činnosti : 1.3.2023    


Kolsa Films SK, s.r.o.    
Záhradnícka 87, Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:53549899
začiatok činnosti : 28.1.2021    


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku    
Miletičova 7 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:36122084
začiatok činnosti : 1.6.2013    


Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky,    
Pekná cesta 9, Bratislava  83152 právnická osoba IČO:34017526
začiatok činnosti : 1.1.2013    


Ladislav Gulik DRAP STUDIO    
 Janka Kráľa 1549/44 Partizánske 95806
 
fyzická osoba - podnikateľ IČO:41680821
začiatok činnosti : 29.03.2006    


La Plata Production    
Silvánová 23/B, 902 01 Pezinok právnická osoba IČO:46910042
začiatok činnosti : 23.9.2020    


Laxton, s.r.o.    
Západný rad 37 Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:46394486
začiatok činnosti : 1.6.2021    


Lea Hanzelová    
Guothova 12 Bratislava 831 01 fyzická osoba  
začiatok činnosti : 1.2.2018    


LECA production, s.r.o.    
Červeňova6, Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46079424
začiatok činnosti : 7.3.2016    


Lehotsky Film, s.r.o.    
Líščie údolie 12 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:47354496
začiatok činnosti : 24.7.2017    


LEON Productions, s.r.o.    
Jadranská 41 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:35749041
začiatok činnosti : 2.7.1998    


LIFE, o.z.    
Hrobákova 24, 85102 Bratislava právnická osoba IČO:36070106
začiatok činnosti : 17.01.2006    


LIPSTICK, s.r.o.    
Letištná 1632/26 Dunajská Streda 929 01 právnická osoba IČO:47606738
začiatok činnosti : 08.01.2014    


Living Documentary, o.z.    
Úzka 2740/30, Dunajská Lužná 90042 právnická osoba IČO:42255058
začiatok činnosti : 23.11.2011    


LJ Production, s.r.o.    
Pribinova 1172/7, 020 01 Púchov právnická osoba IČO:46910387
začiatok činnosti : 12.9.2018    


LOS FILMOS, s.r.o.    
Miletičova 23 Bratislava-Ružinov 821 09 právnická osoba IČO:46790217
začiatok činnosti : 11.08.2012    


Loupfilm, s.r.o.    
Pod vodojemom 13 Družstevná pri Hornáde 044 31 právnická osoba IČO:50504088
začiatok činnosti : 22.9.2016    


Ľubomír Bukový    
Pražská 35 Bratislava 811 04 fyzická osoba-podnikateľ IČO:45634220
začiatok činnosti : 1.1.2020    


LV Production, s.r.o.    
Veľkolúcka 1226/53 Veľká Lúka 962 31 právnická osoba IČO:44819749
začiatok činnosti : 01.07.2009    


M.O.M.ent production, s.r.o.    
Malinovská 316/92 Zálesie 900 28 právnická osoba IČO:36723738
začiatok činnosti : 27.12.2006    


Madness Productions, s.r.o.    
Lazaretská 13 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:47612584
začiatok činnosti : 11.01.2014    


Magic Box Slovakia, s.r.o.    
Trenčianska 47  Bratislava 821 09 právnická osoba IČO:35832550
začiatok činnosti : 5.3.2002    


MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.    
Šustekova 8 Bratislava 851 04 právnická osoba IČO:31356958
začiatok činnosti : 01.01.2008    


Mandala Pictures, s.r.o.    
Marianska 18 Stupava 900 31 právnická osoba IČO:45418110
začiatok činnosti: 26.2.2010    


MARLEN Media Group, s.r.o.    
Berehovská 2168/1 Trebišov 075 01 právnická osoba IČO:45860289
začiatok činnosti: 16.10.2010    


Marek Vician    
P.O. BOX T11 040 01 Košice fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti: 20.11.2018    


Maroš Baran    
Na Stebníčku 43/619, 086 33 Zborov fyzická osoba   IČO:
začiatok činnosti: 22.1.2015    


Martin Tokár    
Vinné 36, 072 31 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:44702248
začiatok činnosti: 1.5.2012    


