Významná zložka odelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ spravuje predovšetkým archívne fondy filmových inštitúcií a osobností filmového života. Archívne súbory obsahujú písomné dokumenty – písomnosti úradného charakteru, podniková agenda, rukopisy, korešpondencia, osobné dokumenty, ale aj fotografie, výtvarné diela, hudobné partitúry, architektonické návrhy a iné typy materiálov. Spracované fondy sú sprístupňované pre bádateľov po predchádzajúcom dohovore v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu, Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov
 Prehľad základného členenia a stavu spracovania fondov a zbierok


Fondy inštitúcií

Slovenská filmová tvorba čiastočne spracované
– čiastočný súpis
Ústredie slovenského filmu čiastočne spracované
– čiastočný súpis
Slovenský filmový ústav čiastočne spracované – súpis
Slovenská filmová spoločnosť, a. s. čiastočne spracované – súpis
Štúdio Koliba nespracované


Osobné fondy

Paľo Bielik spracované – inventár
Milan Černák čiastočne spracované – súpis
Peter Dubecký čiastočne spracované – súpis
Pavol Forisch nespracované
Gabriela Gavalčinová čiastočne spracované – súpis
Eduard Grečner čiastočne spracované – inventár
Elo Havetta spracované – inventár
Július Jaššo spracované – inventár
Boris Jurech spracované – inventár
Ivan J. Kovačevič spracované – inventár
Anton Krajčovič spracované – inventár
Andrej Kristín spracované – inventár
Karol Krška spracované – inventár
Viktor Kubal spracované – inventár
Vladimír Kubenko spracované – inventár
Sylvia Lacková spracované – inventár
Andrej Lettrich spracované – inventár
Peter Mihálik spracované – inventár
Gizela Miháliková čiastočne spracované – súpis
Štefan Ondrkal spracované – inventár
Vladislav Pavlovič spracované – inventár
Henrieta Peťovská čiastočne spracované – súpis
Dušan Roll čiastočne spracované – súpis
Ivan Rumanovský čiastočne spracované – súpis
Martin Slivka čiastočne spracované – súpis
Peter Solan spracované – inventár
Svätopluk Šablatúra čiastočne spracované – súpis
Ján Šuda čiastočne spracované – súpis
Pavel G. Tager spracované – inventár
Margita Tomášková spracované – inventár
Ján Tomaškovič spracované – inventár
Július Vojtech Trebišovský čiastočne spracované – súpis
Ivan Vaníček spracované – inventár
Vladimír Zimmer spracované – inventár


Zbierky

Spomienky na začiatky tvorby slovenského filmu spracované – inventár
   
Výtvarné práce z výroby animovaných filmov

čiastočne spracované
– čiastočný súpis

Návrhy propagačných materiálov k filmom čiastočne spracované –  súpis
Diafilmy čiastočne spracované – súpis
Rukopisy čiastočne spracované – súpis
Fragmenty čiastočne spracované – súpisSprávu a spracovanie fondov a zbierok zabezpečujú:
PhDr. Jana Stradiotová, Mgr. Lucia Karellová, Mgr. Lívia Praženková


Kontakt: Mgr. Lucia Karellová, tel.: + 421 2 5710 1541, e-mail: lucia.karellova@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok – Piatok: podľa osobného dohovoru