Fotoarchív SFÚ organizačne začlenený do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ obsahuje fotografické materiály (fotografie, fotonegatívy, diapozitívy, fotoalbumy, pohľadnice) súvisiace predovšetkým s výrobou slovenských filmov (pracovné zábery, fotografie z filmov) a ich propagáciou (distribučné fotografie). V zbierkach sa nachádzajú aj fotografické materiály súvisiace so zahraničnými filmami, slovenskými a zahraničnými osobnosťami, ako aj podujatiami. Fotografické materiály zaradené do archívnych zbierok sa z dôvodu ich ochrany nepožičiavajú a môžu opustiť archív iba v odôvodnených prípadoch. Fotografické materiály sú sprístupňované prostredníctvom digitálnych rozmnoženín a to na základe písomnej objednávky. Tieto a ďalšie služby Fotoarchívu SFÚ sú verejnosti poskytované v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov
 Prehľad základného členenia a stavu spracovania zbierok       

Slovenský animovaný film čiastočne spracované
Slovenský dokumentárny film čiastočne spracované
Slovenský hraný film čiastočne spracované
Slovenské osobnosti čiastočne spracované
Podujatia čiastočne spracované
Korporácie čiastočne spracované
Predmetové fotomateriály čiastočne spracované
Zahraničný film čiastočne spracované
Zahraničné osobnosti čiastočne spracované
Fotoalbumy čiastočne spracované
Filmové pohľadnice čiastočne spracované


Správu a spracovanie zbierok zabezpečujú:
Mgr. art. Ján Pagáč


Kontakt: Mgr. art. Ján Pagáč, tel.: + 421 2 5710 1541, e-mail: jan.pagac@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok Piatok: podľa osobného dohovoru