Mattway, s.r.o.    
Garbiarska 14 A 040 01 Košice právnická osoba IČO:54234841
začiatok činnosti: 12.2.2023    


MAZL, s.r.o.    
Haydnova 21 Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:36705799
začiatok činnosti: 2.12.2006    


MEBA Production, s.r.o.    
Haburská 16 Bratislava 821 01 právnická osoba IČO:45485666
začiatok činnosti: 30.6.2010    


Media Film, s.r.o.    
Staré Grunty 3633/214B Bratislava  841 04 právnická osoba IČO:35958863
začiatok činnosti: 14.10.2005    


Mediálny Hlas - Media Voice, o.z.    
Československej armády 1927/40 Handlová 972 51 právnická osoba IČO:48414085
začiatok činnosti: 1.11.2018    


MEDIAPULZ, s.r.o.    
Klemensova 5 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:36615153
začiatok činnosti: 15.12.2017    


Medical Trade, s.r.o.    
Bullova 1 Bratislava 841 01 právnická osoba IČO:35882701
začiatok činnosti: 10.1.2018    


Memory film, s.r.o.    
Tatranská 96 Banská Bystrica 974 11 právnická osoba IČO:47166347
začiatok činnosti: 29.5.2013    


MgA. Yvonne Vavrová - AMAZONKY    
Valachovej 1820/3 Bratislava 84101 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:44514794
začiatok činnosti:14.11.2008    


Mgr. art. Peter Morávek - Film    
Trenčianska 37 Bratislava 821 09 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:48319902
začiatok činnosti: 8.2.2019    


Mgr. Mária Harasztiová    
 Medzilaborecká 142/17 Bratislava 82101 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:32118821
začiatok činnosti: 20.07.2009    


Mgr. Mirka Grimaldi    
Budatínska 49 Bratislava 851 06 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:46442855
začiatok činnosti:01.01.2012    


Mgr. Roman Brath    
Pod Žibricou 11, Štitáre 95101 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:45866643
začiatok činnosti: 2.4.2020    


Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL    
Kovácsova 22, 851 10 Bratislava fyzická osoba -  podnikateľ IČO:32195028
začiatok činnosti: 23.10.2006    


Mgr. Viliam Richter -RIVAL    
Trenčianska 46 Bratislava-Ružinov 82109 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:13991094
začiatok činnosti: 13.12.1993    


Mgr.art. Mária Staviarska    
Lomnická 6754/2 Prešov 08005 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:47318741
začiatok činnosti:19.11.2015    


Mgr.art. Peter Kučera -OPONA STUDIO    
Agátová 1097/3 Viničné 90023 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:41473272
začiatok činnosti: 01.01.2007    


Mgr. art. Simona Vallovičová - 4 FILM    
Lúčka 558/5 Láb 900 67 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:41330145
začiatok činnosti: 14.12.2004    


Michal Babinec    
Smolenická 8 Bratislava  851 05 fyzická osoba  
začiatok činnosti: 1.2.2018    


MIRAFILM, s.r.o.    
Pri Suchom mlyne 72  Bratislava 811 04 právnická osoba IČO:36729256
začiatok činnosti: 24.01.2007    


MIRAFOX, s.r.o.    
Rajská 2346/8 Bratislava právnická osoba IČO:36755320
začiatok činnosti: 21.3.2007    


Mirakl, o.z.    
Nerudova 1, Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:50024701
začiatok činnosti: 11.1.2016    


MM Film, s.r.o.    
Bartoškova 126/4 Bratislava  831 04 právnická osoba IČO:36680168
začiatok činnosti: 28.09.2006    


morusa, s.r.o.    
Pražská 3223/13 Bratislava 81104 právnická osoba IČO:46862919
začiatok činnosti: 22.4.2016    


MOTTE, s.r.o.    
Trebuľa 1741/18 Sliač 962 31 právnická osoba IČO:45419965
začiatok činnosti: 03.03.2010    


