© Slovenský filmový ústav, 2013

 

Redakcia: edičné oddelenie SFÚ, tel.: + 421 2 5710 1513, 0907 723 970, e-mail: marian.brazda@sfu.sk


Zodpovedný redaktor: Marián Brázda

Autori textov: Marián Brázda, Marián Hausner, Alexandra Strelková, Hana Válková, Ivana Vargová, Richard Kováčik,

Jaroslav Procházka, Martin Kaňuch, Daniel Bernát

Tlačový servis: Simona Nôtová

Jazyková redakcia: Zuzana Dudášová

Grafické riešenie: Peter Juríček

Technické spracovanie: SoftPoint s.r.o


Internetová stránka bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.