Mgr. Art. Peter DubeckýMgr. Art. Peter Dubecký
je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. V pozícii generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu pôsobí od roku 1998. Dôležité funkcie ale zastáva aj vo viacerých inštitúciách audiovizuálneho a kultúrneho prostredia. Je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, členom Správnej rady VŠMU, členom Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU a viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii. Od roku 2007 je členom komisie pre udeľovanie Ceny predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania, v roku 2012 bol menovaný za člena Rezortnej koordinačnej skupiny, ktorá je priamym poradným orgánom ministra kultúry SR v rámci národného projektu OPIS, je hlavným odborným manažérom a garantom národného projektu Digitálna audiovízia. Od roku 2015 je členom Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.
V roku 1993 sa ako jeden z hlavných zakladateľov stal predsedom Asociácie slovenských filmových klubov a až do 15. augusta 2010 pôsobil v pozícii jej štatutára (v súčasnosti je čestným predsedom). Stál tiež pri zrode MFF Febiofest a dodnes je na Slovensku jej riaditeľom. Bol členom porôt na mnohých významných domácich i zahraničných filmových festivaloch. Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení, medzi inými napr. Zlatej medaily Akademie muzických umění v Prahe (za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie), Výročnej ceny Asociácie českých filmových klubov, Ceny KRISTIÁN, ktorú každoročne udeľuje MFF Febiofest Praha, či Ceny Zlatý ledňáček festivalu FINÁLE Plzeň.