MOVIO, s.r.o.    
Nám. M. R. Štefánika 3512/20 Topoľčany 955 01 právnická osoba IČO:47090375
začiatok činnosti: 13.04.2013    


MPhilms, s.r.o.    
Horná 5 Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:45354731
začiatok činnosti: 16.01.2010    


MULTIKULTÚRA V NÁS, o.z.    
Pekná cesta 9, Bratislava 83152 právnická osoba IČO:42182964
začiatok činnosti: 01.01.2013    


NAMUR, s.r.o.    
Staré Grunty 26G Bratislava-Karlova Ves 841 04 právnická osoba IČO:45297240
začiatok činnosti: 01.03.2010    


Napionieri, s.r.o.    
Tatranská 51, Banská Bystrica 974 11 právnická osoba IČO:45932018
začiatok činnosti: 15.4.2019    


NINJA FILM, s.r.o.    
Karola Adlera 1936/13 Bratislava 841 02 právnická osoba IČO:53107004
začiatok činnosti: 3.10.2020    


Nota Media, s.r.o.    
Veternicová 27 Bratislava - Karlova Ves 841 05 právnická osoba IČO:44473397
začiatok činnosti: 01.11.2008    


NOTES Production, s.r.o.    
Karadžičova 4108/39 Bratislava 811 07 právnická osoba IČO:35917873
začiatok činnosti: 25.01.2005    


NOVINSKI,s.r.o.    
Dostojevského rad 13 Bratislava 81109 právnická osoba IČO:35925957
začiatok činnosti: 31.5.2016    


Nový film, o.z.    
Škultétyho 28, Prešov 080 01 právnická osoba IČO:42105404
začiatok činnosti: 1.1.2011    


NUNEZ NFE, s.r.o.    
Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:45427518
začiatok činnosti: 27.06.2010    


nutprodukcia s.r.o.    
Lazaretská 13, Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:48281239
začiatok činnosti:28.8.2015    


objectif, s.r.o.    
Adámiho 15 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:47371048
začiatok činnosti: 17.08.2013    


OKNO, o.z.    
Humenské nám. 7 Bratislava 851 07 právnická osoba IČO:36070858
začiatok činnosti: 16.11.2001    


OLTÁR 2015, o.z. (500, o.z.)    
Textilná 4,  Košice 04012 právnická osoba IČO:42244919
začiatok činnosti: 20.10.2011    


Ondrej Šulaj    
Gorkého 200/15 Bratislava-Staré Mesto 81101 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:46830952
začiatok činnosti: 03.09.2012    


Oto Vojtičko OTTO -QUELLE    
Textilná 4, Košice 04012 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:30647649
začiatok činnosti: 06.03.1992    


OVÉ PICTURES, s.r.o.    
A. Hlinku 115/6433 Piešťany 921 01 právnická osoba IČO:45711950
začiatok činnosti: 09.09.2010    


OZ Mediarik    
Lipová 28 Viničné  90023 právnická osoba IČO:50646109
začiatok činnosti: 30.10.2019    


OZ Menachem    
Obchodná 7, Bratislava 811 06 právnická osoba IČO:53533976
začiatok činnosti: 14.1.2021    


PAMARCH, s.r.o.    
Štefánikova trieda 4/7 Nitra 949 01 právnická osoba IČO:46282041
začiatok činnosti: 15.01.2015    


Paragliding Expedition Slovakia, o.z.    
Vilová 27, Bratislava 85101 právnická osoba IČO:42184941
začiatok činnosti: 15.01.2012    


partizanfilm, s.r.o.    
Havlíčkova 40 Košice 040 01 právnická osoba IČO:36816981
začiatok činnosti: 1.9.2007    


Pavol Krchňák -Dark Stone    
Závadská 12  Bratislava-Rača 83106 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:41815904
začiatok činnosti: 01.04.2014    


Palace of Art, s.r.o.    
Čínska 252/27 Košice 040 13 právnická osoba IČO:51481758
začiatok činnosti: 24.3.2020    


peacemaker films, s.r.o.    
Pavla Horova 26 Bratislava 841 08 právnická osoba IČO:52445933
začiatok činnosti: 2.9.2021    


