12. – 15. október 2017 sa v obci Krpáčovo uskutoční 18. československá filmologická konferencia s témou ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME. Záujemcovia sa na podujatie môžu prihlasovať prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné doručiť organizátorovi najneskôr do 10. septembra 2017.

prihláška