Archív plagátov a letákov SFÚ je súčasťou oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ. Základom jeho zbierok sú predovšetkým plagáty a letáky (drobné reklamné tlače) k slovenským filmom, zahraničným filmom distribuovaným na území Slovenska a k filmovým podujatiam (festivalom, prehliadkam a pod.) viažucim sa k slovenskej kinematografii. Plagáty a letáky zaradené do archívnych zbierok sa z dôvodu ich ochrany nepožičiavajú a môžu opustiť archív iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Slovenské filmové plagáty sú však verejnosti sprístupňované prostredníctvom výstav. Plagáty a letáky, z ktorých sú vyhotovené digitálne rozmnoženiny, je možné sprístupniť na študijné účely v priestoroch študovne knižnice SFÚ. Ďalšie služby archívu plagátov a letákov sú verejnosti poskytované v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov
 Prehľad základného členenia a stavu spracovania zbierok

Plagáty k slovenským filmom spracované
Plagáty k zahraničným filmom  čiastočne spracované
Plagáty filmových osobností             spracované
Plagáty k filmovým festivalom a podujatiam     čiastočne spracované
Plagáty predmetové         nespracované
Letáky k slovenským filmom     čiastočne spracované
Letáky k zahraničným filmom         nespracované
Letáky k filmovým festivalom a podujatiam  čiastočne spracované
Filmové kalendáre         čiastočne spracované
Diplomy a ocenenia čiastočne spracovanéSprávu a spracovanie zbierok zabezpečuje: Ing. Eva Bosáková
 


Kontakt: Ing. Eva Bosáková, tel.: + 421 2 5710 1506, e-mail: eva.bosakova@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok Piatok: podľa osobného dohovoru