PEGART, s.r.o.    
Pribišova 6 Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:44011644
začiatok činnosti: 30.5.2008    


PERMANENT PRODUCTION, s.r.o.    
Lovinského 18 Bratislava-Staré Mesto 811 04 právnická osoba IČO:47483971
začiatok činnosti: 25.10.2013    
 

Peter Hledík Barok Film    
Gogolova 27 Trenčianske Teplice 914 51 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:17390818
začiatok činnosti: 1.1.1990    


Peter Kerekes, s.r.o.    
Vištuk 277, Vištuk  900 85 právnická osoba IČO:35932368
začiatok činnosti: 27.4.2015    


Peter Pavlík    
Železničiarska 33, 979 01 Rimavská Sobota fyzická osoba  
začiatok činnosti: 27.11.2021    


PhDr. Gabriel Gröber    
Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 85103 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:35440139
začiatok činnosti: 21.07.1999    


PhDr. Ivan Hronec -SPI International CE    
Haburská 35, 821 01 Bratislava 821 01 fyzická osoba -  podnikateľ IČO:40013677
začiatok činnosti: 24.10.2001    


Piknik Pictures, s.r.o.    
Staré Grunty 61 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:36752649
začiatok činnosti: 15.03.2007    


PJF, s.r.o. ( Mechagem, s.r.o.)    
Športová 2286/82, Sereď 926 01 právnická osoba IČO:46424792
začiatok činnosti:01.12.2011    


PIXLA produktion, s.r.o.    
Plavecký Štvrtok  511 Plavecký Štvrtok 90068 právnická osoba IČO:48084069
začiatok činnosti: 1.7.2016    


plackartnyj, s.r.o.    
Tylova 1044/19 Bratislava-Nové Mesto 831 04 právnická osoba IČO:47691433
začiatok činnosti: 19.02.2014    


plutoon, s.r.o.    
Račianska 88 B  Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:47412241
začiatok činnosti: 03.10.2013    


Pomoc obetiam nášľapných mín (LAVAS)    
Mostová 231, Partizánske 95804 právnická osoba IČO:42023165
začiatok činnosti: 22.09.2010    


positive film, s.r.o.    
Konventná 19 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:46076158
začiatok činnosti: 29.03.2011    


Promea Communication, spol. s.r.o.    
Tvarožkova 8 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35772638
začiatok činnosti: 20.8.2016    


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.    
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101 právnická osoba IČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997    


promovie, s.r.o.    
Bradáčova  2 Bratislava 851 02 právnická osoba IČO:48029645
začiatok činnosti: 1.3.2020    


Presstige, s.r.o.    
Široká 526 Tešedíkovo 925 82 právnická osoba IČO:47356189
začiatok činnosti: 1.7.2021    


PSYCHÉ film, s.r.o.    
Hamuliakova 410 Nižná nad Oravou 027 43 právnická osoba IČO:36662151
začiatok činnosti: 8.8.2006    


PubRes, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:31345824
začiatok činnosti: 01.01.2008    


PULZAR experimental film & video, s.r.o.    
Znievska 3025/11 Bratislava 851 06 právnická osoba IČO:36840487
začiatok činnosti: 27.9.2007    


Punkchart films, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:45282528
začiatok činnosti: 26.11.2009    


Puro Creative, s.r.o.    
Gazdovská 537, Liptovský Mikuláš 031 04 právnická osoba IČO:43781764
začiatok činnosti: 1.2.2023    


RAMAGU, o.z.    
SNP 30/59, Spišská Stará Ves 061 01 právnická osoba IČO:42232473
začiatok činnosti: 1.1.2019    


RAMAGU FILM, o.z.    
Štúrova 446/54,  Spišská Stará Ves 061 01 právnická osoba IČO:48412104
začiatok činnosti: 1.10.2020    


Raketa, s.r.o.    
Grösslingova 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:50971883
začiatok činnosti: 17.6.2018    


RAFAEL, s.r.o.    
Pezinská 25 Chorvátsky Grob 900 25 právnická osoba IČO:46936823
začiatok činnosti: 2.10.2020    


