5050 productions, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


 A3.Boot Production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.03.2010 ukončenie činnosti:  


4 KRAT, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ACAPU, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.05.2008 ukončenie činnosti:  


Action Production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 11.01.2007 ukončenie činnosti:  


Adam Felix    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ADORE FILMS, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 26.02.2014 ukončenie činnosti:  


AH production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 19.07.2007 ukončenie činnosti:  


Akadémia umení v Banskej Bystrici    
  fyzická osoba -  podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2009 ukončenie činnosti:  


ALEF FILM & MEDIA , s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


All4films s.r.o.    
  právnická osoba IČO:47604077
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ALMOSTAR, v.o.s.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 06.10.2011 ukončenie činnosti:  


Anastasia Rudakova    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Anzio, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 04.09.2013 ukončenie činnosti:  


ARINA, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 06.02.2004 ukončenie činnosti:  


Arolla Film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 21.11.2009 ukončenie činnosti:  


ARS FORUM, o.z.    
  fyzická osoba -  podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2011 ukončenie činnosti:  


ars_litera, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 29.06.2009 ukončenie činnosti:  


Arsy-Versy, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 06.11.2010 ukončenie činnosti:  


Art4 fun studio, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.12.2011 ukončenie činnosti:  


Art4, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 25.09.2010 ukončenie činnosti:  


Artbar, s.r.o.    
  fyzická osoba -  podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 19.02.2010 ukončenie činnosti:  


ARTICHOKE, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.02.2010 ukončenie činnosti:  


Artileria, s.r.o.    
  fyzická osoba -  podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 05.12.2006 ukončenie činnosti:  


ARTpoint, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


atelier.doc, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.11.2007 ukončenie činnosti:  


ATON Multimedia, spol. s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ATTACK FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 08.10.2004 ukončenie činnosti:  


AZYL production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


BAD IDEA, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Barbarella production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 22.06.2013 ukončenie činnosti:  


Beaver production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Beetle, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 06.05.2009 ukončenie činnosti:  


BeOnMind, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Bfilm, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 28.06.2010 ukončenie činnosti:  


Biograf, literatúra, fotografia, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 04.12.2013 ukončenie činnosti:  


BLUE FACES, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2014 ukončenie činnosti:  


BODVA - STUDIO, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Boiler, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 16.01.2013 ukončenie činnosti:  


Bright Sight Pictures, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Brodfilm, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 04.06.2009 ukončenie činnosti:  


CEPER FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 27.07.2011 ukončenie činnosti:  


Cinefilia, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 13.07.2013 ukončenie činnosti:  


CinemArt SK, s.r.o.    
  fyzická osoba - podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Cinetica, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 05.11.2011 ukončenie činnosti:  


CineType, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 22.03.2002 ukončenie činnosti:  


CINEVISION, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Crazy Company, s.r.o.    
  fyzická osoba - podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 06.11.2014 ukončenie činnosti:  


CULTFILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Čenkovej deti, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.11.2009 ukončenie činnosti:  


D.N.A., s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Danubestory, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 11.09.2012 ukončenie činnosti:  


DARKROOM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 08.07.2009 ukončenie činnosti:  


DDP, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 23.01.2015 ukončenie činnosti:  


Divadelný ústav Bratislava    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 04.07.2011 ukončenie činnosti:  


Divadlo RAMAGU, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.10.2013 ukončenie činnosti:  


dive 2000 production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.02.2010 ukončenie činnosti:  


DogDocs o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Dominik György    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Dynamo Productions, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.04.2015 ukončenie činnosti:  


EDIT Studio, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 26.02.2011 ukončenie činnosti:  


ekran, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 05.02.2009 ukončenie činnosti:  


Erik Bošnák -E.B. Production    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2011 ukončenie činnosti:  


et cetera group, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 16.01.2012 ukončenie činnosti:  


Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 05.06.2000 ukončenie činnosti:  


Európsky inštitút, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 29.05.2013 ukončenie činnosti:  


FAJNDIZAJN, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 03.03.2011 ukončenie činnosti:  


Family FILM, s.r.o.    
  fyzická osoba -podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : 06.03.2009 ukončenie činnosti:  


FANTOMAS PRODUCTION, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 16.04.2009 ukončenie činnosti:  


feel me film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


FILM 2000, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 24.01.2011 ukončenie činnosti:  


