Knižnica SFÚ organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ je jedinou špecializovanou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Jej fond tvoria knihy, scenáre, periodiká, zvukové dokumenty a elektronické dokumenty. Sústreďuje sa na získavanie domácich i zahraničných publikácií s obsahovým zameraním na oblasť slovenskej kinematografie a audiovízie. Svoje služby poskytuje registrovaným používateľom oddelenia dokumentácie a knižničných služieb v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom SFÚ. Medzi základné funkcie knižnice patria výpožičné služby v priestoroch študovne knižnice aj mimo ne, a to v prípade kníh s výnimkou encyklopédií, slovníkov či obrazových publikácií. Výpožičná doba je jeden kalendárny mesiac a súčasne je možné zapožičať si najviac 5 kníh. Pre orientáciu vo fondoch knižnice SFÚ sú k dispozícii tradičné lístkové katalógy (názvový katalóg periodík, menný a systematický katalóg kníh, menný a názvový katalóg scenárov a iné). Katalóg knižnice v elektronickej podobe je v súčasnosti pripravovaný v rámci projektu SK CINEMA. Pre vyhľadávanie informácií o článkoch z časopisov a novín sú v priestoroch knižnice k dispozícii aj rôzne bibliografické zdroje vytvárané v rámci SFÚ. Tie od roku 2000 obsahujú aj bibliografické záznamy o článkoch z periodík v elektronickej podobe, predovšetkým o textoch súvisiacich so slovenskou kinematografiou a audiovíziou.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Knižničný a výpožičný poriadok

Správu knižnice a bibliografické činnosti a služby zabezpečujú:
Alena Zeman, Mgr. Zuzana Labovská


Kontakt: Alena Zeman, tel.: + 421 2 5710 1529, e-mail: alena.zeman@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny

Pondelok: 9:00 – 12:00
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: nestránkový deň