Rastislav Hatiar    
Kollárova 1928/16, Liptovský Mikuláš 031 01 fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti:01.01.2010    


RECORD, s.r.o.    
Ružová 1360/42 Zvolen 960 01 právnická osoba IČO:36648973
začiatok činnosti: 27.7.2020    


rEhit,s.r.o.    
Hlavné námestie 32/76 Kežmarok 060 01 právnická osoba IČO:36504246
začiatok činnosti: 28.7.2021    


Reminiscencie, o.z.    
Jelenia 10, 811 05 Bratislava 811 05 právnická osoba IČO:48412015
začiatok činnosti: 10.6.2015    


ResArtis, o.z.    
Hlinkova 613/30,  Košice 04001 právnická osoba IČO:42240832
začiatok činnosti: 10.03.2011    


RKO, s.r.o. ( Filming Zone, s.r.o. )    
72 Bukovec 044 20 právnická osoba IČO:36584991
začiatok činnosti: 01.01.2009    


Róbert Fiľo - Wide Road Films    
Letná 1582/16 Stropkov 09101 fyzická osoba - podnikateľ IČO:50976605
začiatok činnosti: 28.4.2015    


Romeofilms, s.r.o.    
Bajkalská 9b Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:47643277
začiatok činnosti: 22.1.2014    


S PRO ALFA SK,s.r.o.    
Záhumenská 25, Bratislava 841 06 právnická osoba IČO:36812315
začiatok činnosti: 1.2.2016    


Samuel Ivaška    
Ševčenkova 29 , 851 01 Bratislava fyzická osoba- podnikateľ IČO:43526403
začiatok činnosti: 24.9.2016    


Sandberg Film, s.r.o.    
Štítová 6/745 Bratislava - Devín 841 10 právnická osoba IČO:45322180
začiatok činnosti: 09.12.2009    


sarkany, s.r.o.    
Sološnica 401, 906 37 právnická osoba IČO:46953795
začiatok činnosti: 5.1.2013    


Sebik.tv, s.r.o.    
Jelačičova 506/22 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:45505683
začiatok činnosti: 23.04.2010    


sentimentalfilm, s.r.o.    
Špitálska 20 Bratislava 811 08 právnická osoba IČO:44473222
začiatok činnosti: 08.11.2008    


Seven hills, s.r.o.    
Šulekova 1168/5, 811 06 Bratislava právnická osoba IČO:47047291
začiatok činnosti: 1.4.2023    


SHARMANT, s.r.o.    
Vajnorská 10 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:36705675
začiatok činnosti: 6.12.2019    


Silverart,s.r.o.    
Tichá 4 Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:43788131
začiatok činnosti: 15.11.2007    


Slobodná kultúra, s.r.o.    
Volgogradská 11065/20, Prešov 08001 právnická osoba IČO:54034370
začiatok činnosti: 1.2.2023    


Slovak Motion Picture, s.r.o.    
Sabinovská 12 Bratislava 821 02 právnická osoba IČO:46588485
začiatok činnosti: 17.03.2012    


Slovenská filmová a televízna akadémia    
Grösslingová 63, Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:31755607
začiatok činnosti: 16.9.2013    


Slovenský dokumentárny film, o. z.    
Muškátová 790/30, Bratislava 82101 právnická osoba IČO:42261520
začiatok činnosti: 19.02.2014    


Slovenský filmový ústav    
Grösslingová 32 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:00891444
začiatok činnosti: 1.1.1991    


SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o.    
Dlhá 1424/47 Senica 905 01 právnická osoba IČO:45330433
začiatok činnosti: 22.12.2009    


SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.    
Šulekova 32, 811 03 Bratislava právnická osoba IČO:35737174
začiatok činnosti: 19.12.2007    


SOLID ENTERPRISE, s.r.o.    
Galvaniho 15/C Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:47238313
začiatok činnosti:1.7.2020    


SONAF -Slovak National Film Agency, a.s.    
Royova 27 Bratislava 831 05 právnická osoba IČO:47819014
začiatok činnosti: 25.06.2014    