Film Europe, s.r.o.    
  fyzická osoba IČO:
začiatok činnosti : 05.02.2009 ukončenie činnosti:  


FILM SERVIS, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.07.2014 ukončenie činnosti:  


Filma, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


FILMARIUM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 13.11.2008 ukončenie činnosti:  


FilmFrame, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 17.12.2005 ukončenie činnosti:  


FILMODROM, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 14.03.2012 ukončenie činnosti:  


Filmová a televízna fakulta VŠMU    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Filmpark production, s.r.o.    
     
začiatok činnosti : 28.04.2006 ukončenie činnosti:  


Filmservice Slovakia, v.o.s.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


FilmSTart, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 12.12.2012 ukončenie činnosti:  


FILMTOPIA, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 07.09.2012 ukončenie činnosti:  


FilmWorx Studios s.r.o.    
  fyzická osoba -podnikateľ IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Fluidum Film s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Fly United, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 10.04.2003 ukončenie činnosti:  


Fool Moon, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.10.2009 ukončenie činnosti:  


Formats Pro Media, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.09.2010 ukončenie činnosti:  


FRAME FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 31.03.2010 ukončenie činnosti:  


FULLEYE, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Furča Film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 27.02.2009 ukončenie činnosti:  


Furia Film +, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 05.03.2010 ukončenie činnosti:  


Furia Film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.10.2006 ukončenie činnosti:  


GEORGE MILLER, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


gotthardt film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


GRAND SLOVAKIA, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 15.01.2013 ukončenie činnosti:  


Guča,s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


H3- Creative, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Hailstone, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Hamster FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 12.07.2013 ukončenie činnosti:  


Hellios International, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2009 ukončenie činnosti:  


Heyday, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 29.03.2008 ukončenie činnosti:  


HITCHHIKER Cinema, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 09.02.2012 ukončenie činnosti:  


HITCHHIKER FILMS, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 02.01.2007 ukončenie činnosti:  


HODNOTY -ÉRTÉKEK, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 12.12.2013 ukončenie činnosti:  


Holubník, o.z.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Hulapa film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 15.03.2010 ukončenie činnosti:  


IDEAS FILM, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


ilovefilm, s.r.o.    
  právnická osoba  
začiatok činnosti : 06.06.2012 ukončenie činnosti:  


Ing. Libor Špimr SILVA-FORST    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Ing. Michal Číž - štúdio KONČIAR    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Ing. Peter Javornický -Prodes    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 28.10.2008 ukončenie činnosti:  


Ing.arch. Juraj Krumpolec    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


INOUT STUDIO, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2009 ukončenie činnosti:  


Ivana Tirpáková    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Ivo Brachtl    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 11.09.2013 ukončenie činnosti:  


JandL, marketing a reklama, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Jaroslav Vojtek - Vincofilm    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


JFK film Jednotná Filmová Kompánia, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 03.04.2013 ukončenie činnosti:  


JM Film, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : 01.04.2009 ukončenie činnosti:  


JMB Film & TV Production Bratislava, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


K.B.service & consulting, s.r.o.    
  právnická osoba IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


K2 production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 29.04.2009 ukončenie činnosti:  


K2 studio, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 21.02.1997 ukončenie činnosti:  


KADMEDIA s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


kaleidoscope, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


KFS production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


KINEMATOGRAF, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 21.12.2011 ukončenie činnosti:  


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky,    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Ladislav Gulik DRAP STUDIO    
    IČO:
začiatok činnosti : 29.03.2006 ukončenie činnosti:  


LECA production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


Lehotsky Film, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


LEON Productions, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


LIFE, o.z.    
    IČO:
začiatok činnosti : 17.01.2006 ukončenie činnosti:  


LIPSTICK, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 08.01.2014 ukončenie činnosti:  


Living Documentary, o.z.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


LJ Production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


LOS FILMOS, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 11.08.2012 ukončenie činnosti:  


Loupfilm, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


LV Production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 01.07.2009 ukončenie činnosti:  


M.O.M.ent production, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 27.12.2006 ukončenie činnosti:  


Madness Productions, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 11.01.2014 ukončenie činnosti:  


Magic Box Slovakia, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : ukončenie činnosti:  


MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti : 01.01.2008 ukončenie činnosti:  


Mandala Pictures, s.r.o.    
    IČO:
začiatok činnosti: ukončenie činnosti: