KONTAKT:


Slovenský filmový ústav

Grösslingová 32

811 09 Bratislava 1


IČO: 891 444

DIČ: 2020831439

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. ú. IBAN: SK33 8180 0000 0070 0007 0641 , SWIFT : SPSRSKBAXXX


tel.: + 421 2 5710 1501 – spojovateľ

+ 421 2 5710 1503 – sekretariát GR

fax: + 421 2 5296 3461

e-mail: sfu@sfu.sk


kontakty na zamestnancov SFÚ