Spoločnosť prof. Martina Slivku, o.z.    
Nejedlého 53, Bratislava 84102 právnická osoba IČO:42255970
začiatok činnosti: 07.10.2011    


Spolok PAMODAJ, o.z.    
B.Němcovej 4035/2, Martin 03601 právnická osoba IČO:42391491
začiatok činnosti: 23.01.2015    


Stalker production, s.r.o.    
Jiskrova 1 Bratislava 831 04 právnická osoba IČO:47197315
začiatok činnosti: 1.8.2020    


STARGAZE PRODUCTION, s.r.o.    
Terézie Vansovej 19, Banská Bystrica 974 01 právnická osoba IČO:52357309
začiatok činnosti: 30.4.2019    


Staviarsky production, s.r.o.    
Royova 6764/2 Prešov 080 05 právnická osoba IČO:50699261
začiatok činnosti: 30.6.2020    


STONE PP, s.r.o.    
Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:36867501
začiatok činnosti: 23.3.2010    


STUDIO 727, s.r.o.    
Bystrická 32 Pezinok 902 01 právnická osoba IČO:35805684
začiatok činnosti: 13.2.2001    


STUDIO STRELBA    
Novozámocká 792/3, Komjatice, 94106 právnická osoba IČO:50053116
začiatok činnosti: 4.1.2016    


Super film, s.r.o.    
Mýtna 7643/42 Bratislava 811 07 právnická osoba IČO:43824625
začiatok činnosti: 30.9.2016    


Surosound, s.r.o.    
Elektrárenská 1 Bratislava 83104 právnická osoba IČO:35893745
začiatok činnosti: 20.7.2004    


Svjetski films, s.r.o.    
Koháriho 4 Levice 934 01 právnická osoba IČO:54058082
začiatok činnosti: 2.9.2021    


Sylvia Hanáková -ARTAS FOTO    
Gorkého 202/9 Bratislava 81101 fyzická osoba - podnikateľ IČO:44919573
začiatok činnosti: 12.05.2010    


Studio Bororo, s.r.o.    
Baničova 3395/18  Žilina 010 15 právnická osoba IČO:53071387
začiatok činnosti: 1.8.2020    


Štúdio Hačo, s.r.o.    
Novomeského 767/26 Šaľa 1 927 01 právnická osoba IČO:46487204
začiatok činnosti: 02.03.2012    


TATRA STAR  s.r.o.    
Grosslingová 63 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:31376525
začiatok činnosti: 14.2.1994    


TATRA ABB, s.r.o.    
Hlinícka 8 Bratislava 831 52 právnická osoba IČO:31329713
začiatok činnosti: 1.1.2000    
 

Talking Stone Production, s.r.o.    
Mariánska 2224/9, Bratislava, 811 08 právnická osoba IČO:55217737
začiatok činnosti: 27.3.2023    


TITANIC s.r.o.    
Pavlovova 6 Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:31394264
začiatok činnosti: 16.5.1995    


TONADA, s.r.o.    
Studenohorská 2075/28 Bratislava 841 03 právnická osoba IČO:45263523
začiatok činnosti: 15.01.2014    


TONY & TINA, s.r.o.    
Fučíkova 721/286 Sládkovičovo 92521 právnická osoba IČO:50717910
začiatok činnosti: 20.11.2017    


Továreň 5/7/11, s.r.o.    
Sklenárska 7313/4 Bratislava  811 02 právnická osoba IČO:36821845
začiatok činnosti: 22.08.2007    


TRIGON PRODUCTION, s.r.o.    
Hríbová 9 Bratislava 821 05 právnická osoba IČO:35699507
začiatok činnosti: 2.10.1996    


Trik film s.r.o.    
Prostredná 134/9, 900 21 Svätý Jur právnická osoba IČO:47608200
začiatok činnosti: 1.1.2014    


TRIZMA, s.r.o.    
Židovská 299/21 Bratislava 811 01 právnická osoba IČO:46035931
začiatok činnosti: 17.02.2011    


Truc sphérique    
Závodská cesta 3,  Žilina 010 01 právnická osoba IČO:36143693
začiatok činnosti: 1.1.2003    


Unicorn Pictures Slovakia, j.s.a.    
Doležalova 15C Bratislava 821 04 právnická osoba IČO:53446780
začiatok činnosti: 1.1.2018    


UGLY AGENCY & PRODUCTION, s.r.o.    
Dúhová 13 Senec 903 01 právnická osoba IČO:44671067
začiatok činnosti: 13.03.2009    


Ultrafilm, s.r.o.    
Ukrajinská 10 Bratislava 831 02 právnická osoba IČO:36687260
začiatok činnosti: 14.10.2006    


UN FILM, s.r.o.    
Drotárska 29 Bratislava 811 02 právnická osoba IČO:35873701
začiatok činnosti: 19.1.2004    


Ústav pamäti národa    
Miletičova 19 Bratislava 820 18 právnická osoba IČO:37977997
začiatok činnosti: 01.01.2005    


verybuzy, s.r.o.    
Benediktiho 4 Bratislava  811 05 právnická osoba IČO:35885301
začiatok činnosti: 07.05.2004    


VARIAFLEX, s.r.o.    
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osoba IČO:47375728
začiatok činnosti: 1.1.2018    


VIAFILM, s.r.o.    
Na Vŕšku 10 Bratislava 811 01 právnická osoba IČO:43796176
začiatok činnosti: 06.11.2007    


Vermona, s.r.o.    
Novozámocká 195 Ivanka pri Nitre 951 12 právnická osoba IČO:5466578
začiatok činnosti: 8.6.2022    


VINŢAFILMS s. r. o.    
Brezová 2004/14 Zlaté Moravce 953 01 právnická osoba IČO:54707960
začiatok činnosti: 2.7.2022    


VIRUSfilm, s.r.o.    
Grösslingová 2574/69, 811 09 Bratislava právnická osoba IČO:52180387
začiatok činnosti: 6.2.2019    


VISIONPRO MEDIA, s.r.o.    
Gajova 8 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47880651
začiatok činnosti: 31.5.2018    


Vistea, s.r.o.    
Jána Stanislava 20/B Bratislava 841 05 právnická osoba IČO:47133082
začiatok činnosti: 26.4.2013    


Viva Studio, s.r.o.    
Osadná 10 Bratislava 831 03 právnická osoba IČO:31357792
začiatok činnosti: 16.08.1993    


Vladimír Kampf    
91953 Dechtice 507 fyzická osoba - podnikateľ IČO:32131348
začiatok činnosti: 27.01.2012    


W PRESS, a.s.    
Partizánska 2 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:35907266
začiatok činnosti: 01.04.2011    


Wandal Production, s.r.o.    
Mikulášska 1/a Bratislava 811 01 právnická osoba IČO:36787311
začiatok činnosti: 13.12.2013    


WANTED, spol. s.r.o.    
Vansovej 3 Bratislava 811 03 právnická osoba IČO:31374174
začiatok činnosti: 25.2.2016    


Wider, s.r.o.    
Miletičova 5B Bratislava 821 08 právnická osoba IČO:46342753
začiatok činnosti: 05.10.2011    


Združenie Art Aktivista, o.z.    
Ipeľská 648/7 Žilina 010 01 právnická osoba IČO:42351162
začiatok činnosti: 1.11.2020    


Známa firma, s.r.o.    
Gajova 9 Bratislava 811 09 právnická osoba IČO:47160829
začiatok činnosti: 1.1.2016    


Zoznam, s.r.o.    
Viedenská cesta 3-7 Bratislava 851 01 právnická osoba IČO:36029076
začiatok činnosti: 15.12.2009    


Zum Zum production, s.r.o.    
Pod rovnicami 49 Bratislava 841 04 právnická osoba IČO:46789243
začiatok činnosti: 07.09.2012    


Žudro, o.z.    
Dražická 2833/20, Bratislava 84101 právnická osoba IČO:31817548
začiatok činnosti: 01.01.2010