Pri príležitosti 20. výročia vzniku časopisu Kino-Ikon sa redakcia rozhodla založiť jeho nepravidelnú „vreckovú“ knižnú edíciu, v rámci ktorej chceme čitateľom ponúkať texty domácich i zahraničných autorov presahujúce možnosti časopiseckého publikovania a zároveň vystihujúce súčasné progresívne myslenie o filme.

V edičnom pláne novej edície by malo ísť v prvom rade o texty, ktoré otvárajú (alebo v minulosti otvárali) nové horizonty uvažovania o kinematografii – či už o konkrétnych tvorcoch a ich dielach, alebo o jednotlivých aspektoch kinematografie. Zameriavať sa chceme na texty v rozsahu približne do 150 strán s potenciálnym edukatívnym využitím (slovníky, úvody), či už domácich autorov alebo prekladové tituly.

Kino-Ikon aj nová knižná edícia chcú byť súčasťou filmových udalostí, filmového diania na Slovensku. Nejde len o dialóg na poli filmovej histórie a teórie na Slovensku (konferencie, diskusie, semináre), ale aj o spoluprácu s podujatiami – festivalmi a prehliadkami súčasného i archívneho filmu. Vzhľadom na jedinečnú pozíciu Kino-Ikonu (vydavatelia: ASFK – distributér artových filmov a organizátor Febiofestu; SFÚ – prevádzkovateľ Kina Lumière s Filmotékou – jediným archívnym kinom v Bratislave) môže vzniknúť multimediálna platforma, ktorá ponúkne divákom možnosť dozvedieť sa viac o filmoch, ktoré sledujú (a o dejinách a teórii filmu). V pozadí tohto princípu stojí myšlienka, že dejiny filmu je minimálne rovnako dôležité ukazovať, ako o nich aj písať, resp. ich kriticky komentovať.

Vydavateľom knižnej edície je Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústav a ďalšími partnermi (napr. zahraničné kultúrne inštitúty a nadácie pre podporu vydavateľských projektov).


Zodpovední redaktori knižnej edície:
Martin Kaňuch
, šéfredaktor časopisu Kino-Ikon,
tel.: + 421 2 5710 1513, e-mail: martin.kanuch@sfu.sk
Michal Michalovič, vedúci vedecko-výskumného oddelenia
tel.: + 421 2 5710 1505, e-mail: michal.michalovic@sfu.sk


Redaktčná rada časopisu Kino-Ikon a knižnej edície: Pavel Branko, Peter Dubecký, Jadwiga Hučková, Václav Kofroň, Roland-François Lack, Václav Macek, Ewa Mazierska, Peter Michalovič, Katarína Mišíková, Jelena Paštéková, Teréz Vincze, Vlastimil Zuska