Zásadnou súčasťou činností SFÚ v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie na Slovensku aj v zahraničí je realizácia filmových podujatí na Slovensku a v zahraničí. Prostredníctvom činnosti NKC SFÚ a jeho oddelenia filmových podujatí (OFP) je aktívnym kontaktným bodom, konzultantom, sprostredkovateľom, partnerom, či spoluorganizátorom pre početné filmové festivaly, prehliadky, filmové trhy a koprodukčné fóra.

SFÚ v tejto oblasti pracuje s filmami Národného filmového archívu SFÚ, ku ktorým spravuje práva výrobcu, ale aj s aktuálnou slovenskou kinematografiou (slovenské a slovenské koprodukčné hrané, dokumentárne a animované filmy pre kiná), pričom okrem dokončených filmov venuje pozornosť aj rozpracovaným filmovým projektom a napomáha ich prezentácii.

Podujatia na Slovensku:

Tradične spolupracuje s filmovými festivalmi a prehliadkami (MFF Febiofest, MFF ArtFilmFest, MFF Bratislava, Etnofilm Čadca, Projekt 100, Filmobranie, a ďalšie), so zámerom podporiť čo najširšiu prezentáciu slovenskej kinematografie aj na domácej pôde. Zásadným podujatím, na ktorom sa SFÚ podieľa je od roku 2015 bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu.

OFP tiež realizuje aj vybrané prezentácie zahraničných kinematografií na Slovensku, vyplývajúce z medzinárodných záväzkov MK SR.

Podujatia v zahraničí:

V zahraničí sa SFÚ sústreďuje na významné medzinárodné filmové festivaly usiluje sa o rozšírenie prezentácie slovenských filmov do čo najväčšieho počtu krajín a regiónov. Vďaka doterajšej aktívnej činnosti sa podarilo SFÚ etablovať ako jeden z hlavných kontaktných bodov pre záujemcov o slovenskú kinematografiu, zároveň pri početných podujatiach v zahraničí je SFÚ prirodzeným partnerom a spoluorganizátorom (samostatné prehliadky slovenských filmov, fokusy na slovenskú kinematografiu, retrospektívy slovenských filmových tvorcov, a pod.).  Pri propagácii a uvádzaní filmov, ku ktorým SFÚ nevykonáva práva výrobcu, úzko spolupracuje s ich producentmi. SFÚ úzko a aktívne spoluprácuje tiež s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (slovenské kultúrne inštitúty a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí).

Dôležitou súčasťou prezentácie slovenskej kinematografie sú aj medzinárodné filmové trhy a koprodukčné fóra (t.j. aktivity v oblasti „Film Industry“), na ktorých sa predstavujú o.i. aj pripravované filmy a filmoví tvorcovia.

Prioritnými projektmi v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí patria prezentačné platformy na dvoch najvýznamnejších medzinárodných filmových trhoch:

  • European Film Market popri MFF Berlinale, Nemecko - Stánok Central European Cinema: spoločný prezentačný stánok s Českou republikou a Slovinskom
  • Marché du Film popri MFF Cannes, Francúzsko: Spoločný prezentačný pavilón s Českou republikou.

Možnosti medzinárodnej prezentácie slovenskej kinematografie SFÚ rozširuje aj prostredníctvom členstva v medzinárodnej organizácii European Film Promotion.

 


Kontakt: Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1527, e-mail: rastislav.steranka@sfu.sk


oddelenie filmových podujatí: 
Mgr. Kristína Aschenbrennerová, tel. + 421 2 5710 1531, e-mail: kristina.aschenbrennerova@sfu.sk
Bc. Imelda Selková, tel. + 421 2 5710 1531, e-mail: imelda.selkova@sfu.sk